Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно признания продукции льноводства и коноплеводства сельскохозяйственными товарами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.02.2015 № 2061
Дата рассмотрения: 06.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визнання продукції льонарства та коноплярства сільськогосподарськими товарами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Льон-довгунець та коноплі є традиційними сільськогосподарськими культурами північних та західних регіонів України, джерелом натурального волокна, з якого можна виготовляти широкий асортимент побутових тканин і технічних виробів.

За останні 25 років посівні площі під цими культурами та обсяги валового виробництва скоротилися до мінімуму. Це істотно посилює "депресивність" західних та північних регіонів України, де раніше льонарство і коноплярство разом із хмелярством та відповідними переробними підприємствами забезпечували основну пропозицію робочих місць.

Динаміка виробництва (всі категорії господарств)

рік

льон-довгунець

технічні коноплі

Посівна площа, тис. га

Валовий збір, тис. т

Посівна площа, тис. га

Валовий збір, тис. т

1990

172,5

108,1

10,20

7,70

1995

97,8

48,2

3,20

1,80

2000

23,4

8,3

3,00

1,54

2004

38,1

16,2

1,32

0,55

2005

25,5

12,7

1,64

0,47

2006

14,2

5,3

1,84

1,05

2007

12,9

3,8

0,35

0,10

2008

6,8

3,0

0,55

0,15

2009

2,4

1,2

0,05

0,01

2010

1,3

0,4

0,13

0,03

2011

1,7

0,8

0,13

0,03

2012

2,2

1,8

0,41

0,18

2013

1,5

1,1

0,45

0,32

2014

1,4

-

1,0

-

(за даними Державної служби статистики України)

Україна практично втратила свої позиції на світовому ринку льоноконоплепродукції, де сьогодні провідні місця посідають КНР, країни ЄвроСоюзу та Російська Федерація.

Висока собівартість трести льону та конопель, а також низькі ціни її реалізації є причиною збитковості льоно та коноплесіючих агропідприємств, скорочення обсягів виробництва. В результаті - сировинну базу для текстильної та легкої промисловості забезпечує зовнішній ринок.

Сьогодні проблема відродження льонарства та коноплярства стоїть дуже гостро для поліських районів Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей, які мають оптимальні природно-кліматичні умови для вирощування льону-довгунця та конопель, а також необхідний рівень забезпеченості трудовими ресурсами. Проте, чинне законодавство не сприяє вирішенню цього питання.

Згідно з правилами класифікації Гармонізованої системи опису та кодування товарів по УКТ ЗЕД в редакції Товарної номенклатури Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про митний тариф України" треста льону і конопель відноситься до товарних підкатегорій 5301 10 00 00 (волокно лляне, необроблене або вимочений льон) та 5302 10 00 00 (волокно конопляне, необроблене вимочене) групи 53 коду товару XI "Текстильні матеріали та текстильні вироби", а тому не відноситься до сільськогосподарських товарів у розумінні Податкового кодексу України (пункт 209.7 розділу V Податкового кодексу України).

Тому на операції з реалізації зазначених товарів не поширюється спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.

У той же час, вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур, у т. ч. льону-довгунця та технічних конопель, є видом економічної діяльності, на який поширюється дія спеціального режиму оподаткування (відповідно до підпункту 209.17.1 пункту 209.17 статті 209 Податкового кодексу України).

Отже, вирощувати прядивні культури, обробляти та збирати тресту, застосовуючи спеціальний режим оподаткування, аграрні підприємства мають право, а реалізовувати як сільськогосподарський товар - ні. Таке протиріччя потребує законодавчого врегулювання.

З 16 травня 2008 року набрав чинності Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, ратифікований Законом України "Про ратифікацію протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі". Згідно з пунктом 8 цього Протоколу Україна приєдналась до Угоди про СОТ, невід'ємною частиною якої є Угода про сільське господарство, яка застосовується до товарів, які визначаються як "сільськогосподарські товари" (в тому числі і 53.01 - "сировина льону" та 53.02 - "сировина конопель).

Виходячи з статті 19 Закону України "Про міжнародні договори", чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства, а у разі якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

З огляду на зазначене, включення трести льону та конопель до переліку сільськогосподарських товарів (в трактуванні Податкового кодексу України) є логічним та правильним кроком в напрямку відродження цих галузей, від успішності функціонування яких залежить економіка зони Полісся (підприємств АПК, текстильної та легкої промисловості).

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект спрямований на врегулювання протиріччя між пунктами 209.17 та 209.7 статті 209 Податкового кодексу України щодо віднесення трести льону і конопель до сільськогосподарських товарів.

Це дозволить льоноконоплесіючим підприємствам обирати спеціальний режим оподаткування операцій з реалізації трести, що сприятиме розвитку галузі, в першу чергу в депресивних регіонах Полісся України.

3. Правові аспекти

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Податковий кодекс України, Закону України "Про міжнародні договори", Закон України "Про ратифікацію протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

Законопроектом вносяться зміни до пункту 209.7 статті 209 Податкового кодексу України, яким регламентується спеціальний режим оподаткування діяльності в сфері сільського господарства. Пропонується включити товарні підкатегорії 5301 10 00 00 (волокно лляне, необроблене або вимочений льон) та 5302 10 00 00 (волокно конопляне необроблене вимочене) згідно з УКТ ЗЕД до переліку сільськогосподарських товарів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування та прогноз результатів

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

Нинішня ситуація, коли операції з реалізації трести підлягають оподаткуванню ПДВ, призвела до повного занепаду галузі. Поодинокі аграрні підприємства, які продовжують вирощувати льон-довгунець чи коноплі, працюють переважно в готівковому ("тіньовому") секторі, щоб не втратити статус сільськогосподарського товаровиробника.

У 2013 році льоноконоплесіючими підприємствами було вироблено 1100 т трести льону та 320 т трести конопель. Середня ціна реалізації трести льону складала 1400 грн/т, а трести конопель 1000 грн/т. Чистий дохід від реалізації цієї продукції становив всього 1,8 млн. грн.

Включення трести льону та конопель до переліку сільськогосподарських товарів сприятиме:

- поверненню галузі в правове коло;

- збільшенню посівних площ та обсягів виробництва трести;

- імпортозаміщенню;

- розвитку АПК, текстильної і легкої промисловості України;

- поглибленню інтеграції агропромислового виробництва, відновленню позицій на ринках ЄС та світу;

- збільшенню кількості робочих місць;

- зниженню соціальної напруги в депресивних регіонах Полісся;

- наповненню дохідної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів територіальних громад.

 

Народні депутати України:

Давиденко В. М.

Насіров Р. М.

Юрчишин П. В.

Насалик І. С.

Козаченко Л. П.

Бакуменко О. Б.

Голуб В. В.

Мушак О. П.

Опрос