Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отпусков)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.02.2015 № 2027
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо відпусток)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Державні гарантії та відносини, пов'язані з наданням відпусток, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом України "Про відпустки", іншими нормативно-правовими актами.

Для соціальної держави громадянин є найвищою цінністю, а отже його право на працю має неухильно реалізовуватися та дотримуватися в повній мірі, а держава має це дотримання забезпечувати. З огляду на це право на відпустку є одним із важливих трудових прав громадян в системі трудових відносин.

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки визначається законом. Зокрема, стаття 75 КЗпП встановлено мінімальну тривалість оплачуваної щорічної відпустки - 24 календарних дні на рік. Однак така мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки не відповідає європейським стандартам трудового права і не може вважатися механізмом відтворення трудових ресурсів.

Право на справедливі умови праці, згідно з частиною 3 статті 2 Європейської соціальної хартії (переглянутої) ETS N 163 від 03.05.96 р., передбачає встановлення щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше чотирьох тижнів. У країнах Заходу передбачається переважно більш тривалі терміни щорічних відпусток, зокрема, законами Данії, Фінляндії, Франції, Швеції, Іспанії тривалість відпустки передбачено 5 тижнів; Норвегії, Швейцарії, Бельгії - 4 тижня.

Отже, для забезпечення права працівникам на справедливі умови праці відповідно до європейських стандартів пропонується встановити мінімальну тривалість оплачуваної щорічної відпустки - 28 календарних днів на рік.

Крім того, на практиці виникають питання неоднозначного застосування статті 3 Закону України "Про відпустки". Роботодавці, звільняючи працівника останнім днем відпустки, допускають помилки, що призводить до порушень трудових прав працівників. Спори між працівником і роботодавцем виникають саме тоді, коли оформляють звільнення працівника з роботи, зокрема стосовно видання наказу про звільнення з роботи, підстави звільнення, подання заяви, внесення відповідних записів до трудової книжки, тощо. Проектом пропонується внести уточнення, а саме, якщо працівник бажає звільнитися за власним бажанням та отримати невикористану відпустку або її частину, датою звільнення є останній день відпустки.

Потребують суттєвого уточнення і норми, що регулюють порядок складання графіків відпусток та підстава надання відпустки працівниками.

Справедливі нарікання працівників викликає норма щодо обмеження їх права на використання відпустки без збереження заробітної плати за кількома підставами. Оскільки усі види відпусток без збереження заробітної плати мають цільове призначення і підстави, у зв'язку з якими вони надаються, у багатьох випадках є заздалегідь не передбачуваними (смерть рідних, одруження, хвороба тощо). Отже, якщо працівник використовує відпустку за однією з підстав, його не можна позбавляти права на відпустку за іншою підставою.

2. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачено встановити мінімальну тривалість щорічної відпустки 28 календарних дня. Проект конкретизує порядок затвердження графіка відпусток, а також підставу надання щорічних відпусток через видання роботодавцем наказу (розпорядження). У разі якщо наказ (розпорядження) про надання відпустки не виданий, працівник не має права на власний розсуд визначати день початку відпустки.

Проектом пропонується не обмежувати право працівника на отримання двох чи кілька відпусток без збереження заробітної плати одночасно, а також права на отримання відпустки без збереження заробітної плати за іншою підставою протягом робочого року тривалістю до двох місяців.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у цій сфері регулюється Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про відпустки".

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо відпусток)" сприятиме інтеграції України до Європейського Союзу, захисту права працівників на справедливі умови праці, за рахунок повноцінного відпочинку забезпечить покращення трудового потенціалу працівників і, відтак, підвищення ефективності праці.

Однозначному розумінню окремих норм трудового законодавства під час практичного застосування в майбутньому, а, отже, запобігатимуть виникненню зайвих трудових спорів між роботодавцями та працівниками.

 

Народні депутати України

О. В. Герега
А. В. Шинькович

Опрос