Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Закон Украины "Об образовании" (относительно повышения уровня престижности педагогического труда)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.02.2015 № 2142
Дата рассмотрения: 13.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про освіту" (щодо підвищення рівня престижності педагогічної праці)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У 2014 - 2015 роках українське суспільство перебуває у вкрай важкому соціально-економічному стані. Це обумовлено низкою об'єктивних факторів: від спаду виробництва у промисловості, значної девальвації національної грошової одиниці до бойових дій на сході країні.

У цій ситуації найбільш потерпають працівники бюджетних організацій, особливо викладачі, вчителя, вихователі тощо. Для виходу з кризи уряд у рамках антикризових ініціатив, по суті, заморозив низку соціальних доплат, відсутність яких різко погіршило матеріальний стан українських педагогів.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року N 88 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року N 373" та N 89 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року N 1073" (набрали чинності 11 квітня 2014 року) було суттєво змінено умови оплати праці педагогічних працівників дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації та інших навчальних закладів і установ освіти тощо, що погіршує умови праці зазначеної категорії працівників.

Зокрема, змінено розмір надбавок педагогічним працівникам за престижність праці з фіксованого - 20 та 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно на так званий гнучкий - від 0 до 20 чи 50 відсотків. Представники педагогічних колективів скаржаться на те, що такі нововведення погіршили умови оплати праці освітян. Вони наголошують на тому, що вказані розміри доплат педагогічним працівникам не можуть коливатися в межах від 0 до 20 чи 50 відсотків ставки заробітної плати, оскільки кожен із педагогів, на якого покладено відповідні обов'язки, виконує однакову за змістом та обсягом роботу, тому оплату за її виконання треба встановлювати у фіксованому розмірі. Крім того, керівники установ та закладів освіти не можуть визначати ступінь престижності праці кожного вчителя в кожному навчальному закладі, бо визначення престижності тієї чи іншої професії, у цьому випадку професії педагогічного працівника у всіх навчальних закладах, належить саме до компетенції Уряду. Також, потрібно зазначити, що на практиці майже всі освітяни з 1 вересня 2014 року не отримують надбавку за престижність у будь якому розмірі.

Таким чином, можна констатувати, що постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року N 88 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року N 373" та N 89 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року N 1073" (набрали чинності 11 квітня 2014 року) по суті дають можливість урядовцям безпідставно "економити" на педагогічних, науково-педагогічних працівниках та інших категоріях працівників навчальних закладів.

Вже сьогодні наслідком виконання зазначених постанов Кабінету Міністрів України на місцях є зниження і так невисокого рівня життя освітян, що призвело до значного невдоволення у трудових колективах.

Відповідно до ст. 57 Закону України "Про освіту" держава повинна гарантувати педагогічним та науково-педагогічним працівникам належні умови праці, правовий та соціальний захист. Ст. 8 Закону України "Про оплату праці" визначено, що держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників. Згідно зі ст. ст. 21, 22 Закону України "Про оплату праці" суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами. Ст. 98 Кодексу законів про працю України передбачено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Згідно ст. 4 Закону України "Про освіту" Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства, ухвалення Закону України про внесення зміни до Закону України "Про освіту" (щодо підвищення рівня престижності педагогічної праці), а саме законодавче закріплення встановлення педагогічним, науково-педагогічними працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів надбавок за престижність праці у фіксованому розмірі - 20 та 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) має надзвичайно важливе суспільне значення. Тим більше, що рекомендація ЮНЕСКО/МОП "Про становище вчителів", від 5 жовтня 1966 року визнає вирішальну роль вчителя у розвитку освіти, особистості, у формуванні суспільства в цілому та зазначає, що серед різних факторів, які впливають на становище вчителів, особливу увагу необхідно приділяти заробітній платі, яка повинна відповідати значенню педагогічної діяльності для суспільства та бути співмірною із заробітною платою, що виплачується працівникам інших професій, що потребують подібної або еквівалентної кваліфікації (п. 114).

2. Мета та завдання ухвалення Закону

Метою ухвалення цього Закону є забезпечення невідкладної соціальної підтримки і захисту педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників навчальних закладів і установ незалежно від їх підпорядкування, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність тощо.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері правового регулювання, є Конституція України, закони України "Про освіту", "Про оплату праці", рекомендація ЮНЕСКО/МОП "Про становище вчителів" та інші нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових видатків Державного бюджету України. Доручити Міністерству фінансів України та Міністерству освіти та науки України здійснити перерозподіл видатків у розмірі, що дорівнюватимуть різниці між новими розмірами оплати праці (з врахуванням надбавок за престижність праці у фіксованому розмірі) для педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників навчальних закладів та діючими розмірами їх оплати праці.

5. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме створенню належних умов оплати праці та виплати надбавок педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів і установ, дозволить реально включити механізм їх соціального захисту та підтримки.

 

Народні депутати України

Гудзенко В. І. (посв. N 296)

Скуратовський С. М. (посв. N 203)

Развадовський В. Й. (посв. N 271)

Мельниченко В. В. (посв. N 394)

Головко М. Й. (посв. N 362)

Кришин О. Ю. (посв. N 249)

Опрос