Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (относительно усовершенствования механизма страхового обеспечения предоставления медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и совершенствования системы органов управления и контроля МТСБУ)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.06.2015 № 2122а
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах та вдосконалення системи органів управління та контролю МТСБУ)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

1) Соціальний захист громадян, постраждалих в ДТП, в тому числі відшкодування обґрунтованих витрат, що пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів, передбачених статтею 24 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон).

Однак практика застосування даного механізму показала його неефективність.

Як правило, громадяни, постраждалі в ДТП, надходять до установ охорони здоров'я поза місцями постійного проживання у вкрай важкому стані з множинними поєднаними травмами, при цьому своєчасність і повнота надання медичної допомоги є критичною з точки зору результату лікування. Заклади охорони здоров'я з урахуванням недостатнього фінансування відчувають великі проблеми із забезпеченістю медикаментами, предметами медичного призначення, спеціалізованим обладнанням і технологіями, кваліфікованим персоналом, внаслідок цього якість надання медичної допомоги є недостатнім. Співфінансування процесу надання медичної допомоги з боку потерпілого або членів його сім'ї внаслідок частої локалізації ДТП поза місцями постійного проживання та тяжкості стану потерпілого, як правило, неможливо.

Як результат, Україна входить в трійку європейських країн з найвищою смертністю в результаті ДТП, а також з невиправдано високою інвалідизацією потерпілих в ДТП.

Можливості страхового фінансування, передбачені Законом, мають низку недоліків, які зробили застосування цих норм неефективним для вирішення проблем фінансування вітчизняної медицини ДТП, а саме:

- неможливість на момент першої (екстреної) госпіталізації визначення страхового статусу постраждалих в ДТП, що надходять до закладу охорони здоров'я внаслідок можливої наявності серед постраждалих винного в ДТП водія, витрати на лікування якого не покриваються страховиком;

- неможливість визначення страхових компаній - потенційних платників за конкретним страховим випадком на момент першої госпіталізації;

- великий часовий розрив між потребою в коштах для лікування постраждалих в ДТП і моментом прийняття рішення страховиком про здійснення виплати, що досягає місяців і навіть років.

При цьому, страховики стягують частину страхового платежу за даним видом страхування саме в цілях компенсації ризику витрат на лікування потерпілих в ДТП.

2) Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" визначено систему керівних органів Моторного (транспортного) страхового бюро України, яка передбачає поділ повноважень між загальними зборами членів МТСБУ, президією, Координаційною радою та дирекцією МТСБУ. За період дії Закону стало очевидно, що чинна система є недосконалою.

Відповідно до чинного Закону загальне керівництво діяльністю МТСБУ здійснює президія МТСБУ, яка складається з представників семи страховиків - членів МТСБУ, які обираються терміном на один рік.

Як показує практика, члени президії в першу чергу відстоюють інтереси страховиків, яких вони представляють.

В той же час, дирекція МТСБУ є постійно діючим органом і є більш оперативною та гнучкою, ніж президія МТСБУ. Тому доцільним є покладення загального керівництва діяльністю МТСБУ саме на дирекцію, змінивши порядок її призначення.

Відповідно до чинного законодавства директор та інші члени дирекції МТСБУ призначаються на посаду президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ.

Координаційна рада МТСБУ є органом, що здійснює нагляд та контроль за діяльністю МТСБУ. Її діяльність спрямована на підвищення ефективності системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в цілому, а також на те, щоби така система відповідала інтересам споживачів та держави, адже обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є соціально значущим видом страхування, який стосується не тільки власників автомобілів, а й все населення України.

У чинному Законі склад Координаційної ради МТСБУ визначається статутом МТСБУ і частину його, відповідно до цього статуту, складають страховики. Тобто страховики присутні або контролюють усі органи управління та контролю МТСБУ.

Враховуючи мету існування Координаційної ради МТСБУ, а також для недопущення конфлікту інтересів, склад Координаційної ради МТСБУ доцільно визначити саме в Законі таким чином, щоби до неї входили як представники державної влади, так і представники страховиків.

