Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно сбалансирования порядка управления в высших учебных заведениях

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.06.2015 № 2025а
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо збалансування порядку управління у вищих навчальних закладах"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Історичний досвід розвитку суспільства свідчить про те, що з часів середньовіччя навчальні заклади завжди виступали острівцями свободи, вільного волевиявлення думки, нестандартності мислення та креативності ідей.

Саме завдяки цьому відбувалась і відбувається еволюція суспільства, здійснювались видатні наукові відкриття, безмежно розширювався світогляд людства та стрімко розвивалась наша цивілізація.

Що ж виступило запорукою такого прориву? На думку авторів законопроекту, підвалиною цього виступила та унікальна іскра незалежності, яка завжди яскраво спалахувала у вищій школі незалежно від епох, країн, континентів та будь-якої моделі соціального устрою… І ніколи принцип жорсткої, безмежної абсолютної влади однієї особи не був притаманний жодному з світових світочів знань.

І ми не можемо бути винятком з цього правила.

Для успішного розвитку нашої держави, для її поступального руху до європейської спільноти, причому не в ролі уклінного прохача, а як рівного серед рівних, насамперед нам необхідно зберегти та підвищити найцінніше, що у нас є - це вартість людського капіталу. Здійснити ж це без належної освіти, як свідчить досвід, неможливо.

Великі сподівання покладались суспільством на кардинальну реформу вищої освіти, яка мала відбутись після прийняття у минулому році нової редакції Закону України "Про вищу освіту", в основу якої було покладено саме постулат незалежності, автономності вищих навчальних закладів.

Проте, не зважаючи на закладений у нормах цього закону значний позитивний потенціал, деякі його аспекти потребують нагального суттєвого вдосконалення.

Насамперед мова йде про встановлену цим Законом модель управління вищими навчальними закладами.

Так, згідно статті 34 Закону України "Про вищу освіту", безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює його керівник, який є представником вищого навчального закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом і статутом вищого навчального закладу.

Керівник вищого навчального закладу відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі, за результати його фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна, тобто наділений абсолютною повнотою влади за всіма напрямками діяльності підпорядкованого йому навчального закладу.

На думку авторів законопроекту, вказаний вище перелік повноважень керівника вищого навчального закладу має надзвичайно широкий характер, що створює передумови до наділення його фактично безконтрольною владою, та, як наслідок, породжує сприятливий грунт для виникнення можливих зловживань.

Тому виникає нагальна необхідність збалансування процесу управління вищими навчальними закладами шляхом законодавчого розділення освітніх, наукових, науково-технічних, інноваційних та адміністративних функцій з фінансово-господарськими функціями, що може бути реалізовано шляхом розподілу необхідних повноважень між посадовими особами цих навчальних закладів, якими здійснюється їх безпосередня реалізація.

З цією метою пропонується передбачити введення у вищих навчальних закладах посади фінансових секретарів, на яких буде покладена відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу та законодавчо визначити необхідні їм для цього повноваження.

Для забезпечення незалежності виконання фінансовим секретарем покладених на нього повноважень, авторами законопроекту пропонується встановити спеціальний порядок призначення фінансового секретаря, згідно якого призначення його на посаду здійснюється засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) за поданням керівника вищого навчального закладу, погодженого з вченою радою цього закладу.

Також проектом закону передбачається відновлення вчених рад факультетів вищих навчальних закладів та надання їм права самостійно обирати своїх керівників (деканів).

З метою забезпечення неупередженості та збалансованості управління вищими навчальними закладами також пропонується встановити законодавчі обмеження щодо можливості очолювати вчену раду керівнику вищого навчального закладу, його заступникам, фінансовому секретарю та керівникам факультетів (навчально-наукових інститутів) цього закладу.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Метою прийняття цього законопроекту є збалансування процесу управління вищими навчальними закладами шляхом встановлення законодавчого розділення освітніх, наукових, науково-технічних, інноваційних та адміністративних функцій з фінансово-господарськими функціями, введення обмежень певним категоріям посадових осіб щодо можливості очолювати вчену раду та брати участь у виборах керівника вищого начального закладу а також відновлення вчених рад факультетів вищих навчальних закладів та надання їм права самостійно обирати своїх керівників (деканів).

Прийняття цього законопроекту зумовить продовження фактичної реалізації заходів щодо поступального руху нашої держави в напрямку європейської інтеграції, утвердженню в суспільстві верховенства права, законності та підвищення ефективності боротьби з корупцією.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України

Проект передбачає внесення змін до статей 34, 36, 42, 43 Закону та доповнення його новими статтями 34-1 та 42-1, що надасть можливість забезпечити досягнення його мети - збалансування порядку управління вищими навчальними закладами та виключення можливості виникнення будь - яких корупційних порушень у діяльності його керівництва.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання.

Сферу правового регулювання унормовано наступними нормативно-правовими актами:

Конституцією України;

Законом України "Про вищу освіту".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Реалізація проекту сприятиме збалансуванню процесу управління вищими навчальними закладами, розділенню освітніх, наукових, науково-технічних, інноваційних та адміністративних функцій з фінансово-господарськими функціями, утвердженню в суспільстві верховенства права, законності та підвищення ефективності боротьби з корупцією, що в свою чергу сприятиме розвитку освіти та слугуватиме економічному розвитку країни в цілому та інтеграції в світову спільноту.

 

Народний депутат України 

О. В. Співаковський

Опрос