Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гарантирования выплат единовременной помощи Матерям-героиням, а также борьбы с коррупцией в сфере государственных наград путем введения сроков рассмотрения документов и вручения государственных наград

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.02.2015 № 2043
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також боротьби з корупцією в сфері державних нагород шляхом запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Розглядаючи даний законопроект, потрібно відштовхуватися від кількох основних аспектів:

1) Сьогодні відсутні конкретні строки розгляду та прийняття рішень Комісією державних нагород та геральдики пакету документів осіб, яких висувають претендентами на державну нагороду, що може породжувати корупцію, а боротьба з корупцією є першочерговим завданням держави;

2) Недосконалий механізм присвоєння державних нагород у першу чергу тягне за собою порушення прав матерів-героїнь, які по об'єктивному критерію (народження і виховання 5 і більше дітей до 8-річного віку) мають право отримати почесне звання України "Мати-героїня" і одноразову державну допомогу за таке звання;

3) Не дивлячись на те, що в законі визначено єдину підставу позбавлення державної нагороди - вчинення нагородженим тяжкого злочину, на практиці існує чимало випадків позбавлення державних нагород з інших підстав (одна із таких надуманих, на нашу думку, підстав позбавлення почесного звання "Мати-героїня" - засудження її повнолітніх дітей за вчинення злочинів).

Керуючись вищенаведеним, а також масовими зверненнями громадян щодо необхідності врегулювання даних проблем нами розроблено проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також боротьби з корупцією в сфері державних нагород шляхом запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород"

У зв'язку з необґрунтованою затримкою присвоєння почесного звання "Мати-героїня", а отже і затримкою виплат одноразової допомоги матерям-героїням нами запропоновано зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", а саме на рівні закону:

1) закріпити поняття "мати-героїня";

2) передбачити виплату матерям-героїням, яка станом на сьогоднішній день передбачена на підзаконному рівні;

3) встановити вичерпний перелік об'єктивних підстав для відмови у виплаті матерям-героїням, а саме позбавлення їх батьківських прав щодо дітей або позбавлення опіки через невиконання своїх обов'язків або порушення прав підопічної дитини(дітей).

З метою боротьби з корупцією в частині суб'єктивного затягування процесу розгляду пакетів документів щодо представлення осіб до державних нагород та процесу нагородження особи із врученням відповідних документів у даному законопроекті запропоновано:

- закріпити на рівні закону норму щодо вичерпного переліку документів, необхідних для представлення особи до нагородження, який відповідно до законодавства має визначатися в нормативно-правових актах Президента України;

- встановити конкретний строк (два місяці) розгляду та направлення Президенту України рекомендаційного висновку Комісією державних нагород та геральдики пакету документів щодо представлення особи до нагородження;

- передбачити, що державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності відповідного указу Президента України вручається її власнику.

З метою боротьби з безпідставним позбавленням державних нагород у законопроекті пропонується встановити, що перелік підстав позбавлення державних нагород визначається тільки Законом України "Про державні нагороди України".

Окремої уваги заслуговує проблема щодо великої кількості реальних випадків позбавлення матерів-героїнь почесного звання України через те, що її повнолітня дитина має судимість чи відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Така практика є не тільки незаконною, але й неконституційною. Згідно діючої статті 16 Закону України "Про державні нагороди України": "позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом". Більше того, згідно статті 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України "правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття".

Виходячи з вищенаведеного, статтю 16 закону пропонується викласти в новій редакції, згідно якої перелік підстав позбавлення державних нагород визначається тільки Законом України "Про державні нагороди України".

Водночас, усвідомлюючи завдання матері-героїні створювати сприятливі умови для формування в дітей високих духовних і моральних якостей, законопроектом пропонується закріпити на рівні закону те, що єдиними підставами для відмови в присвоєнні почесного звання України "Мати-героїня" будуть: 1) позбавлення кандидата на присвоєння державної нагороди України "Мати-героїня" батьківських прав; 2) звільнення кандидата на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" як опікуна від її повноважень щодо дитини (дітей) через невиконання своїх обов'язків або порушення прав підопічної дитини(дітей).

2. Мета та завдання законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також боротьби з корупцією в сфері державних нагород шляхом запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород" підготовлено з метою гарантування державної підтримки матерів-героїнь, які народили та виховали 5 і більше дітей.

Завдання:

- на рівні закону закріпити державну підтримку матерів-героїнь у вигляді одноразової державної допомоги;

- удосконалити механізм присвоєння та вручення державних нагород;

- закріпити в законі України вичерпний перелік підстав для позбавлення державних нагород.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проект закону України пропонує внести наступні зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державні нагороди України". Даними змінами пропонується: встановити на рівні закону механізм державної підтримки матерів-героїнь у вигляді одноразової державної допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому виникло право та таку допомогу; визначити чіткі строки присвоєння та вручення державних нагород; закріпити в законі України вичерпний перелік підстав для позбавлення державних нагород.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері

Положення щодо гарантій верховенства права та розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову закріплено в статтях 6, 8, 61 Конституції України та розкрито в ряді Рішень Конституційного Суду України. Сімейний кодекс України, закони України "Про державні нагороди України", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", укази Президента України "Про почесні звання України", "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат Державного бюджету України. Одноразова допомога матерям-героїням передбачена сьогоднішнім законодавством на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту має забезпечити:

- прискорення одноразової виплати матерям-героїням, які інколи до своєї смерті не можуть дочекатися присвоєння їм почесного звання "Мати-героїня" та отримати державну допомогу;

- закріплення прозорого механізму розгляду документів щодо присвоєння державних нагород;

- боротьба з корупцією в частині затягування розгляду документів про присвоєння почесних звань;

- боротьба з позбавленням державних нагород з підстав, які не передбачені Законом України "Про державні нагороди України".

 

Народні депутати

Опрос