Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О защите прав потребителей" (относительно обязательства кредитодателя)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.02.2015 № 2148
Дата рассмотрения: 04.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" (щодо зобов'язання кредитодавця)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність внесення змін до частини 12 статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" обумовлена зростанням соціальної напруженості серед громадян - споживачів фінансових послуг, які мають непогашені кредити в іноземній валюті, що були надані їм банками ще до фінансової кризи 2008 - 2009 років, при чому на умовах, що передбачають тривалі строки погашення.

Внаслідок економічної та фінансової кризи, яка зумовлена Російською агресією та проведенням Антитерористичної операції на сході України, а також в умовах, коли замість очікуваного обмінного курсу на той час близько 5 грн. за долар США, на сьогодні він складає понад 25 грн. за долар США, значна частка боржників із-за відсутності джерел доходів втратила можливості обслуговувати борг, обсяг якого постійно зростає відповідно до зростання обмінного курсу.

Автор законопроекту вважає, що подальше невтручання держави у зазначену ситуацію може призвести, з одного боку, до збільшення частки проблемних активів у кредитному портфелі банків та витрачання ними значних ресурсів на спроби погашення заборгованості за кредитами в судовому порядку, а з іншого - до подальшого зубожіння населення та збільшення соціальної напруги. В цих умовах потрібно вжиття оперативних заходів, спрямованих на встановлення фінансової стабільності в державі, відновлення довіри населення до банківських установ, і найголовніше забезпечити дотримання конституційних прав громадян, які мають непогашені кредити.

Ініціатор права законодавчої ініціативи пропонує компромісний механізм вирішення проблемних питань фізичних осіб, що мають зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, який розподіляє фінансову відповідальність між кредиторами та фізичними особами-позичальниками.

Для забезпечення справжнього компромісу між банками та їх боржниками-споживачами у законопроекті пропонується визначити конкретні умови, за яких кредитор зобов'язаний провести реструктуризацію заборгованості за наданим кредитом. На думку автора проекту Закону, до таких умов повинні бути віднесені: девальвація національної валюти більш ніж на 50 відсотків з моменту отримання кредиту у разі, якщо кредит наданий в іноземній валюті, та неможливість сплачувати борг внаслідок тимчасової втрати роботи боржником.

З метою забезпечення більш ефективного захисту прав споживачів запропоновано доповнити законопроект нормою, яка містить обов'язок кредитодавця погоджувати із споживачем спосіб реструктуризації кредитного договору.

На думку народного депутата України, запропоновані зміни дозволять мінімізувати вплив девальвації національної валюти на фізичних осіб, які мають кредити в іноземній валюті та створять сприятливі умови для їх реструктуризації та погашення, а також убезпечення банків від збільшення обсягів проблемних кредитів на їх балансах.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою прийняття проекту Закону є запровадження компромісного механізму вирішення проблемних питань фізичних осіб, що мають зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", які викладені у новій редакції частини 12. Зокрема:

"12. Кредитодавець має право, а у випадках передбачених абзацом третім цієї частини, зобов'язаний проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.

Реструктуризація, може здійснюватися зокрема у такі способи:

1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про надання споживчого кредиту на строк не більше трьох років;

2) продовження строку договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника;

3) зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї;

4) Перерахунку залишку існуючого кредитного зобов'язання та відсотків в іноземній валюті в гривню, за курсом, що діяв на момент отримання кредиту.

У випадку девальвації національної валюти - гривні більше ніж на 50 відсотків з моменту отримання кредиту, якщо кредит наданий в іноземній валюті, або неможливості сплачувати борг внаслідок тимчасової втрати боржником роботи, кредитодавець зобов'язаний на підставі заяви споживача провести реструктуризацію у спосіб визначений абзацом другим цієї частини, при цьому, інші умови кредитного договору залишаються без змін.

Обов'язком кредитодавця є погодження із споживачем вибору способу реструктуризації.

Після подання споживачем заяви про реструктуризацію боргу відповідно до пунктів 1 - 4 абзацу другого, а також абзацу третього цієї частини кредитодавець зобов'язаний прийняти рішення про рестуруктуризацію не пізніше 45 днів з моменту отримання такої заяви, та укласти додаткову угоду до договору про надання споживчого кредиту.

Банк має право, а у випадках передбачених абзацом третім цієї частини зобов'язаний, за реструктуризованими договорами звільнити позичальників від сплати пені та будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.

У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов'язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років з віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку.".

4. Стан нормативно - правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються Законами України "Про захист прав споживачів", "Про іпотеку", Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України.

Реалізація положень законопроекту у разі його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація норм Закону гарантуватиме можливість реалізації прав споживачів визначених статтею 11 діючої редакції Закону України "Про захист прав споживачів" і допоможе мінімізувати вплив девальвації національної валюти на фізичних осіб - споживачів фінансових послуг, які мають кредит в іноземній валюті. Це безперечно захистить населення від несприятливих економічних впливів, а також убезпечить банки від збільшення обсягів проблемних кредитів на їх балансах.

 

Народний депутат України

Р. М. Сольвар (посвід. N 295)

Опрос