Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.06.2015 № 2126а
Дата рассмотрения: 19.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до завдання, передбаченого абзацом п'ятим підпункту 2 пункту 1 рішення РНБО України від 28 квітня 2014 року "Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України", уведеного в дію Указом Президента України від 01.05.2014 N 449, Кабінету Міністрів України доручено розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про кібербезпеку України.

З метою виконання цього завдання та згідно з пунктом 7 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 15.05.2014 N 16575/2/1-14 Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України розроблено проект Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (далі - проект Закону).

За оцінками експертів у сфері кібербезпеки переважної більшості провідних країн світу відмічається стійка тенденція до значного зростання кількості та розширення спектра кібератак з метою порушення конфіденційності, цілісності і доступності державних інформаційних ресурсів, зокрема тих, що циркулюють на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури.

На сьогодні, реальні прояви кібератак мало прогнозовані, а їх результатом є, як правило, значні фінансово-економічні збитки або непередбачувані наслідки порушень функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем, які безпосередньо впливають на стан національної безпеки і оборони. У зв'язку з цим, існуючі загрози вимагають впровадження комплексних заходів, спрямованих на забезпечення кібербезпеки.

Питання забезпечення кібербезпеки є надзвичайно актуальними і для України. Однак, у нашій державі заходи з протидії викликам і загрозам у зазначеній сфері знаходяться на початковому етапі та не мають комплексного характеру.

Прийняття законодавчого акта щодо кібербезпеки дозволить, окрім термінології, визначити правові та організаційні засади державної політики у цій сфері, основні принципи та напрями забезпечення кібербезпеки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є створення національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами шляхом комплексного підходу у тісній взаємодії державного і приватного секторів та громадянського суспільства.

3. Правові аспекти

Проект Закону підготовлено Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з метою виконання абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 1 рішення РНБО України від 28 квітня 2014 року, уведеного в дію Указом Президента України від 01.05.2014 N 449.

Правову основу забезпечення кібербезпеки України становлять Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-правові акти України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Згідно з пунктом 7 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 15.05.2014 N 16575/2/1-14 проект Закону потребував погодження з СБУ, МВС, Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінфіном.

Для всебічного комплексного опрацювання питання забезпечення кібербезпеки України та якісного виконання завдання, наказом Адміністрації Держспецзв'язку за погодженням із заінтересованими державними органами було створено міжвідомчу робочу групу з питань розробки та узгодження законопроекту. До її складу було включено представників таких державних органів, як СБУ, СЗР, МВС, Міноборони, Мінекономрозвитку, ДСЗПД України, Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій, Національного інституту стратегічних досліджень, а також громадськості (Інтернет Асоціація України, Український союз промисловців і підприємців та інші).

Погоджений з СБУ, СЗР, МВС, Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінфіном, ДСЗПД України та Мін'юстом проект Закону в цілому було схвалено 17.10.2014 на засіданні Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва.

Проект Закону було розглянуто на засіданні Уряду 05.11.2014, за результатами чого Адміністрації Держспецзв'язку разом із МВС, МЗС та СБУ доручено здійснити заходи щодо проведення роботи з підготовки законопроекту про кібербезпеку України у новому форматі, а саме із залученням міжнародних експертів (абзац другий пункту 3 розділу 1 Протоколу N 92 засідання Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року). Виконання цього завдання триває.

На сьогодні проект Закону розглянуто робочою групою з підготовки реформування законодавства у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю, яку створено при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

В рамках цієї роботи проект Закону додатково доопрацьовано Адміністрацією Держспецзв'язку з урахуванням зауважень та пропозицій, що були надані Генеральною прокуратурою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону немає правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

До розробки проекту Закону залучено представників громадськості (Інтернет Асоціація України, Український союз промисловців і підприємців та Громадська Рада при Держспецзв'язку), яких включено до складу міжвідомчої робочої групи (наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 16.06.2014 N 284).

Зауваження та пропозиції представників громадськості частково враховані.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону не є регуляторним актом.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону на ринок праці не впливає.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону дозволить впровадити комплексний підхід під егідою держави і у тісному співробітництві з приватним сектором та громадянським суспільством щодо визначення основних засад формування державної політики у сфері кібербезпеки та створити умови для забезпечення кіберзахисту інформаційної інфраструктури України.

 

Народні депутати України

Опрос