Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения некоторых лекарственных средств и медицинских изделий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.02.2015 № 2151
Дата рассмотрения: 07.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування встановлене частиною першою статті 49 Конституції України, а також закріплене в Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Згідно з частиною 2 статті 49 Конституції України охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. В рамках такого державного фінансування здійснюються, зокрема, закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, а отже одним із способів забезпечення конституційного права кожної людини на здоров'я є здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Проблеми, які існують у сфері здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, які особливо гостро постали протягом останніх років і проявилися у затягуванні процедур державних закупівель, високих цінах закуплених лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлено, зокрема, корупційними чинниками, вкрай негативно позначаються на реалізації права людини на охорону здоров'я, а тому створюють необхідність реформування сфери державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Саме тому, на виконання положень, закріплених в п. 4.5 Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання від 21.11.2014, а також положень абзацу 18 пункту 8 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII, які передбачають необхідність усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров'я, передачу функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров'я України, зокрема до спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, (2015 - 2016 роки), а також для зниження цін на лікарські засоби та медичні вироби, що закуповуються за кошти Державного бюджету, Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)", яким внесені зміни до законодавства, що дозволять здійснювати закупівлю лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та які надають державам та іншим суб'єктам відповідні послуги (спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об'єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management)).

В той же час, передача функції закупівлі лікарських засобів та медичних виробів вищезазначеним організаціям із залишенням без змін податкової складової вартості такої продукції лише частково дозволить вирішити проблему високих цін та, як наслідок, недостатньої забезпеченості лікарськими засобами та медичними виробами. Масштаб цієї проблеми демонструють показники бюджетного фінансування здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я у 2015 році. Так, із запровадженням додаткового імпортного збору та, враховуючи значну девальвацію гривні відносно інших валют, вартість медичної та фармацевтичної продукції суттєво зросла, в результаті чого обсяг видатків на фінансування вищезазначених програм та заходів, передбачений Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", дозволить забезпечити лише 1,3 % - 45 % (за окремими напрямками бюджетної програми) від реальної потреби у фінансуванні.

Саме тому, з метою зниження державних витрат на закупівлю однієї одиниці лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення та першого постачання на митній території України такої продукції, а також звільнити операції з ввезення зазначеної продукції від обкладання додатковим імпортним збором. Вищезазначене звільнення від оподаткування ПДВ та від обкладання додатковим імпортним збором пропонується запровадити лише в межах бюджетного фінансування здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Цей проект Закону розроблений з метою зниження вартості одиниці кожного окремого лікарського засобу та медичного виробу, які закуповуються вищевказаними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я, що дозволить здійснити закупівлю в рамках такого державного фінансування більшої кількості таких лікарських засобів та медичних виробів, та відповідно, надати необхідну допомогу більшій кількості пацієнтів.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внести зміни до Податкового кодексу України, які передбачатимуть тимчасове, до 31 березня 2019 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та першого постачання на митній території України зареєстрованих лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, якщо такі операції здійснюються на підставі договорів з вищезазначеними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я. Звільнення також розповсюджуватиметься на операції з постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України як передбачено вище, від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я.

Законопроектом також передбачається звільнити ввезення вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів від обкладання додатковим імпортним збором, встановленим Законом України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року", визначивши статус таких лікарських засобів та медичних виробів як життєво необхідних товарів.

Порядок ввезення, постачання та цільового використання вищенаведених лікарських засобів та медичних виробів передбачається затвердити постановою Кабінету Міністрів України.

Унеможливлення постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів у роздрібну мережу забезпечуватиметься завдяки встановленню відповідальності за нецільове використання таких лікарських засобів та медичних виробів.

Також проектом закону передбачена неможливість створення "ланцюгу" штучних постачальників на митній території України, оскільки звільнення від оподаткування ПДВ буде розповсюджуватися лише на ввезення та перше постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Податковий кодекс України, Закон України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року".

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

Прийняття законопроекту, з одного боку, призведе до недоотримання Державним бюджетом України 7 % податку на додану вартість (далі - ПДВ) та 5 % додаткового імпортного збору з постачання та ввезення лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі (наповнення Державного бюджету на 2016 рік). З іншого боку, знизяться й бюджетні витрати 2015 року щодо сплати ПДВ на відповідний розмір зазначеного ПДВ, оскільки звільнення від ПДВ застосовуватиметься лише відносно тих лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться за рахунок бюджетних коштів згідно з Законом.

Крім того, розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за рахунок зниження вартості такої продукції забезпечить скорочення числа випадків втрати працездатності громадян внаслідок неотриманого лікування, а отже, призведе до скорочення державних видатків на соціальні виплати таким непрацездатним громадянам, а також до скорочення видатків на ліквідацію наслідків епідемій, викликаних ненаданням пацієнтам необхідного та своєчасного лікування.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить зменшити вартість одиниці кожного лікарського засобу та медичного виробу, що закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, а також запобігти встановленню можливих націнок в ланцюгу постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів, оскільки звільнення від оподаткування ПДВ передбачено лише для ввезення та першого постачання на митній території України вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів, а також для постачання в межах державних установ та відповідних підприємств (до пацієнта), при цьому зростання ціни під час кожного вищенаведеного постачання не відбуватиметься. Таким чином, прийняття законопроекту дозволить розширити доступ пацієнтів України до ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів.

 

Народні депутати України

Опрос