Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" относительно сохранения методических кабинетов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.02.2015 № 2056
Дата рассмотрения: 06.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (щодо збереження методичних кабінетів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

28 грудня 2014 року був прийнятий Закон України N 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України", яким в Прикінцевих положеннях було запропоновано "Обласним, Київській міській державним адміністраціям здійснити заходи щодо удосконалення мережі районних (міських) методичних кабінетів галузі освіти та скорочення видатків на їх утримання". По багаточисельних зверненнях працівників сфери освіти пропонується цю норму скасувати.

Одним із найголовніших завдань методичного кабінету є надання допомоги викладачам у підвищенні їх педагогічної майстерності, у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, в розвитку аналітичних та дослідницьких навичок.

2. Мета законопроекту

Головною метою законопроекту є збереження методичних кабінетів, як структури, що здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах трьох ступенів, спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах, загальноосвітніх школах-інтернатах, закладах позашкільної освіти, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується виключити пункт 12 Прикінцевих положень, а саме: "Обласним, Київській міській державним адміністраціям здійснити заходи щодо удосконалення мережі районних (міських) методичних кабінетів галузі освіти та скорочення видатків на їх утримання".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Загальні питання функціонування методкабінетів (центрів) врегульовані ч. 2 ст. 14, 19 Закону України "Про освіту", ст. 41, 42 Закону України "Про загальну середню освіту", ст. 25, 26 Закону України "Про дошкільну освіту" та Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), яке затверджено наказом МОН від 08.12.2008 N 1119, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р. за N 1239/15930 (далі - Положення).

У відповідності до вимог Положення засновником методкабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. У своїй діяльності районний (міський) методичний кабінету (центр) керується законодавством України, Положенням і своїм статутом або власним положенням (у випадку, якщо є структурним підрозділом органу місцевого самоврядування або виконавчої влади (місцевого органу управління освітою), а не самостійною юридичною особою). Засновник організовує діяльність методкабінету (центру), зокрема, шляхом розроблення і затвердження відповідних установчих документів (статуту або положення) та посадових інструкцій на підставі та згідно Положення, в якому визначено головні завдання, повноваження, права та обов'язки керівника і працівників (методистів) методкабінету (центру).

Відповідно до Положення методичний кабінет здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді району (міста), організацію вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчально-виховних закладів району (міста).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Враховуючи комплекс завдань, які покладено на методичні кабінети, їх малочисельний склад (від 3 - 5 осіб), а також враховуючи малочислельність штатів районних, міських управлінь (відділів) освіти, вважаємо оптимізацію, закриття методичних кабінетів недоцільним.

 

Народний депутат України

О. В. Герега

Народний депутат України

А. В. Шинькович

Опрос