Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" (относительно совершенствования процедуры заключения соглашений о разделе продукции)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.06.2015 № 2131а
Дата рассмотрения: 19.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо вдосконалення процедури укладення угод про розподіл продукції)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо вдосконалення процедури укладення угод про розподіл продукції)" розроблений з метою вдосконалення адміністративних процедур укладення угод про розподіл продукції.

В умовах тимчасової втрати контролю з боку української держави над значною частиною шельфу Чорного моря та відсутності значного прогресу в реалізації проектів із пошуку газу із нетрадиційних джерел основним напрямком збільшення власного видобутку нафти і газу в Україні в найближчій перспективі є інтенсифікація робіт на основі вже виданих спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами. Через обмежені фінансові ресурси, недостатнє застосування сучасних технологій державна компанія Укргазовидобування останніми роками лише підтримує досягнутий рівень видобутку на рівні приблизно 15 млрд. куб м газу, а Укрнафта скоротила видобуток нафти із 3,2 млн. т в 2007 р. до 1,8 млн. т в 2013 р.

Запропонований законопроект сприятиме укладенню угод про розподіл продукції українськими державними компаніями в партнерстві із іноземними інвесторами, які мають фінансові ресурси та досвід комплексного застосування технологій для збільшення видобутку вуглеводнів на вже діючих родовищах, а також проведення додаткових комплексних геологорозвідувальних робіт на ділянках, де здійснюється пошук нафти і газу. За таким сценарієм є можливість збільшити видобуток нафти і газу в Україні протягом 4 - 5 років на 30 - 50 %.

В умовах економічної кризи в Україні, збільшення ризиків через ведення АТО, періодичних змін в законодавстві іноземні інвестори розглядають можливість інвестування в український нафтогазовий сектор саме на умовах угод про розподіл продукції, які забезпечують, насамперед, стабільність умов роботи в Україні.

Запропонований законопроект спрощує процедуру укладення угод про розподіл продукції. За існуючою процедурою при конверсії спецдозволів в УРП заявники спочатку мають отримати попередню згоду Кабінету Міністрів на таку конверсію, а потім Уряд схвалює проект угоди про розподіл продукції і надає повноваження на її підписання. Пропонується щоб попередню згоду на потенційну можливість конверсії спецдозволів в УРП надавала міжвідомча комісія із організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (Міжвідомча комісія), статус якої чітко визначається Законом "Про угоди про розподіл продукції", а Кабінет Міністрів схвалюватиме погоджений сторонами проект УРП. Це дозволить скоротити строки підготовки та погодження проектів УРП та зменшити фінансові та інші витрати сторонам укладених угод.

При отриманні в недалекому минулому спеціальних дозволів на користування надрами українські державні нафтогазові компанії вже мали погодження органів місцевого самоврядування. Тому законопроектом пропонується при конверсії спецдозволів у УРП відмовитись від повторного надання погодження на користування надрами щодо тієї ж самої ділянки надр, розробка якої вже була раніше погоджена відповідним органом місцевого самоврядування. Слід відзначити, що при підготовці проектів УРП представники відповідних органів місцевого самоврядування згідно законодавства включаються до складу Міжвідомчої комісії, яка погоджує із інвесторами всі положення угод, зокрема соціальні інвестиції, пріоритетність закупівель інвесторами товарів, робіт та послуг місцевого походження тощо. В уже укладених угодах, зокрема на ділянці Олеська, передбачено передавати органам місцевого самоврядування частку прибуткової продукції, що збільшує зацікавленість громад в надрокористуванні саме на основі угод про розподіл продукції.

Законопроектом передбачено можливість укладення УРП як щодо ділянки надр, так і її частини. Це є доцільним у випадку коли на частині ліцензійної ділянки державна компанія продовжує видобуток і не потребує співпраці із приватним інвестором, а на іншій частині ділянки є фонд вже виведених із експлуатації старих свердловин, де інвестори за власні кошти і за допомогою сучасних технологій зможуть відновити видобуток. При цьому в рамках укладеної УРП державна компанія буде залишатися власником спеціального дозволу і у відношенні частини ділянки надр із старими свердловинами, яка передається для розробки на умовах УРП спільно із приватним інвестором, і не інвестуючи кошти у відновлення цих свердловин, буде отримувати обумовлену в УРП частину додатково видобутих інвестором вуглеводнів.

Законопроект надає можливість розширення діяльності за раніше укладеною угодою про розподіл продукції через внесення до УРП нових ділянок надр, щодо яких інвестор УРП отримали спецдозволи в установленому законодавством порядку і вже приступили до виконання робіт на цих ділянках. Так, державна компанія в якості пілотного проекту, вірогідно, укладе УРП із інвестором щодо однієї ділянки надр з метою практичної перевірки ефективності роботи цього інвестора. У випадку отримання позитивного результату може бути доцільним не готувати нову угоду про розподіл продукції між цими ж учасниками у відношенні ще однієї або декількох ділянок на аналогічних умовах і повторно проходити всі погодження в Міжвідомчій комісії та Уряді, а за згодою спеціально уповноваженого Кабінетом Міністрів органу центральної виконавчої влади поширити умови раніше укладеної УРП і на іншу ліцензійну ділянку, яка є в користуванні у державної компанії.

Законопроектом передбачаються можливість відшкодування витрат, понесених державними компаніями при освоєнні ділянки надр до укладення УРП, через отримання частини компенсаційної продукції, видобутої в рамках виконання угоди про розподіл продукції.

Законопроект забезпечить державній компанії також більшу гнучкість у залученні інвестицій у проект, дозволяючи за погодженням із Державою переуступати згідно із усталеною міжнародною практикою частку участі в угоді інвесторам, які мають достатні фінансові ресурси, але не мають власного значного досвіду проведення нафтогазових операцій, збільшить можливості залучення необхідних коштів державними нафтогазовими компаніями. Звісно, що такий новий інвестор буде лише фінансувати роботи, але не буде виконувати функції оператора УРП.

Законопроектом уточнюються терміни "інвестор" та "ділянка надр" з метою уникнення суперечностей правового регулювання під час конверсії спеціальних дозволів на користування надрами в угоди про розподіл продукції.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Основною метою прийняття запропонованого проекту Закону України є вдосконалення процедур укладення угод про розподіл продукції з метою залучення недержавних інвестицій для значного збільшення видобутку нафти і газу в Україні вже найближчим часом.

3. Загальна характеристика та основні положення акту

Основні зміни, що вносяться до положень Закону "Про угоди про розподіл продукції", направлені на уточнення та дерегуляцію процедур укладення УРП на основі вже виданих раніше спеціальних дозволів на користування надрами, а саме: вводять можливості конверсії в УРП частин ділянок надр, передбачають відмову від повторних погоджень Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування при підготовці та ухваленні УРП, дозволяють відшкодування компенсаційною продукцією витрат, понесених надрокористувачем до укладення угоди про розподіл продукції, та можливість розширення ліцензійної ділянки в рамках вже укладеної УРП.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Реалізація положень цього законопроекту потребує внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до закону України "Про угоди про розподіл продукції (щодо вдосконалення процедури укладення угод про розподіл продукції)" сприятиме залученню недержавних інвестицій у пошук та видобуток корисних копалин на умовах УРП, дерегуляції в процесі укладення таких угод, підвищенню ефективності та прозорості державного регулювання надрокористування на умовах угод про розподіл продукції та дозволить покращити умови для збільшення власного видобутку газу та нафти, створити нові робочі місця, збільшити надходження до Державного бюджету.

 

Народний депутат України 

І. С. Насалик

Опрос