Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательного отчуждения существенного участия в юридическом лице субъектами, на которых распространяется действие Закона Украины "О предупреждении коррупции")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.06.2015 № 2097а
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язкового відчуження істотної участі в юридичній особі суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Всім нам з усіх засобів масової інформації зранку до ночі говорять про необхідність розділення влади і бізнесу як головного чинника механізму боротьби з корупцією.

Та з тих же засобів масової інформації ми щодня дізнаємось про викриті корупційні схеми на всіх рівнях влади.

При цьому витримці українців позаздрить будь-який народ світу, бо жоден народ не терпів би так довго корупціонерів при владі, які щодня звітують про боротьбу з корупцією, яку ж ці корупціонери і очолюють!

Стаття 42 Конституції України визначила, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Натомість підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Згідно із статтею 78 Конституції України народні депутати України не можуть в тому числі займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Відповідно до статті 103 Конституції Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Закон України "Про запобігання корупції" в реалізацію конституційних положень передбачив механізм передачі особами, уповноваженими на виконання державних функцій, протягом 30 днів після призначення (обрання) їх на посаду в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Кожна людина має право володіти на законних підставах власністю, зокрема будь-якою часткою у будь-якому комерційному підприємстві.

Проте в Україні влада фактично належить олігархам, а це призводить до подальшого розкрадання державного майна, збільшення розмаху і кількості корупційних правопорушень на найвищому державному рівні, зростанню напруги у суспільстві через зубожіння всіх українців (звісно, окрім олігархів).

Причиною цьому є те, що державні службовці, які передали в управління своє майно після призначення на посаду, все одно зацікавлені в подальшому збагаченні та збільшенні своїх статків.

Адже не секрет, що ще жоден з держслужбовців, залишаючи посаду, на яку його обрали чи призначили, не став бідним, а навпаки - його статки і в управлінні інших осіб збільшуються в десятки разів. І всі ми розуміємо, що це відбувається не через ефективність управління його майном управляючою компанією!!!

Тому сьогодні в першу чергу Верховній Раді України потрібно подбати про те, щоб викорінити це ганебне явище. Це і буде головним кроком у боротьбі з корупцією на державному рівні та подальшою олігархізацією влади, припинення політичного режиму, при якому державна влада зосереджена в руках порівняно нечисленної групи громадян (представників великого капіталу) і обслуговує їх особисті та групові інтереси, а не інтереси держави.

Проектом пропонується, що кожна особа, яка зайняла посаду в органі влади, та члени її сім'ї протягом 20 днів протягом 20 днів після призначення (обрання) особи на посаду здійснити відчуження іншій особі істотної участі в юридичній особі у порядку, встановленому законом. У разі невідчуження особою істотної участі в юридичній особі відповідно до частини першої цієї статті, така істотна участь особи в юридичній особі за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції на 21 день після призначення (обрання) особи на посаду переходить в управління Фонду державного майна України до закінчення строку перебування особи на посаді.

В основу законопроекту була покладена норма Закону "Про банки і банківську діяльність", яка визначає поняття "істотна участь як пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи".

2. Ціль й завдання законопроекту

Ціллю і завданням законопроекту є реальна боротьба з корупцію.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про запобігання корупції", "Про Фонд державного майна України".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у сфері боротьби з корупцією є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України "Про запобігання корупції" та інші.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує витрат з державного бюджету, а навпаки призведе до наповнення державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить здійснити реальний крок до відділення влади від бізнесу, а також припинити ганебне явище лобіювання особами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", інтересів належних їм юридичних осіб.

 

Народні депутати України

Ю. Б. Дерев'янко

І. М. Суслова

Опрос