Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об очищении власти" и другие законодательные акты Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.02.2015 № 2040
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" та інших законодавчих актів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" та інших законодавчих актів України" викликана потребою вдосконалення законодавства України у цій сфері задля приведення його у відповідність до прийнятих міжнародних стандартів та врахування зауважень і пропозицій, відображених у Проміжному Висновку N 788/2014 Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) щодо Закону України "Про очищення влади".

Крім того, згідно положень діючого Закону України "Про очищення влади" застосуванню заборон підлягає значна кількість чиновників, державних службовців, працівників правоохоронних органів, колишніх членів комуністичної партії, притягнення до відповідальності яких суперечить фундаментальним принципам та основоположним цілям люстраційного законодавства.

В чинному Законі України "Про очищення влади" критерії люстрації занадто розширені, що є підставою для зловживань з боку посадових осіб органу, уповноваженого проводити перевірки відповідно до цього закону.

В свою чергу, рішення щодо визначення Міністерства юстиції України органом, уповноваженим проводити перевірки відповідно до цього закону, є таким, що суперечить прийнятим міжнародним стандартам у сфері люстраційного законодавства, про що безпосередньо зазначено в Проміжному Висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) щодо Закону України "Про очищення влади" N 788/2014.

Зокрема, результатом аналізу Закону України "Про очищення влади" Європейською комісією "За демократію через право" (Венеціанської комісії) стали наступні висновки:

- люстрація повинна застосовуватися тільки до тих посад, які дійсно можуть становити значну загрозу для прав людини та демократії; перелік посад, який підлягає люстрації, повинен бути переглянутий;

- вина повинна бути доведена в кожному окремому випадку, і не може презюмуватися лише на підставі приналежності до категорії державних посад; критерії люстрації повинні бути переглянуті;

- повноваження щодо проведення люстрації необхідно забрати у Міністерства юстиції та передати їх спеціально створеному незалежному органу, з активним залученням громадянського суспільства;

- процедура люстрації повинна проходити з гарантуванням справедливого судового розгляду (право на адвоката, рівності сторін, право бути заслуханим особисто); адміністративне рішення про люстрацію повинно бути призупинене до винесення остаточного судового рішення; в законі про люстрацію необхідно передбачати такі гарантії;

- інформація про осіб, що підпадають під люстраційні заходи, може бути оприлюднена тільки після винесення судом остаточного рішення.

Подальше застосування чинної редакції Закону України "Про очищення влади" в умовах визнання Венеціанською комісією його невідповідності міжнародним стандартам, означатиме свідоме порушення конституційних прав і свобод сотень тисяч громадян України, що потягне за собою величезну суспільну напругу, матиме тяжкі наслідки для люстрованих осіб та їх сімей, вимагатиме відшкодування за рахунок коштів державного бюджету України судових витрат та виплат заробітної плати за час вимушеного прогулу незаконно звільненим з роботи особам, права яких підлягатимуть поновленню.

Окрім того, в деяких випадках дієве поновлення прав незаконно люстрованих осіб буде проблематичним (наприклад, щодо поновлення на роботі), а в деяких випадках навіть неможливим (відновлення репутації).

Така ситуація може завдати непоправної шкоди міжнародній репутації України, особливо в контексті євроінтеграційних процесів в нашій країні.

Тому народні депутати України, керуючись міжнародними стандартами у сфері захисту прав людини, пропонують прийняти Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" та інших законодавчих актів України", яким пропонується викласти Закон України "Про очищення влади" в новій редакції (зокрема змінити назву Закону на Закон України "Про люстрацію в Україні") та внести зміни до деяких законодавчих актів задля підвищення ефективності вказаного Закону.

Положення законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" та інших законодавчих актів України" розроблені у відповідності із прийнятими міжнародними стандартами та з урахуванням вищенаведених висновків Венеціанської комісії.

Так, нова редакція Закону містить більш конкретні критерії щодо застосування до осіб люстраційних заходів, що в свою чергу дає можливість звузити коло осіб, які потенційно можуть бути притягнуті до відповідальності.

У 2014 році Україна зазнала значних потрясінь, зокрема було тимчасово окуповано частину території України, відбулися масові громадянські конфлікти, що призвели до численних людських жертв. У зв'язку із ситуацією у південно-східній частині країни, Україна фактично знаходиться у стані не оголошеної війни.

Новою редакцією Закону пропонується притягнути до відповідальності, а саме до застосування люстраційної заборони осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю поставили країну у таке вкрай важке становище, і тим самим втратили довіру народу України. Відповідно до цього законопроекту люстраційні заборони можуть застосовуватися лише щодо тих осіб, діяльність або бездіяльність яких призвели до створення передумов серйозних суспільно резонансних подій в Україні, призвели до силових протистоянь та громадянських конфліктів з численними людськими жертвами, порушення основних прав і свобод людини та окупації частини території України.

Законопроектом пропонується змінити міру відповідальності, а саме встановити люстраційну заборону, яка полягає у забороні особам, які втратили довіру українського суспільства внаслідок своєї діяльності або бездіяльності на відповідальних посадах у сфері державного управління та у правоохоронних органах, обіймати визначені законопроектом посади протягом п'яти років.

