Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения правовых режимов территории в местах расположения ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.06.2015 № 2021а
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування правових режимів території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Верховною Радою України 09.07.2010 р. прийнято Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів".

Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання і використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів енергетики з метою забезпечення безперебійного функціонування цих об'єктів, раціонального використання земель, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення і господарських об'єктів від впливу можливих аварій. Статтею 18 цього Закону для енергогенеруючих об'єктів встановлені спеціальні зони, до яких, в тому числі, відносяться санітарно-захисні зони атомних електростанцій та статтями 19, 34 визначені засади, на яких встановлюються їх розміри і межі та режим їх території.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" атомні електростанції відносяться до категорії ядерних установок.

Статтею 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" врегульоване питання встановлення санітарно-захисних зон у місцях розташування ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та режим їх території.

У зв'язку з цим, в статтях 19, 34 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" пропонується застосувати відсильну норму до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Водночас, частиною першої статті 32 означеного Закону забороняється розміщення у межах санітарно-захисних зон АЕС промислових і підсобних (допоміжних) споруд, що не належать до атомних електростанцій. Дана норма суперечить положенням статті 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", який є основоположним у ядерному законодавстві України. Так, статтею 45 зазначеного Закону визначено, що у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об'єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов'язаних з діяльністю ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами. Використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише з дозволу органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов'язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" є експлуатуючою організацією, яка забезпечує експлуатацію атомних електростанцій, що є ядерними установками. Для врегулювання питання з управління державним нерухомим майном, що не відноситься до основної діяльності Компанії та знаходяться у санітарно-захисних зонах АЕС, а також дотримання вимог щодо їх використання, необхідно привести положення Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" у відповідність зі статтею 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Крім того, всупереч приписам частини другої статті 19 Конституції України не є юридично визначеними та ясними положення вказаної норми Закону щодо належності до атомних електростанцій.

Тому юридична невизначеність вказаної норми всупереч установленому статтею 8 Конституції України принципу верховенства права призведе до її довільного тлумачення як органами державної влади, так і суб'єктами господарювання. Відтак, порушуються вимоги статті 19 Основного Закону України щодо обов'язку органів державної влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також не враховується правова позиція Конституційного Суду України (рішення від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005, від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010, від 22 грудня 2010 року N 23-рп/2010) про вимогу забезпечення у Законі принципу правової визначеності та недопущення двозначності правової норми (як складових елементів верховенства права).

Необхідність гармонізації ядерного законодавства, шляхом усунення суперечностей між окремими положеннями вказаних законів, дасть можливість більш ефективно врегулювати правовідносини, що виникають у цій галузі права.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування правових режимів території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" (далі - законопроект) розроблений з метою приведення у відповідність до статті 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо визначення організаційних та правових засад об'єктів, які знаходяться у санітарно-захисних зонах ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами та не пов'язані з їх діяльністю.

Разом з тим, він гармонізує статті 19, 34 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" із статтею 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" в частині визначення засад встановлення розмірів і меж санітарно-захисних зон ядерних установок, до яких відносяться атомні електростанції.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Закони України:

1. "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

2. "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує виділення коштів із Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить врегулювати розбіжності між статтею 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", який є основоположним у ядерному законодавстві України, та статтями 19, 32, 34 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів".

Як наслідок, прийняття означеного законопроекту дасть можливість:

- врегулювати питання правовідносин щодо об'єктів, які розміщені на території санітарно-захисних зон АЕС та не пов'язані з їх діяльністю;

- визначити засади встановлення розмірів і меж санітарно-захисних зон у місцях розташування атомних електростанцій, які відносяться до ядерних установок.

 

Народний депутат України 

О. Г. Домбровський

Опрос