Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования реабилитационных учреждений для инвалидов и детей-инвалидов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.06.2015 № 2042а
Дата рассмотрения: 08.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено за ініціативою Мінсоцполітики, що ґрунтується на пропозиціях, висловлених провідними всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

Проектом акта пропонується врегулювати такі питання.

I. Запровадити фінансування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що підпорядковані безпосередньо Міністерству соціальної політики України (державна власність), за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, а не адміністративно-господарських санкцій, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів від роботодавців за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів (спеціальний фонд) (далі - АГС), як це відбувається станом на сьогодні.

Кошти АГС є ненадійним фінансовим джерелом, оскільки їх надходження залежить від виконання або невиконання роботодавцями зазначеного нормативу. У зв'язку з цим мають місце випадки (особливо у кризовий період) несвоєчасного фінансування заробітної плати, енергоносіїв, відряджень та інших захищених статей видатків. Така ситуація негативно впливає на роботу реабілітаційних центрів, оскільки призводить до звільнення висококваліфікованих фахівців цієї галузі, що в підсумку негативно впливає на реабілітаційний процес.

Фінансування видатків за спеціальним фондом державного бюджету з урахуванням особливостей бюджетної системи не є першочерговим у кризовий період. Фінансування державних центрів реабілітації за рахунок коштів АГС є для Фонду соціального захисту інвалідів невластивою функцією.

Вирішення цього питання дасть реальну можливість Фонду соціального захисту інвалідів спрямувати значний фінансовий ресурс у вигляді АГС на створення нових робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Також це питання є принциповим з точки зору того, що АГС роботодавці сплачують державі за незабезпечення ними працевлаштування інвалідів, тому ці кошти необхідно спрямовувати на створення робочих місць для осіб з інвалідністю іншим роботодавцям, які є соціально відповідальними і бажають працевлаштовувати таких осіб.

Таким чином, законопроектом передбачається виключити відповідний напрям фінансування із статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

II. Внести до статей 1, 9, 10 та 11 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" зміни щодо редакційних уточнень в частині визначення терміна "реабілітаційна установа" та повноважень органів влади із затвердження Типових положень та положень про реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є створення умов для забезпечення виконання основної функції Фонду соціального захисту інвалідів - фінансування заходів зі створення нових і збереження існуючих робочих місць для працевлаштування інвалідів.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законодавчого акта в частині забезпечення функціонування державних реабілітаційних установ, підпорядкованих Мінсоцполітики (всього - 9 центрів) потребуватиме додаткових коштів у розмірі 73 млн грн щороку із загального фонду Державного бюджету України. Детальні Фінансово-економічні розрахунки щодо фінансування функціонування державних реабілітаційних центрів додаються.

5. Позиція заінтересованих органів

На погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади та соціальним партнерам подавався проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування та оптимізації системи реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів", який з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України розділено на проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів" та проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів".

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зауваженнями, які враховано, - Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

На засіданні Громадської ради при Мінсоцполітики, що відбулося 05 лютого 2015 року під головуванням Міністра соціальної політики України П. Розенка, законопроект обговорений членами цієї ради й висловлено позицію щодо його невідкладного направлення на розгляд Уряду.

9. Позиція соціальних партнерів

На погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади та соціальним партнерам подавався проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування та оптимізації системи реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів", який з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України розділено на проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів" та проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів".

Проект акта погоджено без зауважень Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Всеукраїнською громадською організацією "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю", Всеукраїнською громадською організацією інвалідів "Гармонія" та Всеукраїнським громадським об'єднанням "Національна Асамблея інвалідів України".

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта опосередковано стосується ринку праці.

Прийняття акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки виведення з фінансування державних реабілітаційних установ за спеціальним фондом державного бюджету (тобто сплата АГС до Фонду соціального захисту інвалідів) і переведення їх на загальний фонд створить умови, завдяки яким Фонд соціального захисту інвалідів зможе забезпечити спрямування значного фінансового ресурсу на заходи з працевлаштування інвалідів, зокрема на надання дотацій, фінансової допомоги, забезпечення професійної підготовки, самозайнятості тощо.

Крім того, це дасть змогу розглядати питання щодо виконання (як наступний крок) завдань за Державною цільовою програмою "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 N 706, на підставі якої необхідно визначити обов'язкову частину коштів АГС, яка має бути спрямована на заходи зі створення робочих місць для інвалідів.

11. Прогноз результатів

Прийняття законодавчого акта дасть змогу Фонду соціального захисту інвалідів фінансувати створення значно більшої кількості нових робочих місць для працевлаштування інвалідів.

 

Міністр соціальної
політики України 

П. Розенко

Опрос