Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены платы за присоединение к сетям субъектов естественных монополий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.06.2015 № 2130а
Дата рассмотрения: 19.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Український ринок електроенергетики та природного газу зараз знаходиться у стані природної монополії, що відповідно до Закону України "Про природні монополії" означає стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

Державне регулювання діяльності у цій сфері здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка підпорядковується Президенту України та підзвітна Верховній Раді України. Однак, цей орган є більш ніж самостійним у своїй діяльності, оскільки, згідно вищевказаного закону, наділений такими повноваженнями як: видача ліцензії на здійснення відповідних видів підприємницької діяльності; формування цінової політики (тарифи), визначення умов доступу споживачів до товарів; здійснення контролю за діяльністю суб'єктів електроенергетики та інших учасників ринку електричної енергії та встановлення відповідальності за порушення умов і правил здійснення ними діяльності в електроенергетиці та на ринку електричної енергії тощо.

Отже, сама комісія розробляє та затверджує численні методики та правила щодо приєднання електроустановок до електричних мереж, ставок плати за приєднання; тарифи на електроенергію, що відпускається населенню та порядок застосування тарифів на електроенергію затверджуються постановою Національної комісії.

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню розбиті по зростанню на декілька періодів до 2017 року та вже затверджені комісією. Окрім того, що самі тарифи від періоду до періоду поступово зростають, ще запропонованими тарифами передбачається автоматичне підвищення (градація) цін за 1 кВт/год. у разі зростання обсягу спожитої електроенергії за місяць. Тобто, фактичний поділ споживачів на групи за обсягом споживання закріплює ріст цін на спожиту електроенергію, що викликає шквал невдоволення з боку пересічних громадян, адже необхідним тепер є слідкувати за показниками споживання, та рахувати "копійки" по тарифам до 100 кВт/год. спожитих за місяць та вже зовсім інші "копійки" за спожитий 101 кВт/год.

Іншим фактом, що викликає обурення є сплата коштів за саме тільки приєднання до електричних мереж. Навіть за, так зване, "стандартне приєднання" до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання необхідно заплатити кошти. Вартість послуги з приєднання 1 кВт потужності встановлюється за диференційованими ступенями потужності на певний строк.

Для порівняння можна навести приклад сплати коштів на вході у магазин щоб вже потім заплатити на касі за придбаний хліб.

Корупційна складова названих Законів полягає у:

непрозорості проведення енергопостачальними організаціями закупівель послуг та матеріально-технічних цінностей, пов'язаних з приєднаннями споживачів до електричних мереж. Проведення тендерних процедур шляхом залучення підприємств, наближених до посадових осіб енергопостачальних підприємств (обленерго);

лобіюванні певних постачальників матеріально-технічних цінностей та підрядних організацій працівниками енергопостачальних підприємств (обленерго) для виконання робіт, пов'язаних з приєднаннями споживачів до електричних мереж;

зловживанні монопольним становищем з боку енергопостачальних підприємств (обленерго) у частині підрядно-договірних відносин. Енергопостачальна компанія вимагає з боку споживача оплати 100 % вартості послуги приєднанням. При цьому підряднику, який виконує роботи, пов'язані з приєднанням споживача виплачує лише 30 % вартості обладнання, кінцевий розрахунок - з відстрочкою 2 місяців після підписання актів виконаних робіт;

застосуванні енергопостачальною компанією практики "погодження ціни на матеріально-технічні ресурси" вже після проведення тендерних процедур з переможцем торгів, насильно зменшуючи кінцеву вартість виконання робіт для підрядника. При цьому вартість приєднання для споживача залишається незмінною.

Закони, до яких вносяться зміни містять положення, які нівелюють норми Конституції України щодо державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, зокрема у сфері будівництва, надання послуг з приєднання об'єктів до електричних мереж та мереж газопостачання тощо. Ринок надання послуг з приєднання об'єктів до електричних мереж та мереж газопостачання монополізовано, центр прийняття рішень змістився в енергопостачальні компанії.

2. Цілі та завдання прийняття проекту закону

Ціллю даного законопроекту є забезпечення спрощення та здешевлення доступу до послуг сфери електроенергетики, збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів. Законопроект підготовлено з метою відновлення дії Конституції України в частині, що визначає державний захист підприємницької діяльності у галузі будівництва, надання послуг з приєднання до мереж природних монополій

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Законопроектом вносяться зміни у статті 1, 12, 17, 18 Закону України "Про електроенергетику", статті 1, 4, 7-1, 7-2 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу". Пропонується змінити саме визначення поняття та порядок сплати коштів за "стандартне приєднання" до мереж, змінити принципи встановлення тарифів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становить Закон України "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку природного газу".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових видатків з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту закону

Ухвалення даного законопроекту дозволить зняти тиск безкінечно зростаючих тарифів на послуги для населення, ріст яких розпланований на роки вперед.

Такі зміни є суттєвими, та можуть покласти початок більш глобальним змінам у економічних та організаційних засадах державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні, зменшить соціальну напругу в суспільстві та унеможливить необґрунтовані витрати з Державного та місцевих бюджетів.

Очікується позитивна реакція громадськості на дані зміни.

 

Народні депутати України 

О. В. Ляшко
О. В. Купрієнко

Опрос