Такий склад Координаційної ради МТСБУ дозволить цьому органу займати зважену державницьку позицію і виконувати функції, які покладені на нього відповідно до Закону, виходячи не тільки з комерційних інтересів страховиків, а й споживачів та суспільства в цілому.

А отже, у разі покладення на дирекцією МТСБУ додаткових завдань та питань, які є важливими та принциповими для всіх учасників відносин у цьому виді страхування, а також впливають на впровадження цього виду страхування в Україні, доцільним та більш прийнятним є прийняття рішення про призначення та звільнення директора та інших членів дирекції МТСБУ саме Координаційною радою МТСБУ.

3) Основним завданням МТСБУ є гарантування виконання зобов'язань страховиків - членів МТСБУ перед потерпілими у ДТП. Також МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди відповідно до зобов'язань України як члена міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".

Для виконання цих функцій Законом передбачене існування централізованих страхових резервних фондів (фонд страхових гарантій, сформований повними членами, та фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, сформований асоційованими членами), які формуються зокрема за рахунок гарантійних внесків страховиків у розмірі, визначеному МТСБУ, але не меншому, ніж сума, еквівалентна 1 мільйону євро (для фонду страхових гарантій), і не меншому, ніж сума, еквівалентна 500 тисячам євро (фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах) (пункт 51.3 статті 51 Закону).

Відповідно до пункту 51.8 статті 51 Закону Розміри базових гарантійних внесків страховика до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ станом на останній день кожного кварталу не можуть бути меншими за розміри, визначені положеннями про ці фонди.

Внаслідок недосконалості формулювання, незрозумілим є мінімальні розміри гарантійних внесків страховиків, яки набули членства в МТСБУ до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" N 5090-VI від 05.07.2012 року.

Тому необхідним є уточнення цього положення для запобігання можливості його різного тлумачення.

2. Мета и шляхи її досягнення

Проект акта розроблено з метою удосконалення механізмів страхового забезпечення процесу надання медичної допомоги громадянам, постраждалим в ДТП, системи управління МТСБУ та посилення гарантійних функцій МТСБУ.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту.

У зазначеному законопроекті передбачається:

- змінити принцип постфактової компенсації витрат на лікування потерпілих в ДТП в рамках критичної для результатів лікування першої екстреної госпіталізації на принципи авансування і цільового поточного фінансування здійснення такого лікування, що кардинально змінить обсяг і підвищить якість наданої медичної допомоги;

- розширити коло осіб, які мають право на компенсацію витрат на лікування в рамках першої екстреної госпіталізації, внесенням до переліку цих осіб водіїв, винних в скоєнні ДТП, що дозволить зберегти життя і здоров'я великій кількості громадян, позбавивши всіх учасників процесу від необхідності визначення страхового статусу потерпілого в ДТП в момент, коли будь-яке зволікання критично для життя;

- виключити з системи органів управління президію, перерозподіливши її функції між Дирекцією МТСБУ та Координаційною радою МТСБУ;

- підсилити значення Дирекції МТСБУ, як органа, який має вирішувати будь-які питання діяльності МТСБУ, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів членів МТСБУ та Координаційної ради МТСБУ;

- передбачити, що мінімальні розміри базових гарантійних внесків страховика до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, визначені пунктами 51.1 та 51.3 статті 51, розраховуються за офіційним курсом Національного банку України на останній день кожного кварталу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у зазначеній сфері правового регулювання визначаються Конституцією України, законами України "Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", іншими нормативно-правовими актами.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до других законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Реалізація положень законопроекту надасть можливість установам охорони здоров'я отримати додаткове фінансове (страхове) забезпечення процесу надання медичної допомоги громадянам, постраждалим в ДТП.

 

Народні депутати України

Ляшко О. В.

Рибалка С. В.

Кириченко О. М.

Вітко А. Л.

Тригубенко С. М.

Лозовой А. С.

Логвинський Г. В.

Опрос