Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.06.2015 № 2142а
Дата рассмотрения: 22.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Українська економіка є експортноорієнтованою - експорт товарів та послуг становить 50 % ВВП. За даними Держкомстату обсяг експорту товарів та послуг у 2014 році склав 63,9 млрд. дол. США, скоротившись порівняно з 2013 на 14,6 %, або на майже 11 млрд. дол. США в грошовому виразі.

При цьому Програма діяльності Кабінету Міністрів України передбачає збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року.

До того ж внесок чистого експорту у ВВП є від'ємним: -4 %. Аналогічний показник у Європейських країнах (Німеччина, Чехія, Голландія) становить більше +5 %. У країнах, що динамічно розвиваються, наприклад, Сінгапурі +20 %.

Така ситуація, викликає значне занепокоєння та вимагає невідкладного вжиття заходів щодо підтримки експортної діяльності.

Необхідність створення відповідного експортно-кредитного агентства передбачено Розділом IX. "Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції" Угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна": "Утворення спеціального органу страхування та фінансування експорту у формі експортно-кредитного агентства, що забезпечуватиме сприяння експансії українських експортерів на зовнішні ринки.".

Відповідний законопроект також включений до Плану законодавчого забезпечення реформ, розробленого за дорученням Голови Верховної Ради України та затвердженого Постановою Верховної Ради України N 2896 від 04.06.2015 року.

Проект закону відповідає Директиві Ради Європейського Союзу 98/29/ЄС від 07.05.98 про гармонізацію основних положень щодо страхування експортних кредитів за трансакціями з середньостроковим та довгостроковим покриттям, Повідомленню Комісії державам-членам згідно з пунктом 1 статті 93 Договору про заснування ЄС, що застосовує статті 92 та 93 Договору стосовно короткострокового експортно-кредитного страхування (97/С 281/03), Повідомленню Комісії державам-членам, що вносить зміни у повідомлення відповідно до частини 1 статті 93 Договору про заснування ЄС, що застосовує статті 92 та 93 Договору стосовно короткострокового страхування експортних кредитів (2001/С 217/02), Угоді СОТ про субсидії і компенсаційні заходи, Угоді щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів ОЕСР тощо.

У світовій практиці існує значна кількість механізмів підтримки експорту. Це механізми як адміністративного (мита, квоти тощо), так і економічного характеру (субсидії, консультації, продукти спеціалізованих установ тощо).

Зокрема, заходи економічного характеру базуються на надання послуг спеціалізованими установами, які носять узагальнюючу назву - експортно-кредитні агентства. Їх роль виконують і експортно-імпортні банки та спеціалізовані страхові компанії.

Наприклад, відповідні установи з підтримки експорту діють майже у всіх розвинутих країнах та країнах, що активно розвиваються. Найбільш відомими з них є Eximbank (США), NEXI (Японія), Euler Hermes (Німеччина), COFACE (Франція), Atradius (Нідерланди), SBCE (Бразилія), CESCE (Іспанія), SEK (Швеція) тощо.

Відповідні установи були створені і в країнах Східної Європи, наприклад, у Чехії, Польщі, Угорщині, Болгарії, Литві, Естонії тощо.

У світовій практиці існують різні набори видів діяльності, які здійснюють подібні установи, і кожна країна самостійно, виходячи із своєї поточної ситуації визначається, які саме види послуг вона надаватиме через таку спеціальну установу. Однак, спільною рисою є те, що діяльність відповідних установ здійснюється з урахуванням специфічних підходів до нагляду з боку держави (такі установи внаслідок застосування спеціальних підходів (порівняно із звичайними фінансовими установами) можуть не завжди дотримуватися нормативів діяльності), забезпечення повноцінної реалізації державної політики щодо підтримки експорту та можливості отримання державної підтримки для забезпечення власної діяльності.

При цьому, у світовій практиці діяльність зі страхування з одного боку та надання банківських послуг з іншого боку, як правило, є виключними видами діяльності, які не можна надавати однією організацією. Тому, переважно створюються установи, які здійснюють відповідні виключні види діяльності - або банківську, або страхову.

