Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения неприбыльных организаций)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.02.2015 № 2049
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

28 січня 2014 року Верховною Радою України було внесено зміни до Податкового кодексу України, якими суттєво звужено перелік установ та організацій, які не є платниками податку на прибуток. Відповідно до чинної редакції Податкового кодексу України платниками податку на прибуток з усіх видів надходжень є, зокрема, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, творчі спілки, кредитні спілки, об'єднання юридичних осіб для здійснення представницьких функцій (наприклад, бізнесові асоціації, які не здійснюють господарської діяльності та утримуються за рахунок членських внесків засновників) тощо. Втім, відповідно до законодавства України усі вказані організації не мають на меті отримання прибутку, тому не можуть бути платниками податку на прибуток. Крім того, позбавлення вказаних організацій громадянського суспільства пільг зі сплати податку на прибуток суперечить Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно правового статусу неурядових організацій в Європі N CM/REC(007)14. Відповідно до пункту 57 вказаних Рекомендацій, неурядові організації повинні отримувати допомогу в здійсненні своїх цілей шляхом державного фінансування та інших форм підтримки, як-от: звільнення від податку на прибуток та інших податків або обов'язкових зборів стосовно доходу неурядових організацій від членських внесків, коштів і товарів, отриманих від донорів або державних і міжнародних агентств, інвестиційних доходів, доходів від оренди майна, роялті, господарської діяльності, продажу майна, а також пільг з оподаткування пожертв НУО шляхом виключення їх з податкової бази або надання податкових кредитів.

Змінами до Податкового кодексу України від 28.12.2014 року встановлено вимоги щодо збільшення фінансового результату платника податку на суму, що складає 30 % вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій та установ. Ця норма створює дискримінаційні умови для ведення неприбутковими організаціями господарської діяльності без мети отримання прибутку. Особливо негативним є вплив цієї норми на замовлення з боку приватних підприємств послуг з підготовки кадрів освітніми закладами, які також є неприбутковими установами. Додатково варто зазначити, що в країнах Європейського Союзу саме дохід від власної господарської діяльності складає від 40 до 60 % сукупних надходжень до неприбуткових організацій, а здійснення господарської діяльності не перешкоджає збереженню неприбуткового статусу.

Підвищення податку на прибуток фізичних осіб створює додаткове податкове навантаження на благодійні організації, які виступають податковими агентами щодо отримувачів благодійної допомоги.

Поширення на неприбуткові організації обов'язку щодо сплати податку на нерухоме майно додатково підриває фінансову спроможність таких організацій.

Наслідками дії вказаних новацій Податкового кодексу стане зменшення спроможності організацій громадянського суспільства реалізовувати мету їх діяльності. Зокрема, зменшиться обсяг благодійної допомоги та безкоштовних соціальних послуг, що надаються благодійними, релігійними організаціями, громадськими об'єднаннями незахищеним верствам населення; погіршиться стан утримання багатоквартирних будинків об'єднаннями співвласників таких будинків та може виникнути потреба у додаткових витратах з боку держави; обмежиться доступ населення до фінансових ресурсів через кредитні спілки; обмежиться доступ населення до отримання освіти та підвищення кваліфікації за рахунок приватних підприємств тощо. В умовах скорочення фінансових можливостей державного та місцевого бюджетів та загальної економічної кризи невиконання організаціями громадянського суспільства їх функцій призведе до додаткового соціального тиску на державу та підвищення соціальної напруги в суспільстві.

Крім того, чинна редакція Податкового кодексу містить ряд неточностей у регулюванні режиму неприбутковості. Такі неточності порушують принцип правової визначеності та вимагають додаткових необгрунтованих адміністративних зусиль з боку контролюючих органів, чим перешкоджають ефективному виконанню покладених на них функцій.

Існує необхідність відновити перелік організацій громадянського суспільства, які звільнені від сплати податку на прибуток, відповідно до попередньої редакції Податкового кодексу України; скасувати дискримінаційні податкові умови щодо господарської діяльності неприбуткових організацій; зменшити податкове навантаження на благодійну допомогу до рівня 2014 року; а також виправити неточності чинної редакції Податкового кодексу в частині режиму неприбутковості.

2. Цілі і завдання проекту

Метою прийняття зазначеного проекту є відновлення переліку організацій, які не є платниками податку на прибуток, відповідно до попередньої редакції Податкового кодексу України, скасування дискримінаційних податкових умов щодо господарської діяльності неприбуткових організацій, зменшення податкового навантаження на благодійну допомогу до рівня 2014 року, а також усунення неточностей у правовому регулюванні режиму неприбутковості, які виникли в результаті внесення змін до Податкового кодексу України Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 року.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується за рахунок доповнення підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 та підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України розширити перелік неприбуткових організацій, звільнених від сплати податку на прибуток. Запропонований законопроектом перелік організацій, звільнених від сплати податку на прибуток, відповідає переліку, який містився у пункті 157.1 статті 157 попередньої редакції Податкового кодексу України.

За рахунок виключення підпункту 1 з підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України пропонується усунути дискримінаційну норму щодо збільшення фінансового результату платника податку на прибуток на суму, що складає 30 % вартості робіт, товарів та послуг, придбаних у неприбуткових організацій.

Шляхом внесення змін до пункту 167.1 статті 167 та пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України пропонується зменшити податкове навантаження на благодійну допомогу до рівня 2014 року.

Шляхом внесення змін до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України пропонується дозволити сільським, селищним, міським радам встановлювати пільги з податку на нерухоме майно для громадських об'єднань, благодійних та релігійних організацій.

Шляхом внесення змін до підпункту 291.5.5 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України пропонується дозволити підприємствам, що створюються неприбутковими організаціями, зокрема підприємствам громадських організацій інвалідів, обирати спрощену систему оподаткування.

Крім того, законопроектом пропонується виправити неточності у правовому регулюванні режиму неприбутковості, зокрема щодо подання організаціями, які не є платниками податку на прибуток, звітів для обчислення зобов'язань з податку на прибуток, щодо визначення сум податкових знижок платників податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб у разі здійснення ними пожертв на користь неприбуткових організацій та щодо ведення Реєстру неприбуткових організацій та установ до приведення його у відповідність до нової редакції Податкового кодексу України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у сфері діяльності неприбуткових організацій регулюються Господарським кодексом України, Законом України "Про громадські об'єднання", такими спеціальними законами як: Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків", Закон України "Про кредитні спілки", Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" тощо.

Питання оподаткування неприбуткових організацій регулюються Податковим кодексом України.

Даний законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, а реалізація його положень не потребує змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує витрат з державного бюджету та не впливає на його дохідну частину.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта

Прийняття Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" сприятиме доступу населення до освіти за рахунок коштів приватних підприємств та подальшому розвитку недержавних навчальних закладів; забезпечить належне утриманню багатоквартирних будинків об'єднаннями співвласників таких будинків; збереже доступ населення до фінансових ресурсів через кредитні спілки; сприятиме подальшому розвитку бізнесових асоціацій, які виконують представницькі функції, творчих спілок, інших організацій громадянського суспільства.

Прийняття даного проекту закону дозволить збільшити обсяги благодійної допомоги та безкоштовних соціальних послуг, які надаються благодійними організаціями, зокрема особам, які постраждали внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

 

Народні депутати України

Опрос