Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно признания неформального образования)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.02.2015 № 2121
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти)" (далі - законопроект) спрямований на законодавче визнання наявності поряд із традиційною - формальною освітою, ще двох різновидів освіти, які де-факто мають значний вплив на розвиток особистості в Україні: неформальної та інформальної (самоорганізованої освіти, самоосвіти).

Слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку різних інститутів громадянського суспільства та інформаційних технологій має місце стрімкий розвиток таких різновидів освітніх заходів, як колективні заняття (навчальні програми, курси інтенсивного навчання, семінари, гуртки, лекторії, майстер-класи, табори, вишколи), індивідуальні заняття (під керівництвом тренерів чи репетиторів), які переслідують практичні короткострокові цілі, організовуються і проводяться поза традиційною системою освіти. При цьому, як свідчить практика, вони нерідко є більш інформативними та ефективними, ніж навчальні заходи в межах традиційної освітньої системи. Цьому сприяє вдало обрана тематика, що розкриває конкретні сучасні проблеми певної сфери, а також участь у таких заходах в якості лекторів (тренерів, репетиторів) авторитетних представників науки та практичної діяльності.

Очевидною є важливість і так званої інформальної освіти, під якою у законопроекті пропонується розуміти цілеспрямовану і сплановану, але не інституціоналізовану, тобто менше організовану, ніж формальна і неформальна освіта, що реалізується за рахунок власної активності в оточуючому культурно-освітньому середовищі та може здійснюватися шляхом цілеспрямованого спілкування, читання, перегляду телепередач, відвідування установ культури, подорожей тощо. Цей різновид освіти на даний час залишається поза межами законодавчого визнання, що очевидно не відповідає сучасному прогресивному уявленню про освіту в Європейському Союзі та інших розвинутих країнах світу.

Запропоновані у законопроекті пропозиції щодо розуміння змісту різновидів нетрадиційної освіти повністю відповідають розумінню освіти, закріпленому в преамбулі до Закону України "Про освіту", відповідно до якого освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави, метою якої є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Важливо, що змістовна неформальна освіта нерідко здобувається волонтерами у організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів. Тому слід закріпити визнання державою такої освіти волонтерів і їх право на врахування факту здобуття ними названої освіти при влаштуванні на державну службу.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є визнання неформальної та інформальної освіти (самоорганізованої освіти, самоосвіти) в якості різновидів освіти в Україні, визнання державою неформальної освіти, здобутої волонтерами у організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів, та закріплення права волонтерів на врахування факту здобуття ними названої освіти при влаштуванні на державну службу.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про вищу освіту" та до Закону України "Про волонтерську діяльність".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмета правового регулювання законопроекту, регламентуються законодавством України про освіту та волонтерську діяльність.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту сприятиме законодавчому визнанню неформальної освіти в Україні, яка де-факто склалась та функціонує.

 

Народні депутати України

Опрос