Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места проживания и места пребывания физических лиц в Украине органами местного самоуправления

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.02.2015 № 2092
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами місцевого самоврядування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зміни в чинному законодавстві України щодо реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб призвели до ускладнення отримання даних послуг в сільській місцевості, де проживає більше 14 млн. осіб.

Віддаленість значної частини населених пунктів від районних центрів, труднощі транспортного сполучення, похилий вік (в сільській місцевості проживає біля 2,5 млн. осіб у віці 65 років та старше) роблять такі вдосконалення законодавства значною мірою складними для сприйняття населенням.

Ситуацій, крім того, може додатково ускладнитися і реалізацією адміністративно-територіальної реформи, яка передбачає об'єднання, а відповідно зменшення районів, що лише ускладнить отримання даних послуг членами територіальних громад.

Не вирішує означену проблему і реалізація Закону України "Про адміністративні послуги", впровадження якого, за свідченням Державної міграційної служби України, значно ускладнено через недостатнє фінансове та технічне забезпечення.

Разом з тим, Конституція України визначає, що людина, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3). Таким чином, приписи Основного Закону зобов'язують державу піклуватися про своїх громадян, створювати сприятливі умови для забезпечення реальної можливості отримання адміністративних послуг.

Практичний досвід організації реєстрації місця проживання в сільській місцевості в попередній період вказує на реальну можливість забезпечення виконання таких повноважень органами місцевого самоврядування. Делегування вказаної компетенції органам місцевого самоврядування вирішить проблему доступності даної послуги для осіб, що проживають в сільській місцевості.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення доступності для сільського населення послуг з реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання, місця перебування осіб, надання довідок з цих питань.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону України пропонується внести зміни до ст. ст. 11 і 14 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст. 232 із наступними змінами) щодо забезпечення законодавчого вирішення питання реалізації виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання, місця перебування осіб, надання довідок з цих питань.

Відповідні зміни пропонується також внести в ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами) шляхом доповнення пункту "б" підпунктом 3-1.

4. Правові аспекти

Нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до:

Конституції України;

Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні";

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту вирішить проблему можливості отримання частини адміністративних послуг населенням, що проживає в сільській місцевості.

 

Народні депутати України:

Деркач А. Л.

Развадовський В. Й.

Єремеєв І. М.

Бандуров В. В.

Молоток І. Ф.

Опрос