Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно расширения оснований для пересмотра судебных решений в уголовном производстве Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и/или Верховным Судом Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.02.2015 № 2107
Дата рассмотрения: 11.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення підстав для перегляду судових рішень у кримінальному провадженні Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ та/або Верховним Судом України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту зумовлено необхідністю забезпечення гарантування принципу справедливості судочинства та підвищення рівня захисту прав і свобод засуджених осіб, права і основоположні свободи яких було порушено під час судового провадження, що могло вплинути на застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Як неодноразово зазначалось, Україна є однією з держав - лідерів, за кількістю звернень, що надійшли від громадян до європейського суду з прав людини. Станом на 31 грудня 2014 р. на розгляді Європейського суду знаходилося 13 тис. 635 заяв, поданих проти України (19,5 % загальної кількості заяв до Суду), з яких протягом 2014 року було подано 14198 заяв.

На жаль, Україна впевнено другий рік поспіль займає перше місце за кількістю заяв, поданих до Європейського суду з прав людини, після Італії та Росії.

Як показує аналіз звернень, що надходять до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, однією з причин такої кількості звернень до Європейського Суду проти України є наявність порушень прав і основоположних свобод, закріплених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ.

Отже виникає нагальна потреба вжиття необхідних законодавчих заходів, які дозволять створити механізм підвищення захисту прав і свобод осіб в кримінальному судочинстві.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основним завданням і ціллю цього законопроекту є встановлення механізму забезпечення перегляду судових рішень в кримінальних справах, під час прийняття яких виявлено порушення прав і основоположних свобод людини внаслідок порушення норм матеріального або процесуального права.

Таким механізмом є наділення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини правом звертатися із відповідним поданням до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ або Верховного Суду України із заявою про перегляд вироків у кримінальних провадженнях та ухвал про застосування примусових заходів медичного характеру після їх перегляду в касаційному порядку у випадках та порядку, встановлених законом.

Саме на запровадження такого механізму спрямований проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення підстав для перегляду судових рішень у кримінальному провадженні Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ та/або Верховним Судом України".

З метою забезпечення перегляду судових рішень в кримінальних справах, під час прийняття яких виявлено порушення прав і основоположних свобод людини внаслідок порушення норм матеріального або процесуального права законопроектом пропонується внести зміни до низки статей Кримінального процесуального кодексу України та до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Так, запропонованими змінами запроваджується ряд положень в зазначених законодавчих актах, якими пропонується надати право Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, як посадовій особі, що має всі необхідні гарантії незалежності, передбачені міжнародними стандартами у вказаній сфері, у випадках встановлення порушення прав і основоположних свобод людини під час судового провадження, що могло вплинути на правильність застосування закону України про кримінальну відповідальність, вносити подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та/або Верховного Суду України про перегляд вироків у кримінальних провадженнях та ухвал про застосування примусових заходів медичного характеру після їх перегляду в касаційному порядку.

Крім того, у проекті Закону пропонується визначити вимоги до звернень до Уповноваженого із заявами про перегляд судових рішень та особливості розгляду таких звернень Уповноваженим. Законопроект також пропонує встановити порядок внесення та розгляду подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про перегляд судового рішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ та/або Верховним Судом України.

На сьогодні аналогічна практика перегляду судами прийнятих рішень в кримінальних справах за поданням Омбудсмана, наприклад, запроваджена та успішно діє в Польщі.

Так, відповідно до закону Республіки Польща "Про Захисника прав людини" та кримінального процесуального кодексу цієї держави Омбудсман має надзвичайне право вносити "екстра-касаційні" скарги на будь-які остаточні судові рішення, що набрали законної сили. Досвід діяльності Омбудсмана Республіки Польща свідчить про успішність застосування та реалізації таких повноважень під час захисту прав і свобод осіб, засуджених за вчинення злочинів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Реалізація положень цього законопроекту, після його прийняття, потребуватиме внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

3. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону потребує додаткового фінансування, а отже і збільшення бюджетних видатків.

Суд касаційної інстанції в середньому розглядає приблизно 1700 справ на рік, з яких біля 800 справ буде надходити до Уповноваженого з прав людини із заявою про перегляд. При цьому, як правило, це мають бути складні справи про вчинення тяжких злочинів, які складаються в середньому з 20 томів, однак іноді кількість томів у справі може перевищувати 100.

Для опрацювання такої кількості справ необхідно буде збільшити кількість працівників Секретаріату на 30 осіб, що потягне за собою додаткові видатки на діяльність Секретаріату.

Розрахунок потреби додаткових коштів за КПКВК 5991010 "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" становить 2,82 млн. грн. на 12 місяців першого року, в т. ч.:

- фонд оплати праці для нових працівників з розрахунку на 12 місяців (30 працівників) становить 2,52 млн. грн. (включно із нарахуваннями на заробітну плату).

- потреба у видатках розвитку становить 300 тис. грн. для створення 30 нових робочих місць та забезпечення належних умов праці (закупівля меблів та комп'ютерної техніки).

З метою досягнення збалансованості бюджету та у зв'язку із ухваленням 10 лютого 2015 року законопроекту N 1647 "Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду)", яким ліквідовано Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, пропонується відповідно скоротити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та у правління у сфері телебачення і радіомовлення" (КПКВК 1701010). Згідно з затвердженим Паспортом бюджетної програми (КПКВК 1701010) на 2015 рік обсяг бюджетних асигнувань на здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі становить 4340,1 тис. гривень, тобто понад 4 млн. грн.

5. Прогноз результатів

Результатом прийняття цього законопроекту стануть позитивні наслідки у вигляді удосконалення механізму реалізації прав і основоположних свобод осіб, які закріплені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та підвищення іміджу України як правової держави.

 

Народні депутати України

Опрос