Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования порядка призыва на военную службу медицинских работников)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.02.2015 № 2145
Дата рассмотрения: 16.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку призову на військову службу медичних працівників)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

15 січня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду" N 116-VIII.

Законодавчим актом збільшено до 27 років вік громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу та термін проходження строкової служби.

Відповідно до абзацу другого частини тринадцятої ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" N 2232-XII відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості.

В той же час, медичним працівникам, які працюють за фахом у міській місцевості відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності Законом не передбачена.

15 січня 2015 року Верховна Рада України також прийняла Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію" N 113-VIII.

Відповідно до затвердженого Указу Президента України від 14 січня 2015 року N 15 "Про часткову мобілізацію" передбачено протягом 2015 року провести часткову мобілізацію у три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим Указом.

У зв'язку із зазначеним, медичним працівникам надходять повістки з військових комісаріатів щодо призову на військову службу під час часткової мобілізації.

Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

В той же час, стаття 49 Основного Закону гарантує кожному право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

У складній соціально-економічній ситуації, обмеженому бюджетному фінансуванні, забезпечення даних умов можливе, в першу чергу, за рахунок належної організації кадрової системи охорони здоров'я, в якій роль медичного працівника є визначальною. Адже, саме від наявності кадрів, їхньої фаховості та професіоналізму залежить якість та своєчасність надання медичної допомоги.

Проте, ситуація з кадровим забезпеченням медичних закладів з року в рік погіршується і є одною з основних проблем системи охорони здоров'я.

Так, за даними офіційної статистики Міністерства охорони здоров'я України станом на 01.01.2014 року в Україні налічувалось 22,5 тис. вакантних посад лікарів. Загалом, забезпеченість лікарями в Україні становить 41,5 на 10 тис. населення. Із них - 27,5 лікарів (на 10 тис. населення), які безпосередньо надають медичну допомогу, решта - організатори охорони здоров'я, методисти, санітарні лікарі, вчені, освітяни тощо.

Відсоток укомплектованості закладів охорони здоров'я України лікарями становить 81,7 %, з яких працюючих пенсіонерів - 24,6 %. Біля 15 % лікарів - особи перед пенсійного віку. Фактично спостерігається тенденція до старіння працівників галузі охорони здоров'я.

За даними МОЗ України, відсоток укомплектованості лікарями обласних лікарень становить 83,2%, міських - 78,6 %, центральних районних лікарень - 77,1 %, дільничних - 77,1 %, селищних лікарських амбулаторій - 70,5 %.

Необхідно відмітити і проблему територіально асиметричного розподілу лікарів й середнього медичного персоналу за регіонами країни, що зумовлений відмінностями в соціально-економічному потенціалі регіонів та пріоритетах розвитку галузей національної економіки.

Так, станом на 01.01.2014 року найнижчий рівень укомплектованості штатних лікарських посад фізичними особами-лікарями зафіксований в Кіровоградській (69,32 %), Миколаївській (71,47 %) та Київській (72,28 %) областях. В той час, як в Чернівецькій області даний показник становив 107,65 %, Львівській - 104,88 %, Івано-Франківській - 103,35 %, що свідчить про слабкість державного впливу на регіональні процеси кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я.

Стала тенденція до скорочення спостерігається і щодо середнього медичного персоналу. За даними МОЗ України станом на 01.01.2014 року не укомплектовано понад 22 тис штатних посад середнього медичного персоналу. Найнижчий рівень укомплектованості в м. Києві - 76,9 %.

На сьогодні проблема кадрового дефіциту залишається однією з основних проблем галузі охорони здоров'я, що, в свою чергу, не дозволяє забезпечити рівний доступ всіх членів суспільства до медичних послуг високої якості.

Нерегульований призов на військову службу під час часткової мобілізації лікарів може призвести до обмеження конституційного права громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу, ефективне і доступне медичне обслуговування. При недостатньому рівні укомплектованості медичних закладів лікарями подальше зменшення їх кількості призведе до збільшення навантаження на інших працівників системи охорони здоров'я, що матиме негативний вплив на якість надання медичних послуг та загалом роботу медичних закладів.

Збільшення призовного віку громадян, в тому числі медичних працівників, які працюють за фахом у міській місцевості, для строкової військової служби та строків її проходження може мати наслідком ще більше погіршення ситуації з забезпеченням медичних закладів.

Відтак, актуальним й важливим є пошук усіх можливих резервів і джерел притоку лікарів та вжиття заходів для закріплення тих фахівців та кадрів середніх й молодших медичних спеціалістів, які уже працюють в медичних установах.

2. Мета і завдання проект Закону

Метою прийняття проекту Закону є захист конституційного права громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу, ефективне і доступне медичне обслуговування шляхом удосконалення порядку призову на військову службу медичних працівників, що зумовлено низьким рівнем укомплектованості закладів охорони здоров'я України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", надавши право на відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у міській місцевості.

Проектом Закону пропонується внести зміни також до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у відповідності з якими законодавчо обмежити призов на військову службу під час мобілізації лікарів, за умови повного навантаження на займаній посаді за фахом в закладах, установах та організаціях охорони здоров'я, в яких укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами-лікарями є нижчою ніж середній показник укомплектованості медичних закладів системи охорони здоров'я України, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. При цьому, законопроектом передбачено, що такі лікарі можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" N 3543-XII, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" N 2232-XII, Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію" N 113-VIII.

Прийняття проекту Закону України не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, крім зазначених в цьому законопроекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту не передбачає збільшення видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить захистити конституційні права громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу, ефективне і доступне медичне обслуговування шляхом удосконалення порядку призову на військову службу медичних працівників.

 

Народні депутати України

Яриніч К. В.

Кузьменко А. І.

Горбунов О. В.

Опрос