Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" (относительно максимального месячного размера заработной платы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.02.2015 № 2116
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих положень закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (щодо максимального місячного розміру заробітної плати)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

1 січня 2015 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України", його перехідними положеннями було встановлено обмеження розмірів мінімальних заробітних плат для народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, суддів, працівників державних органів та інших бюджетних установ.

Згідно з п. 12 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України до бюджетних установ відносяться органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.

Фінансування бюджетних установ здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів, що не суперечить ст. 13 Бюджетного кодексу України. До спеціального фонду відносять (ч. 3 ст. 13 Бюджетного кодексу) власні надходження бюджетних установ, які виконують доповнювальну функцію по відношенню до бюджетних асигнувань і забезпечують виконання основних завдань бюджетних установ в частині не покритій доходами загального фонду. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та використовуються з урахуванням частини дев'ятої статті 51 Бюджетного кодексу, тобто розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" не був врахований такий розподіл коштів. Крім того з огляду на поспішність розробки законопроекту та його прийняття не було отримано експертних висновків та детально проаналізовано його положення.

З огляду на це, доцільно передбачити обмеження розмірів мінімальних заробітних плат лише тих, які фінансуються за рахунок загального фонду.

Дана зміна вважається доцільною з огляду на те, що основу забезпечення життєдіяльності в переважній більшості державних університетів складають саме власні надходження, які лише входять до складової державного бюджету, але не розподіляються державою.

Якщо будуть накладені обмеження на власні надходження у навчальних закладах, це призведе до суттєвого скорочення наукових програм та грантів. Як наслідок висококваліфіковані фахівці можуть переходити з державних закладів до приватних, що призведе до занепаду саме державних вищих навчальних закладів.

Варто зауважити, що кошти спеціального фонду вищих начальних закладів формуються та використовуються в рамках міжнародних договорів із виконання наукових, клінічних досліджень. Заробітна плата співробітників університетів за виконання зазначених договорів також є ресурсною базою оподаткування і надходження коштів до загального фонду державного бюджету.

Одним з аспектів поширення обмежень на використання вищими навчальними закладами позабюджетних коштів є створення передумов для пошуку співробітниками легальних і нелегальних шляхів компенсації втрат у заробітній платі.

Таким чином, обмеження виплат за спеціальним фондом може мати такі негативні наслідки:

1) скорочення бази оподаткування і надходження коштів державного бюджету;

2) погіршення фінансового, матеріально-технічного забезпечення основної діяльності вищих навчальних закладів;

3) суттєве погіршення матеріального забезпечення співробітників університету і зростання соціальної напруженості;

4) відток іноземних студентів з країни і суттєве зменшення надходжень грошей до місцевих бюджетів (витрати іноземних студентів на оплату харчування, транспорту, найму житла тощо);

5) припинення участі вищих навчальних закладів у міжнародних дослідницьких проектах і репутаційні втрати вищих начальних закладів в цілому;

6) створення передумов для легального та нелегального відтоку "в тінь" позабюджетних коштів.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту має на меті уточнити, що обмежується розмір фінансування заробітних плат, виплата яких здійснюється за рахунок загального фонду для бюджетних установ. Таке уточнення внесе юридичну ясність та, зокрема, вирішить проблему для вищих навчальних закладів у використанні коштів спеціального фонду на виплату заробітної плати.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону передбачено внесення змін до перехідних положень Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" та встановити, що 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати, якщо заробітна плата (грошове забезпечення) фінансується за рахунок загального фонду, а при скороченні чисельності працівників - 10 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

У разі прийняття законопроекту реалізація його положень не матиме впливу на державний чи місцевий бюджети.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації закладених в законі України "Про вищу освіту" засад розширення автономії та самоврядування вищих навчальних закладів.

 

Народні депутати України

І. М. Шурма
Д. Ю. Шпенов

Опрос