Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно расширения полномочий органов местного самоуправления сел, поселков, городов районного значения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.06.2015 № 2069а
Дата рассмотрения: 12.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

28 грудня 2014 року були прийняті зміни до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, на основі законопроекту N 1557, який Уряд подав до Верховної Ради України 22 грудня 2014 року.

Вказаними змінами були врегульовані зокрема бюджетні правовідносини, пов'язані з впровадженням нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Зважаючи на відсутність апробації норм і широкого обговорення його положень із представниками громад, чинні положення Бюджетного кодексу України мають ряд недоліків, які ускладнюють можливість фінансового забезпечення об'єктів соціально-культурної сфери, освіти, медичних закладів і утримання органів місцевого самоврядування із бюджетів місцевого самоврядування.

З моменту прийняття змін до Бюджетного кодексу України було проведено ряд нарад з представниками місцевого самоврядування всіх рівнів щодо проблемних питань, де були висвітлені певні проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування на виконання власних і делегованих повноважень, що пов'язанні із прийняттям нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Основні проблеми стосуються:

- недостатності джерел і обсягів формування доходів бюджетів місцевого самоврядування;

- відсутності конкретизації обсягу фінансового забезпечення об'єктів соціально-культурної галузі, дошкільної і позашкільної освіти, медичних закладів, що здійснюється із бюджетів місцевого самоврядування за рахунок міжбюджетних трансфертів між районними бюджетами і бюджетами місцевого самоврядування;

- невизначеність умов спільного фінансового забезпечення медичних і освітніх закладів за рахунок міжбюджетних трансфертів і коштів бюджетів місцевого самоврядування;

- скорочення джерел бюджетів розвитку місцевого самоврядування;

- відсутності можливості здійснювати попередню оплату товарів і послуг щодо забезпечення життєдіяльності об'єктів соціально-побутової інфраструктури населених пунктів за бюджетні кошти, на фоні блокування державною казначейською службою рахунків на оплату товарів та послуг для бюджетних установ і небажання підприємців надавати послуги та товари бюджетним установам до їх оплати.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що Бюджетний кодекс України потребує негайного доопрацювання.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Проект Закону України "Про внесення змін Бюджетного кодексу України (щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення)" розроблено з метою доопрацювання окремих положень Бюджетного кодексу України щодо підвищення фінансової самодостатності бюджетів місцевого самоврядування первинної ланки, а саме бюджетів сіл, селищ і міст районного значення та розширення повноважень органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей Бюджетного кодексу України, згідно з якими уточняються окремі норми кодексу, зокрема щодо:

1) розширення джерел формування доходів бюджетів місцевого самоврядування (сіл, селищ і міст районного значення) за рахунок:

- зарахування 50 % рентної плати за спеціальне використання деревини, що заготовлена в порядку рубок головного користування (в 2015 році - не менше 213,7 млн. грн.), а не до обласних бюджетів (Таке зменшення доходів обласних бюджетів не можна вважати суттєвою втратою ресурсу з огляду на те, що обласним бюджетам тимчасово до 2017 року залишено ресурс у обсязі 3,9 млрд. грн. без цільового спрямування із-за тимчасового (до 2017 року) фінансового забезпечення з Держбюджету вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, ліцеїв-інтернатів, циркових і художніх колективів);

- зарахування рентної плати за спеціальне використання водних об'єктів місцевого значення для ведення рибництва (ставки, запруди) за місцем знаходження водного об'єкта;

2) розширення джерел формування бюджету розвитку бюджетів місцевого самоврядування за рахунок зарахування до бюджету розвитку 50 % єдиного податку (орієнтовно 3,3 млрд. грн.). Решта єдиного податку зараховуватиметься до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування;

3) можливість спрямування капітальних видатків бюджету розвитку на ремонт та реконструкцію приміщень органів місцевого самоврядування, придбання предметів і матеріалів тривалого використання для потреб органів місцевого самоврядування;

4) визначення норми щодо можливості спрямовувати на фінансове забезпечення освітніх і медичних закладів кошти місцевих бюджетів у частині вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету у порядку виконання частини другої статті 85 Бюджетного кодексу;

5) визначення норми щодо можливості здійснювати попередню оплату товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів на строк не більше 1 місяця з можливістю Кабінету Міністрів України збільшувати термін попередньої оплати в окремих випадках, що встановлюються Урядом;

6) визначення норми щодо розподілу в 2015 році обсягу стабілізаційної дотації - 75 % загального обсягу має надаватися районним бюджетам на покриття можливих фактичних диспропорцій у фінансовому забезпечені бюджетів сіл, селищ та міст районного значення. При цьому 70 % від обсягу стабілізаційної дотації спрямовується на забезпечення видатків розвитку та розширеного відтворення, а 30 % на інші поточні видатки, у тому числі на фінансове забезпечення додаткової потреби у видатках на забезпечення осіб, переселених із території проведення антитерористичної операції та медичного забезпечення військовослужбовців;

7) уточнення редакції норми щодо здійснення видатків у 2015 році на навчально-виховні комплекси (дошкільна і позашкільна освіта), утримання об'єктів культурної сфери (палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек) за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (в обсязі, не меншому ніж затверджено із змінами органами місцевого самоврядування у бюджетах в 2014 році) без вилучення відповідних бюджетних установ з комунальної власності сіл, селищ, міст районного значення;

8) уточнення редакції норми щодо 5-денного терміну виконання платіжних доручень органів місцевого самоврядування казначейською службою - без врахування умови виконання доходів зведеного бюджету України, оскільки при плануванні бюджетів місцевого самоврядування не використовується така категорія як "доходи зведеного бюджету України";

9) запровадження субвенції з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обсязі 15 відсотків доходів державного бюджету від акцизного податку з нафтопродуктів. Субвенція запроваджується з огляду на те, що органи місцевого самоврядування на селі не зможуть забезпечити розвиток сільських доріг та утримання районних автомобільних доріг лише за рахунок акцизного податку з роздрібного продажу палива, до того ж, не всі сільські (селищні) ради мають на свої території автозаправні станції.

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України.

Реалізація цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки відбувається перерозподіл дохідних джерел та видаткових повноважень між різними рівнями місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить підвищити фінансову самодостатність бюджетів місцевого самоврядування первинної ланки, а саме бюджетів сіл, селищ та міст районного значення.

 

Народні депутати України

Ю. Тимошенко

І. Г. Кириленко

В. Є. Івченко

Опрос