Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления предельного возраста пребывания на должностях научно-педагогических и педагогических работников учебных заведений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.06.2015 № 2026а
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Важливість питань освіти для розвитку суспільства та нашої держави знаходиться поза будь-якими сумнівами. Таку точку зору можуть беззаперечно підтримати всі компетентні фахівці, для яких освітня діяльність є покликанням та справою всього життя і які про існуючі проблеми та необхідні перспективи розвитку освіти знають досконально.

Категорія вищого концептуального рівня - "Задоволення освітніх потреб людини, яка проживає на законних підставах в країні, упродовж всього життя" визначає людину саме як суб'єкта освітнього простору, а не як об'єкта над яким реалізуються процеси його формування.

Від цього будується модель екосистеми структурних елементів, з відповідними функціями, для забезпечення реалізації побудови освітньої траєкторії людини, з урахуванням її можливостей та амбіцій.

В той же час, спостерігається ситуація фактичного консервування існуючої освітньої системи, за умов якої штучно встановлюється статичність процесів функціонування та практична неможливість будь-якої динаміки її розвитку.

Однією з головних причин, які зумовлюють виникнення та існування саме такого стану речей, на думку авторів законопроекту є відсутність законодавчо визначеного принципу проведення справедливої ротації керівників, науково-педагогічного та педагогічного складу навчальних закладів, який би забезпечив дотримання необхідного балансу досвіду та генерування нових ідей, що забезпечить престижність освітньої праці та стимулюватиме систематичне оновлення науково-педагогічних та педагогічних кадрів.

Принцип справедливої ротації полягає насамперед у введенні вікових обмежень перебування на посадах для всіх без виключення керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Саме з метою практичної реалізації зазначеного вище принципу справедливої ротації і було підготовлено цей законопроект.

Також, з метою забезпечення належного соціального захисту працівників освітньої галузі, на яких поширюватиметься дія цього закону, законопроектом передбачено, що датою набрання ним чинності визначено 1 вересня 2016 року, а також двоступеневе впровадження граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а саме:

до 31 грудня 2019 року:

для осіб, які перебувають на керівних посадах - до 67 років;

для осіб, які перебувають на інших посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників - до 69 років;

для осіб, які перебувають на науково-педагогічних посадах професорів, та яким присвоєно вчене звання професора - до 72 років.

з 1 січня 2020 року:

для осіб, які перебувають на керівних посадах - до 65 років;

для осіб, які перебувають на інших посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників - до 67 років;

для осіб, які перебувають на науково-педагогічних посадах професорів, та яким присвоєно вчене звання професора - до 70 років.

Автори вважають, що запропонований законопроект повною мірою відповідає нормам Конституції та законів України.

Зокрема, згідно з частиною другою статті 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Така ознака, як вік, у переліку, що його містить зазначене положення, відсутня, і це цілком логічно й виправдано. Логічним і виправданим є невіднесення віку до "інших ознак", згадуваних у наведеному положенні.

Вікові категорії людей, що відповідають віковим періодам, з яких складається людське життя, постійно трансформуються за особистим складом. Індивіди послідовно переходять з однієї категорії в іншу, втрачаючи при цьому певні, встановлені для осіб даного віку, права і привілеї і позбавляючись відповідних обмежень у правах. Водночас індивіди набувають інших прав та привілеїв, підпадають під дію нових обмежень у правах, визначених для відповідної вікової категорії. Очевидно, що встановлення привілеїв чи обмежень залежно від віку є звичайною нормативно-правовою практикою і не може вважатися порушенням принципу правової рівності індивідів.

Недискримінаційність вимог щодо віку була визнана в Рішенні Конституційного Суду України у справі про віковий ценз від 18 квітня 2000 року. В ньому, зокрема, йдеться про те, що "встановлення Конституцією України та законами України певних кваліфікаційних вимог не порушує конституційного принципу рівності (стаття 24), адже всі громадяни, які відповідають конкретним кваліфікаційним вимогам, мають право займати відповідні посади" (абзац третій пункту 2 мотивувальної частини).

Ще більш категоричною виглядає позиція, за якою "критерієм у законодавчому встановленні кваліфікаційних вимог до віку є доцільність" (абзац шостий цього ж пункту).

Також автори вважають, що підготовлений законопроект не містить протиріч з нормами міжнародного права.

Так, у статті 1 Конвенції Міжнародної Організації Праці про дискримінацію в галузі праці та занять (набула чинності 15 червня 1960 року) встановлено, що "будь-яке розрізнення, недопущення або перевага відносно певної роботи, що ґрунтується на її специфічних вимогах, дискримінацією не вважається" (МОП. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною Організацією Праці. 1919-1964. Том І. - Женева, 1999. - С. 648).

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Метою прийняття цього законопроекту є встановлення граничного віку перебування на посадах керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів, що дозволить забезпечити впровадження принципу справедливої ротації, зумовить дотримання необхідного балансу між традиціями, досвідом та реалізацією новітніх ідей, а також здійснити оновлення педагогічних кадрів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України

Проект передбачає внесення змін до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" шляхом доповнення їх відповідними новими статтями щодо встановлення граничного віку перебування на посадах керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів, 34-1 та 24-1, що надасть можливість забезпечити досягнення його мети - дотримання у навчальних закладах необхідного балансу між традиціями, досвідом та новітніми ідеями а також здійснити оновлення педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання

Сферу правового регулювання унормовано наступними нормативно-правовими актами:

Конституцією України;

Законом України "Про освіту";

Законом України "Про дошкільну освіту";

Законом України "Про загальну середню освіту";

Законом України "Про позашкільну освіту";

Законом України "Про професійно-технічну освіту";

Законом України "Про вищу освіту".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Реалізація проекту сприятиме законодавчому встановленню граничного віку перебування на посадах керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів, дозволить забезпечити впровадження принципу справедливої ротації, зумовить дотримання необхідного балансу між традиціями, досвідом та реалізацією новітніх ідей, а також створить передумови до оновлення педагогічних кадрів, що в свою чергу сприятиме розвитку освіти та слугуватиме економічному розвитку країни в цілому та інтеграції в світову спільноту.

 

Народний депутат України 

О. В. Співаковський

Опрос