Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О прокуратуре" относительно конкурсного порядка отбора кандидатов на должность Генерального прокурора Украины и исключения оснований для его необоснованного увольнения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.02.2015 № 2098
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до законів України "Про прокуратуру" щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора України та виключення підстав для його необґрунтованого звільнення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту обґрунтовується необхідністю забезпечення незалежності посади Генерального прокурора України від політичного впливу та забезпечення призначення на цю посаду особи з високими морально-діловими якостями, бездоганною репутацією, найкращим досвідом та якостями. Попри те, що згідно з Конституцією України, Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України, ця посада повинна бути максимально відсторонена від політичного впливу та повинна обійматися особою, що має найкращі професійні знання, якості та досвід.

Генеральний прокурор України грає визначальну роль у боротьбі проти злочинності у країні, зокрема корупції, додержання прав і свобод осіб у кримінальному процесі і тому повинен відбиратися на цю посаду за професійними якостями, а не на підставі політичних чи особистих зв'язків. Лише проведення відкритого та прозорого конкурсу для відбору кандидатів на зайняття посади Генерального прокурора України може забезпечити це належним чином.

Прийняття законопроекту також необхідно для приведення Закону України "Про прокуратуру" (Закон 1991 року) у відповідність до Конституції України з урахуванням змін, внесених в неї Законом N 742-VII від 21 лютого 2014 року, щодо надання згоди Верховної Ради України не тільки на призначення на посаду, але й на звільнення з посади Генерального прокурора України Президентом України.

Законопроект пропонує вилучити норму, додану до Закону "Про прокуратуру" (Закон 1991 року) у жовтні 2010 року, щодо можливості звільнення Генерального прокурора України з посади на будь-якій підставі. Це дозволить посилити гарантії незалежності Генерального прокурора України від політичного та іншого неналежного впливу.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою проекту Закону є гарантування незалежності Генерального прокурора України від політичного впливу, прозорого призначення на цю посаду особи відповідно до професійних критеріїв.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону пропонується внести зміни до двох законів України "Про прокуратуру": Закону N 1789-XII від 5 листопада 1991 року та Закону N 1697-VII від 14 жовтня 2014 (набирає чинність 25 квітня 2015 року).

У Законі України "Про прокуратуру" (N 1789-XII від 5 листопада 1991 року) пропонується встановити, що Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України.

Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.

Пропонується також вилучити положення статті 2 Закону "Про прокуратуру", яке було внесено до Закону у жовтні 2010 року і дозволяє звільняти Генерального прокурора України з посади з будь-якої підстави.

Основні зміни стосуються конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора України та вимог до цієї посади. Пропонується визначити вимоги, які ставляться до Генерального прокурора України, аналогічні тим, що передбачені в статті 40 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року.

Встановлюється, що Президент України надсилає до Верховної Ради України подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора України на підставі результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі - конкурс), що проводиться комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Генерального прокурора України (далі - Конкурсна комісія).

Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Генерального прокурора України або упродовж 20 днів з дня його звільнення (відставки) у порядку, встановленому цим Законом. Президент України, Верховна Рада України та Рада суддів України визначають по три члени Конкурсної комісії. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Конкурсної комісії особи, визнані судом обмежено дієздатною або недієздатною, які мають незняту чи непогашену судимість або на які накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, а також особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Президента України.

Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.

Законопроектом визначаються завдання та повноваження Конкурсної комісії. Зокрема, Конкурсна комісія відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та передбачені законом перевірки, трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Генерального прокурора України.

Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Президентові України. Президент України протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення визначеного ним кандидата на посаду Генерального прокурора України з числа осіб, запропонованих Конкурсною комісією.

Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України є підставою для письмового подання Президента України про надання згоди на призначення іншого кандидата з числа осіб, запропонованих Конкурсною комісією, або про оголошення повторного конкурсу.

Схожі зміни щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора України пропонується внести до Закону України "Про прокуратуру" N 1697-VII від 14 жовтня 2014 (набирає чинність 25 квітня 2015 року), крім деяких особливостей. Серед останніх те, що конкурсний відбір на зайняття посади Генерального прокурора України проводить Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що повинна бути створена згідно із Законом "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють підняті у законопроекті питання, є Конституція України, Закон України "Про прокуратуру" N 1789-XII від 5 листопада 1991 року та Закон України "Про прокуратуру" N 1697-VII від 14 жовтня 2014 (набирає чинність 25 квітня 2015 року), Регламент Верховної Ради України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити додаткові гарантії незалежності посади Генерального прокурора України від політичного впливу, призначення на цю посаду особи на підставі критеріїв професійних знань, якостей та досвіду, а не політичних чи особистих зв'язків. Це сприятиме посиленню боротьби із злочинністю в країні, зокрема корупцією.

 

Народний депутат України

Є. В. Соболєв

Опрос