Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере коммунальных услуг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.06.2015 № 2029а
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання" встановлення тарифів на комунальні послуги у сферах тепло- та водопостачання здійснюється органом державного регулювання - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (222 ліцензіати в сфері теплопостачання, що покриває 98 % ринку, 148 ліцензіатів в сфері водопостачання, що покриває 92 % ринку) та відповідними органами місцевого самоврядування (щодо суб'єктів господарювання, які не є ліцензіатами НКРЕКП).

Вказаними Законами закріплено основний принцип щодо встановлення цін/тарифів на рівні не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

Разом з тим, у вказаних законах містяться норми, що дають можливість встановлення тарифу з відхиленням від економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг із відшкодуванням з відповідного бюджету.

Єдиний підхід щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів у вказаних сферах дозволить забезпечити раціональне планування державного та місцевих бюджетів, створить необхідні умови для забезпечення ефективного функціонування підприємств сфери теплопостачання та сфери житлово-комунального господарства, підвищенню рівня якості послуг, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, водопостачання, своєчасному та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема тих, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є забезпечення єдиного підходу в сфері державного регулювання питань формування та встановлення тарифів та виконання заходів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку".

Досягнення вказаної мети пропонується шляхом узгодження положень Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання" щодо основних засад встановлення тарифів.

3. Правові аспекти

У вказаній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту Закону не потребує додаткових матеріальних і інших фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону направлено на погодження до Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінфіну, Державної регуляторної служби, законопроект потребує правової експертизи у Мін'юсті.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити корупційні діяння.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо держави, ринкового середовища, суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.
Ліквідація механізму встановлення тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня та відповідної компенсації різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що сприятиме раціональному плануванню державного та місцевих бюджетів.

Ринкове середовище, суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, житлово-комунальній сфері

Відсутні

Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування підприємств.
Можливість отримання інвестицій, зокрема міжнародних фінансових організацій, своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, здійснення модернізації та реконструкції підприємств.

Громадяни

Відсутні

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.
Підвищення рівня якості послуг у сфері теплопостачання, сфері житлово-комунального господарства.

Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.

Ринкове середовище, суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, житлово-комунальній сфері

Відсутні

Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання.
Можливість отримання інвестицій, зокрема міжнародних фінансових організацій, своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, здійснення модернізації та реконструкції підприємств.

Споживачі

Відсутні

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.
Підвищення рівня якості послуг у сфері теплопостачання, житлово-комунальній сфері.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту акта принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

На сьогодні є доцільним створити умови для ефективного та беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, здійснення модернізації та реконструкції, зокрема, за рахунок отримання міжнародних інвестицій

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигод над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, споживачів, у тому числі громадян, та держави забезпечується завдяки встановленню економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги

5.

Передбачуваність

Проект Закону засвідчує послідовність державної політики з встановлення тарифів у сфери теплопостачання, у житлово-комунальній сфері

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону створить необхідні умови для забезпечення ефективного функціонування підприємств сфери теплопостачання та житлово-комунальної сфери, підвищенню рівня якості послуг, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, водопостачання, своєчасному та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема тих, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями та сприятиме виконанню заходів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку", зміцненню позицій незалежності державного регулювання шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Г. Зубко

Опрос