Законопроектом пропонується створення спеціального органу громадського контролю при Президентові України, члени якого призначатимуться Президентом України за поданням обласних та Київської міської рад. Такий орган буде уповноважений проводити люстраційні перевірки та приймати рішення, які потребують введення в дію відповідними актами Президента України.

Беручи до уваги вищенаведене, автори вважають прийняття законопроекту доцільним та обґрунтованим, оскільки законопроект сприятиме проведенню люстрації в Україні відповідно до прийнятих міжнародних стандартів та принципів права, а також надасть можливість не допустити до управління державними справами осіб, які втратили довіру українського суспільства внаслідок своєї діяльності або бездіяльності на відповідальних посадах в сфері державного управління та у правоохоронних органах, призвели до силових протистоянь та громадянських конфліктів з численними людськими жертвами, порушення прав і свобод людини і окупації частини території України. Таким чином, з прийняттям цього Закону Закон України "Про очищення влади" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 44, ст. 2041), який містить ряд недоліків і дискримінаційних положень, що вже визнано поважними міжнародними інституціями, буде викладено в новій редакції із назвою Закон України "Про люстрацію в Україні". Внесення змін до Закону України "Про очищення влади" шляхом викладення його в новій редакції дозволить захистити конституційні права сотень тисяч громадян, щодо яких вже застосовано або може бути застосовано заборони, передбачені чинним Законом".

2. Мета і цілі законопроекту

Законопроект розроблено з метою подолання значних недоліків Закону України "Про очищення влади", а також недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю призвели до створення передумов для настання таких суспільно резонансних подій:

1) силових протистоянь демонстрантів з працівниками правоохоронних органів з 29 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року в місті Києві та інших містах України;

2) озброєного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування на території Автономної Республіки Крим в березні 2014 року;

3) підготовки та проведення референдуму 16 березня 2014 року в Автономній Республіці Крим;

4) порушень територіальної цілісності України - зміни статусу Автономної Республіки Крим;

5) масових заворушень 2-3 травня 2014 року в місті Одеса;

6) громадянського конфлікту на території Донецької та Луганської областей, починаючи з квітня 2014 року.

Також, метою законопроекту є захист прав, свобод та інтересів громадян України, на яких може несправедливо розповсюджувати свою дію Закон України "Про очищення влади" в редакції від 1 лютого 2015 року.

Мету законопроекту планується досягти, зокрема, шляхом створення спеціального органу громадського контролю при Президентові України, уповноваженого проводити спеціальні індивідуальні перевірки (люстраційні перевірки) та приймати рішення щодо осіб, по відношенню яких здійснюється люстраційна перевірка у порядку, передбаченому цим законопроектом. Законопроектом пропонується рішення Уповноваженого органу вводити в дію актами Президента України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Зазначений законопроект передбачає внесення змін до:

- Закону України "Про очищення влади", а саме викладення його в новій редакції (передбаченій цим законопроектом). Зокрема пропонується назвати нову редакцію Закону "Закон України "Про люстрацію в Україні";

- Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо забезпечення ефективності вказаного законопроекту.

Нова редакція Закону України "Про очищення влади" (Закон України "Про люстрацію в Україні") визначає правові та організаційні засади проведення люстрації в Україні.

Нова редакція Закону складається з трьох розділів.

У першому розділі нової редакції Закону визначаються загальні положення проведення люстрації в Україні, встановлюються принципи, та перелік осіб, щодо яких здійснюється люстраційна перевірка.

Другим розділом нової редакції Закону визначається статус спеціального органу, уповноваженого на здійснення люстраційних перевірок, порядок його формування, повноваження та організація його діяльності.

Третім розділом нової редакції Закону визначається порядок проведення люстраційних перевірок та введення в дію рішень про люстрацію.

Законопроектом визначається перелік нормативно-правових актів, до яких вносяться зміни для реалізації мети та цілей цього законопроекту.

Прикінцеві і перехідні положення законопроекту визначають визначається вирішення окремих питань, пов'язаних із застосування попередньої редакції Закону України "Про очищення влади" (щодо заборон та перевірок).

4. Правові аспекти

У цій сфері діють так нормативно-правові акти:

- Конституція України;

- Закон України "Про очищення влади";

- Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Прийняття проекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України - здійснюється за рахунок коштів, передбачених розподілом видатків Державного бюджету України на поточний рік для обслуговування та інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить не допустити на відповідальні посади в сфері державного управління та правоохоронних органах осіб, які втратили довіру українського суспільства, внаслідок створення передумов для силових протистоянь та громадянських конфліктів з численними людськими жертвами, порушення основних прав і свобод людини та окупації частини території України.

Також, прийняття цього законопроекту дозволить запобігти порушенню прав сотень тисяч громадян, на яких може розповсюджуватися дія попередньої редакції Закону України "Про очищення влади".

 

Народний депутат України

М. Папієв

Опрос