Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.06.2015 № 2108а-1
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У травні 2015 року до депутатів - членів комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики звернулася Українська асоціація зоопарків та акваріумів з проханням вирішити проблему, яка склалася в українському податковому та митному законодавстві щодо оподаткування операцій із ввезення зоопарками - учасниками міжнародних програм на митну територію України рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.

Важливість зазначеного питання підтверджується на законодавчому рівні нашої держави. Зокрема, відповідно до ст. 3 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", до основних принципів охорони навколишнього природного середовища належить "вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва", що може бути досягнуто лише завдяки участі українських зоопарків у міжнародних програмах у цій сфері. Однак, така діяльність вимагає не лише кропіткої професійної роботи з боку працівників зоопарків України, але й відповідного законодавчого та економічного забезпечення. Так, відповідно до ст. 36 Закону України "Про тваринний світ", "охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу". Та, згідно зі ст. 37 цього закону, "охорона тваринного світу забезпечується шляхом:

- розроблення і впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення;

- розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин,

- пропаганди важливості охорони тваринного світу;

- стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і відтворення тваринного світу" та ін.

На жаль, на сьогоднішній день усі ці положення мають здебільшого декларативний характер, оскільки зоопарки України, які здійснюють діяльність із збереження та відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, не отримують фінансування або будь-якої іншої підтримки з боку держави та змушені самостійно забезпечувати цю діяльність відповідними коштами.

Однак, попри відсутність державної фінансової підтримки, зоопарки України навіть не отримали податкових стимулів задля полегшення міжнародної співпраці із обміну рідкісними тваринами. Так, при ввезенні на митну територію України рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, в рамках міжнародної програми обміну тваринами з метою їх збереження та відтворення, зоопарки змушені сплачувати 20 % ПДВ, а також додатковий імпортний збір у розмірі 10 %. Усі учасники подібних програм у ЄС звільнені від оподаткування таких операцій, оскільки вони не мають комерційного характеру та здійснюються з метою реалізації важливих екологічних завдань.

Обсяги сплаченого податку, які отримує бюджет України, є незначними з огляду на масштаби країни, однак, для кожного окремого зоопарку, який самостійно фінансує свою діяльність, звільнення від ПДВ дозволить направити зекономлені кошти на важливі потреби, зумовлені необхідністю належного утримання тварин, оновлювати та розширювати колекції, розвивати матеріально-технічну базу, сплачувати заробітну плату працівникам зоопарку.

Відповідно до ст. 35 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", "зоологічні парки створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі.

Зоологічні парки загальнодержавного значення є природоохоронними культурно-освітніми та науково-дослідними установами".

Варто зазначити, що на сьогоднішній день в Україні функціонує сім зоопарків загальнодержавного значення, зокрема, Київський, Харківський, Миколаївський, Рівненський, Одеський, Черкаський та Менський зоопарки.

А, відповідно до ст. 2 Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства культури і мистецтв України 20 лютого 1998 р. N 21/46, "основними завданнями зоологічного парку є:

- формування та утримання колекцій тварин;

- збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України і міжнародних Червоних списків" та ін.

Отже, для реалізації покладених на зоологічні парки загальнодержавного значення завдань, їхнє керівництво здійснює активну діяльність у сфері міжнародного співробітництва.

Зокрема, надзвичайно важливою для України з точки зору міжнародного співробітництва та збереження і відтворення різноманітності тваринного світу є участь українських зоопарків у міжнародній європейській програмі EEP (European Endangered Species Programme), яка є одним із найпріоритетніших напрямків діяльності Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА). В рамках цієї програми тварини передаються безкоштовно із одного парку до іншого з метою їх порятунку, збереження та відтворення. ЄАЗА представляє та об'єднує 345 членів (зоопарків та акваріумів) із 41 однієї країни. Місією цієї Асоціації є сприяння співробітництву європейської спільноти зоопарків та акваріумів з метою підвищення рівня професіоналізму при утриманні тварин, догляді за ними, їх використанні у освітньо-виховній діяльності, у науково-дослідній діяльності, а також з метою збереження біорізноманіття у світі.

У результаті детального вивчення цього питання підтвердилася необхідність внесення змін до Податкового кодексу України з метою звільнення від оподаткування податком на додатну вартість операцій із ввезення зазначених видів тварин на митну територію України у рамках європейської програми обміну тваринами EEP.

Варто наголосити, що у цій програмі приймають участь, а відповідно, і підлягають звільненню, згідно із положеннями цього законопроекту, лише українські зоопарки загальнодержавного значення.

2. Цілі і завдання

Даний законопроект підготовлений з метою послаблення податкового тягаря для українських зоопарків загальнодержавного значення та створення для них податкових стимулів для участі у міжнародних програмах, направлених на збереження і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внесення змін до ст. 197 Податкового кодексу України, а саме доповнити цю статтю пунктом 197.24 такого змісту:

"197.24. Звільняються від оподаткування операції із ввезення зоологічними парками загальнодержавного значення на митну територію України тварин, що класифікуються у товарній позиції 0106 згідно з УКТЗЕД, у рамках Європейської програми зі збереження та розмноження тварин, які знаходяться під загрозою зникнення - EEP (The European Endangered Species Programme)".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порушені у законопроекті питання, є:

Податковий кодекс України;

Митний кодекс України;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про тваринний світ";

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" та ін.

Прийняття проекту Закону України не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, окрім Податкового кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього законопроекту матиме низку переваг: сприятиме участі України у міжнародній діяльності, направленій на збереження та відтворення рідкісних тварин та тварин, які перебувають під загрозою зникнення; сприятиме реалізації завдань, покладених на зоологічні парки загальнодержавного значення. Також звільнення від несправедливого оподаткування операцій із обміну тваринами між зоопарками з метою порятунку біорізноманіття у світі прирівняє Україну до практики країн ЄС щодо цього питання та дозволить зоопаркам, які приймають участь у такій діяльності, вивільнити кошти, які вони витрачають на сплату ПДВ, для ведення господарської діяльності та утримання тварин в зоопарку.

 

Народні депутати України

М. В. Кобцев

А. В. Шинькович

Р. М. Мацола

Г. Л. Чекіта

А. Ф. Антонищак

О. Ю. Савченко

Б. Ю. Козир

С. М. Тригубенко

В. М. Давиденко

О. І. Урбанський

Опрос