Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком" (относительно согласования его положений в сфере обращения с продуктами животного происхождения, относящимися к категории II, с требованиями законодательства ЕС)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.06.2015 № 2150а
Дата рассмотрения: 23.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" (щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами законодавства ЄС)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Верховною Радою України 7 квітня 2015 року було прийнято Закон України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" (далі - Закон).

Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов'язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Закон набирає чинності через рік з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону (пункт 1 Розділу VII "Прикінцеві положення" Закону).

Основною метою прийняття Закону було забезпечення гармонізації вітчизняного законодавства в сфері поводження з відходами тваринного походження до вимог міжнародного законодавства (Регламентів ЄС N 1069/2009 та N 142/2011).

Разом з тим, окремі положення прийнятого Закону не відповідають нормам зазначених європейських актів у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, зокрема, у частині визначення побічних продуктів, що належать до категорії II, способів поводження з такими продуктами, а також органічних добрив та покращувачів грунту.

Так, Закон не дає визначення "органічних добрив та покращувачів грунту", яке міститься у статті 3.22 Регламенту ЄС N 1069/2009, що на практиці може ускладнити однакове розуміння та застосування інших положень Закону, зокрема статті 19.

Перелік побічних продуктів тваринного походження, які належать до категорії II, не включає такі продукти як немінералізоване гуано та вміст травного тракту, що не відповідає статті 9 (а) Регламенту ЄС N 1069/2009.

Передбачені Законом способи поводження з побічними продуктами тваринного походження, які належать до категорії II, не відповідають тим, що містяться у статті 13 Регламенту ЄС N 1069/2009, значно звужуючи у порівнянні з європейськими вимогами можливі способи поводження з такими продуктами.

Так, Закон фактично зводить усі способи поводження з побічними продуктами тваринного походження, які належать до категорії II, до їх стерилізації під тиском - оброблення побічних продуктів тваринного походження після зменшення їх розміру до часток не більш як 50 міліметрів при температурі вище 133 °С протягом не менш як 20 хвилин без перерви при абсолютному тиску не менш як 3 бари.

Однак, такий спосіб поводження, за відсутності встановленого ризику поширення будь-яких інфекційних хвороб, є не тільки енерго- та ресурсозатратним, але й недоцільним, оскільки при обробленні шляхом стерилізації під тиском, наприклад, гною, гинуть не тільки патогенні мікроорганізми та збудники інфекційних хвороб, але й корисні мікроорганізми, втрачаються поживні елементи.

За таких обставин з одного боку вітчизняні суб'єкти господарювання вимушені будуть нести значні додаткові, нічим не обгрунтовані витрати, з іншого - значно ускладниться вирішення важливого для нашої держави питання підвищення продуктивності та родючості грунтів, що негативно позначиться на подальшому розвитку та конкурентоспроможності сільського господарства України.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою узгодження положень Закону в сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами законодавства ЄС.

Завданням законопроекту є створення належних та таких, що відповідають законодавству ЄС, вимог до поводження з побічними продуктами тваринного походження, які належать до категорії II, а також усунення невиправданих бар'єрів для розвитку тваринницької галузі, а також вироблення органічних добрив та покращувачів грунту.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

1) доповнити статтю 1 Закону визначенням терміна "органічні добрива та покращувачі грунту";

2) включити до переліку побічних продуктів тваринного походження, які належать до категорії II, неміралізоване гуано і вміст травного тракту (зміни до статті 12) - стаття 9 (а) Регламенту ЄС N 1069/2009.

3) доповнити новою статтею 15-1 Закону, якою встановити такі способи поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II:

- використані для виробництва органічних добрив або покращувачів грунту для розміщення на ринку у відповідності зі статтею 19 цього Закону після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу - стаття 13 (d) Регламенту ЄС N 1069/2009;

- компостовані або перетворені на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском з постійним маркуванням отриманого матеріалу, а щодо молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) - з попереднім обробленням або без такого оброблення - стаття 13 (е) Регламенту ЄС N 1069/2009;

- щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, немінералізованого гуано (якщо щодо таких продуктів компетентним органом в порядку здійснення заходів державного контролю відповідно до вимог закону не встановлено ризику поширення серйозних інфекційних хвороб) можуть бути перероблені на органічні добрива та покращувачі ґрунту, компостовані або перетворені у біогаз - з попереднім обробленням або без такого оброблення - стаття 13 (f) Регламенту ЄС N 1069/2009;

- використані в якості палива для спалення з попереднім обробленням або без такого оброблення - стаття 13 (h) Регламенту ЄС N 1069/2009;

- оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів - стаття 13 Регламенту ЄС N 1069/2009.

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії II, можуть бути також видалені шляхом спалювання безпосередньо без попереднього оброблення або після оброблення шляхом стерилізації під тиском, з постійним маркуванням отриманого матеріалу - стаття 13 (а, b) Регламенту ЄС N 1069/2009.

4) внести юридико-технічні та термінологічні зміни до пункту 2 частини першої статті 1 (стаття 3.20 Регламенту ЄС N 1069/2009), абзацу першого статті 16, статті 19 Закону.

Враховуючи, що Закон України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" набирає чинності через рік після його опублікування, Розділом II "Прикінцеві положення" законопроекту пропонується встановити одночасне набрання чинності запропонованих змін, а також надати доручення Кабінету Міністрів України з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, враховувати зміни, внесені цим Законом, при виконанні доручень, визначених пунктом 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" N 287-VIII від 07.04.2015 року.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Законопроектом регулюються правовідносини у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження.

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері є закони України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною", "Про ветеринарну медицину", "Про відходи".

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту дозволить привести положення Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, у відповідність з вимогами законодавства ЄС, а також усунути надмірні та необґрунтовані перешкоди для розвитку тваринництва та рослинництва в Україні.

 

Народні депутати України:

С. П. Лабазюк

О. Б. Бакуменко

В. Є. Івченко

О. І. Кулініч

Опрос