Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 85 и 89 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования отдельных заведений здравоохранения, других программ медицинской и санитарной помощи и учебных заведений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.02.2015 № 2036
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до статей 85 та 89 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування окремих закладів охорони здоров'я, інших програм медичної та санітарної допомоги та закладів освіти)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до частини першої статті 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Згідно частини третьої цієї ж статті Основного Закону України держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР (далі - Закон N 280/97-ВР) територіальним громадам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення належить право комунальної власності на заклади охорони здоров'я.

Згідно підпункту 1 пункту а) статті 32 Закону N 280/97-ВР до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних міських рад належить управління закладами охорони здоров'я, які належать територіальним громадам.

Підпунктом 2 пункту б) статті 32 Закону N 280/97-ВР виконавчим органам сільських, селищних міських рад делеговано повноваження щодо забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів.

Водночас необхідно зазначити, що чинна редакція норм Бюджетного кодексу України, які безпосередньо регулюють видатки з місцевих бюджетів на охорону здоров'я та освіту спричинила деякі складнощі у практиці фінансування окремих закладів охорони здоров'я, а також певну неузгодженість з вище наведеними положеннями Закону N 280/97-ВР, що в свою чергу зменшило можливості для громадян реалізувати їх конституційне право на охорону здоров'я та медичну допомогу.

Відповідно до підпункту а) пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України видатки на первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу віднесені до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Слід зауважити, що згідно статті 89 Бюджетного кодексу України не передбачена можливість видатків на вузькопрофільні заклади охорони здоров'я (інфекційні, фтизіатричні, дерматовенерологічні, психіатричні, наркологічні, інші), які по спорідненості профілю об'єднанні в багатопрофільні лікувальні заклади (територіальні медичні об'єднання), а також заклади особливого типу (міські та районні патолого-анатомічні бюро), інші заклади (інформаційно-аналітичні центри медичної статистики) за рахунок медичної субвенції.

Так само неможливо чітко і однозначно стверджувати про можливість здійснення таких видатків на основі положень статті 91 Бюджетного кодексу України, яка визначає видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Стаття 85 Бюджетного кодексу України передбачає можливість фінансування видатків бюджетних установ лише з одного джерела.

На цей час неможливо здійснювати видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, які утримуються за рахунок освітньої субвенції, з місцевого бюджету.

Окрім цього, така редакція норм Бюджетного кодексу України по суті позбавила фінансової основи здійснення повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління закладами охорони здоров'я та загальноосвітніми навчальними закладами, які належать територіальним громадам (підпункт 1 пункту а) статті 32 Закону N 280/97-ВР).

Зазначені аргументи обумовлюють необхідність прийняття запропонованого Законопроекту.

2. Цілі і завдання законопроекту

Ціллю Законопроекту є посилення гарантій надання багатопрофільної амбулаторно-стаціонарної медичної та іншої допомоги в Україні та забезпечення її доступності на всій території України.

Завданнями Законопроекту є:

- створення додаткових можливостей для фінансування багатопрофільних лікувальних закладів, в т. ч. територіальних медичних об'єднань, закладів особливого типу (міські та районні патолого-анатомічні бюро), інших закладів (інформаційно-аналітичні центри медичної статистики) в Україні;

- створення додаткових можливостей для фінансування загальноосвітніх навчальних закладів;

- запобігання процесу скорочення мережі медичних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад;

- створення можливостей для підвищення якості надання амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної та іншої допомоги.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Згідно положень Законопроекту до статті 89 Бюджетного кодексу України запропоновані уточнюючі зміни. Дані зміни націлені на однозначне забезпечення можливості здійснення видатків на фінансування багатопрофільних лікувальних закладів, в т.ч. територіальних медичних об'єднань, закладів особливого типу ( міські та районні патолого-анатомічні бюро), інших закладів (інформаційно-аналітичні центри медичної статистики) та загальноосвітніх навчальних закладів в Україні з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту не призведе до зміни показників Державного бюджету України у поточному році.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття на основі Законопроекту відповідного закону забезпечить посилення гарантій надання багатопрофільної амбулаторно-стаціонарної медичної та іншої допомоги в Україні, доступність до багатопрофільних лікувальних закладів, в т.ч. територіальних медичних об'єднань, закладів особливого типу ( міські та районні патолого-анатомічні бюро), інших закладів (інформаційно-аналітичні центри медичної статистики) для громадян на всій території України, підвищення якості надання багатопрофільної амбулаторно-стаціонарної та іншої допомоги, посилення механізму реалізації конституційного права громадян на охорону здоров'я, медичну допомогу та освіту.

 

Народний депутат України

О. О. Марченко

Опрос