Але, у цьому випадку, для підтримки експорту (прямої та опосередкованої) повинні діяти одночасно кілька установ, діяльність яких пов'язана з кредитуванням та страхуванням експорту та які доповнюють діяльність один одного (наприклад, у Німеччині це KfW (банк) та Euler Hermes (страхова установа), у Франції - Bpifrance (банк) та COFACE (страхова установа), в у Чехії - Чеський експортний банк та Агентство по гарантуванню і страхуванню експорту тощо).

Окрім того, Україна як член СОТ, у своїй діяльності має застосовувати механізми та процедури, які є офіційно визнаними СОТ. Одним із таких механізмів є державна підтримка експорту шляхом страхування та кредитування.

Пропонується створити установу з підтримки експорту установи для страхування, оскільки в Україні наявні державні банки, один з яких є спеціалізованим - Укрексімбанк, та банки з державною часткою, через які Уряд може опосередковано реалізувати кредитну політику в сфері підтримки експорту. Крім того, приватні банки також не мають жодних обмежень щодо надання експортних кредитів.

Запропонованим законопроектом передбачається визначити правові передумови для запровадження в Україні одного з механізмів державної підтримки експорту, а саме, створення державної установи з підтримки експорту, що здійснюватиме страхування (перестрахування) ризиків та гарантійні операції за зовнішньоекономічними угодами експортерів, а також здешевлення експортних кредитів, що опосередковано стимулюватиме розвиток економіки в цілому.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є запровадження одного із механізмів державної підтримки експорту, створення умов для забезпечення реалізації державної політики щодо страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту, покращення показників торговельного балансу та стимулювання розвитку економіки в цілому.

Законопроектом, зокрема, пропонується визначити:

термінологію, щодо впровадження державної підтримки експорту (експортний кредит, комерційний ризик, некомерційний ризик, страхування зовнішньоекономічних контрактів тощо);

основні засади створення державної установи з підтримки експорту;;

джерела фінансування установи;

принципи, на яких ґрунтуватиметься така державна підтримка - добровільність, відкритість, конкурентність, інтегрованість до світового простору;

порядок формування та діяльності органів управління Установи (наглядова рада, правління та їх повноваження) та органів контролю (ревізійна комісія, служба внутрішнього аудиту);

напрями державної підтримки експорту;

механізм забезпечення прозорості діяльності Установи та можливості громадського контролю;

особливості діяльності Установи (страхування, перестрахування, гарантування) та обмеження в її діяльності;

можливість участі Установи у реалізації урядових програм здешевлення вартості експортних кредитів, за умови передбачення відповідних коштів у державному бюджеті;

порядок регулювання діяльності Установи (на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України, та іншого законодавства України, у тому числі нормативних актів Нацкомфінпослуг) тощо.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Закон України "Про страхування";

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

Закон України "Про акціонерні товариства" тощо.

При розробленні законопроекту також враховувалися вимоги Директиви Ради Європейського Союзу 98/29/ЄС від 07.05.98 про гармонізацію основних положень щодо страхування експортних кредитів за трансакціями з середньостроковим та довгостроковим покриттям, Повідомлення Комісії державам-членам згідно з пунктом 1 статті 93 Договору про заснування ЄС, що застосовує статті 92 та 93 Договору стосовно короткострокового експортно-кредитного страхування (97/С 281/03), Повідомлення Комісії державам-членам, що вносить зміни у повідомлення відповідно до частини 1 статті 93 Договору про заснування ЄС, що застосовує статті 92 та 93 Договору стосовно короткострокового страхування експортних кредитів (2001/С 217/02), Угоди СОТ про субсидії і компенсаційні заходи, Угоди щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів ОЕСР тощо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення проект не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз результатів

Реалізація законопроекту дасть можливість сформувати систему державної підтримки експорту, розширити можливості стимулювання діяльності експортерів та пошуку ними додаткових ринків збуту товарів та послуг, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, а також залучення інвестицій та створення нових робочих місць в реальному секторі економіки.

 

Народні депутати України

Опрос