Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 255 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения воды, используемой для гидротехнической мелиорации земельных участков сельскохозяйственного назначения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.06.2015 № 2088а
Дата рассмотрения: 30.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування води, що використовується для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики.

Згідно абзацу двадцять дев'ятого частини першої статті 7 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" від 01 липня 2010 року N 2411-VI Верховна Рада України визначила основною засадою внутрішньої політики в економічній сфері України створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави.

Окрім цього, відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 7 вищевказаного Закону Верховна Рада України визначила основною засадою внутрішньої політики в економічній сфері України проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової політики, яка передбачає зниження податкового навантаження на економіку з розширенням бази оподаткування.

Згідно пункту 1 частини другої статті 92 Основного Закону України податки і збори встановлюються виключно законами України.

Відповідно до підпункту 9.1.6 пункту 9.1 статті 9 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПК України) в Україні встановлено такий загальнодержавний податок як рентна плата.

Відповідно до статті 30 Водного кодексу України від 06 червня 1995 року N 213/95-ВР (далі - Водний кодекс України) збори за спеціальне водокористування включають рентну плату за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, які встановлюються Податковим кодексом України.

Статтею 255 ПК України встановлена рентна плата за спеціальне використання води.

Згідно пункту 255.1 статті 255 ПК України платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Відповідно до частини четвертої статті 65 Водного кодексу України зрошення сільськогосподарських угідь здійснюються на підставі дозволу на спеціальне водокористування. Отже, водокористувачі - суб'єкти господарювання, які використовують воду для зрошення сільськогосподарських угідь і не застосовують відповідно до Глави 1 Розділу XIV ПК України спрощену систему оподаткування є платниками рентної плати за спеціальне водокористування за ставками, встановленими пунктом 255.5 статті 255 ПК України.

У результаті більшість платників податку, які використовують воду для зрошення сільськогосподарських угідь з метою уникнення сплати рентної плати за спеціальне використання води змушені застосовувати відповідно до Глави 1 Розділу XIV ПК України спрощену систему оподаткування, яка передбачає звільнення платника податку від сплати рентної плати за спеціальне використання води. Такий стан речей штучно стримує економічний розвиток суб'єктів господарювання (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, фізичні особи - підприємці), які змушені застосовувати спрощену систему оподаткування, мінімізує надходження до державного бюджету та не дозволяє активно розвивати сільськогосподарське виробництво на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які потребують зрошення.

Окрім цього, необхідно констатувати, що відповідно до пункту 11 Переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1101, та Методики формування цін на подачу води на зрошення, промислові та комунальні потреби, затвердженої наказом Державного комітету України по водному господарству від 29 листопада 2006 року N 233, суб'єкти господарювання, які у своїй виробничій діяльності використовують гідротехнічну меліорацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення оплачують послуги, пов'язані з подачею води з меліоративних систем і водних джерел для поливу зрошуваних або зволоження осушених земель, а також поливу городів, садів і богарних земель та наповнення наливних водойм.

У зв'язку з цим, суб'єкти господарювання (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, фізичні особи - підприємці), які використовують у виробничій діяльності гідротехнічну меліорацію змушені нести суттєві витрати з причини одночасної оплаті послуг бюджетної установи Держводагенства щодо подачі води на зрошення та рентної плати за спеціальне використання води.

Окрім цього, вкрай високою слід вважати вірогідність відмови від підтримки за рахунок коштів державного бюджету України меліоративних систем, які використовуються для зрошення та переведення системи відповідних бюджетних установ Державного агентства водних ресурсів України на самоокупність, що, в свою чергу, прогнозовано підвищить ціну послуг щодо подачі води на зрошення. У такій ситуації продовження справляння рентної плати за спеціальне використання води, що використовується для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначення потенційно може зупинити процес зрошення сільськогосподарських угідь як такий.

Зазначені аргументи обумовлюють необхідність прийняття запропонованого Законопроекту та звільнення від оподаткування води, що використовується для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою Законопроекту є підтримка вітчизняних суб'сільгосптоваровиробників, як однієї з основних категорій платників податків України та організація ефективного сільськогосподарського виробництва на максимальній території земель сільськогосподарського призначення України.

Завданнями Законопроекту є:

- встановлення сприятливого податкового режиму для сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, фізичних осіб - підприємців, які використовують у виробничій діяльності гідротехнічну меліорацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення та які сплачують податки за загальною системою оподаткування;

- активізація сільськогосподарського виробництва в Україні на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель;

- сприяння активному залученню інвестицій у розвиток сільськогосподарського виробництва на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація;

- сприяння зниженню собівартості продукції сільгосптоваровиробників України;

- підвищення конкурентоспроможності української аграрної продукції як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках;

- сприяння збільшенню об'ємів реалізації вітчизняної аграрної продукції.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Згідно положень Законопроекту передбачається шляхом доповнення пункту 255.4 статті 255 ПК України підпунктом 255.4.10-1 не справляти ренту плату за спеціальне використання води за воду, що використовується сільськогосподарськими підприємствами (в тому числі фермерськими господарствами) та фізичними особами - підприємцями для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в тому числі для поливу зрошуваних або зволоження осушених земель, а також поливу городів, садів і богарних земель.

Таким чином, планується встановити сприятливий податковий режим для суб'єктів господарювання (сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, фізичних осіб - підприємців), які у своїй виробничій діяльності використовують гідротехнічну меліорацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, Водним кодексом України від 06 червня 1995 року N 213/95-ВР.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту не призведе до зміни показників Державного бюджету України у поточному році.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття на основі Законопроекту відповідного Закону забезпечить захист економічних інтересів вітчизняного сільгосптоваровиробника, підтримку аграрної галузі України - лідера у отриманні доходів від експортних операцій в Україні, а також гарантуватиме стабільність надходжень до Державного бюджету України від економічної діяльності сільгосптоваровиробників України, збереження та створення робочих місць у агарній галузі.

 

Народні депутати України:

Хлань С. В. (посв. N 383)

Гордєєв А. А. (посв. N 381)

Опрос