Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения сферы общественной деятельности общественных объединений и приведения требований действующего законодательства в соответствие с нормами Закона Украины "Об общественных объединениях"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.06.2015 № 2015а
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сфери суспільної діяльності громадських об'єднань та приведенням вимог чинного законодавства у відповідність до норм Закону України "Про громадські об'єднання"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Пріоритетним напрямом розвитку України є формування громадянського суспільства та правової держави. Формування правової державності та становлення громадянського суспільства значною мірою залежать від ефективного функціонування і взаємовідносин держави і громадських об'єднань. Останні розглядаються державою як інструмент, за допомогою якого можна сформувати міцну демократичну державу і реформувати соціальну сферу.

Зростання ролі громадських об'єднань у суспільно-політичному житті держави вимагає пошуку нових і ефективних методів реалізації суспільної політики на шляху до демократичного розвитку держави.

За останнє десятиліття в Україні спостерігається значна активізація громадських об'єднань у процесі суспільного і державного реформування. Вони сприяють вирішенню важливих завдань і функцій держави, беруть участь у виробленні, моніторингу та формулюванні суспільної думки про механізми і напрями реалізації державної політики у різних сферах: молодіжній, соціальній, культурній, екологічній, освітній, охорони здоров'я, організації дозвілля тощо. Володіючи практичним досвідом, ініціативністю, прагматизмом та інформацією про потреби своїх учасників, ці соціальні інституції стають ефективною основою консолідації зусиль, з одного боку, членів суспільства, а з іншого - держави та її органів.

Реалізація конституційного права громадян на участь у громадських об'єднаннях, закріплених у ст. 36 Конституції України та Законі України "Про громадські об'єднання" не в повному обсязі дозволяє реалізувати дане конституційне право. Так, Конституція України лише надає визначене право громадянам, Закон України "Про громадські об'єднання" дозволяє таке право реалізувати, однак Закон не визначає сфери діяльності громадських об'єднань, а лише опосередковано вказує на те, що дія Закону України "Про громадські об'єднання" поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань в Україні. Однак, не конкретизованим залишається саме формулювання у яких сферах діяльності суспільства громадські об'єднання будуть ефективно функціонувати в межах чинного законодавства України. Таким чином, сфера суспільних відносин, у якій на сьогоднішній день повинні діяти громадські об'єднання не знайшла сьогодні належного законодавчого забезпечення.

Важливим чинником до внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та до Закону України "Про волонтерську діяльність" була невідповідність термінів та визначень, щодо організацій та об'єднань. Таким чином, існування Закону України "Про громадські об'єднання" спонукає змінити формулювання у вищезазначених законах формулювання з "організації" на "об'єднання", що дозволить розширити межі дії таких об'єднань у таких сферах, як: благодійна діяльність, фізична культура і спорт, волонтерство.

2. Цілі і завдання законопроекту

Розроблення зазначеного законопроекту обумовлено необхідністю законодавчого врегулювання щодо визначення сфери суспільної діяльності громадських об'єднань, механізму безпосередньої участі їх представників у вирішенні питань як загальнодержавного, так і місцевого значення.

Основним завданням проекту Закону є забезпечення ефективного регулювання правовідносин, які виникають в процесі визначення основних напрямів діяльності громадських об'єднань. Такими сферами правовідносин, які виникають у процесі створення громадських об'єднань будуть: суспільна допомога, волонтерська діяльність, підтримка зайнятості населення, недієздатних та обмежено дієздатних осіб, забезпечення гендерної рівності, ефективного розвитку правосвідомості, патріотизму та національної приналежності, підтримку здорового способу життя нації, допомога при адаптації переселенців та жертвам війни, сфери освіти, науки, краєзнавства, дозвілля, спорту, європейських стандартів захисту прав людини, адаптація населення до глобалізаційних перетворень та інші сфери життєдіяльності суспільства.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Загальні засади до визначених завдань опосередковано вказані у чинному Закону України "Про громадські об'єднання", однак зазначення конкретних сфер можливої діяльності громадських об'єднань відсутні. Таким чином, внесення змін до вищезазначеного Закону України дозволять ефективніше реалізовувати основну мету прийняття Закону України "Про громадські об'єднання" - забезпечення конституційного права громадян на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

В проекті Закону пропонується доповнити чинний Закону України "Про громадські об'єднання" статтею 6-1, де вказати сферу суспільної діяльності громадських об'єднань. Крім того, вважаю за потрібне внести певні зміни й у інші Закони України, такі як: "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про фізичну культуру і спорт", "Про волонтерську діяльність", так як вказані у Законах терміни не в повній мірі відповідають чинним нормам Закону України "Про громадські об'єднання", оскільки термін "громадське об'єднання" значно ширший, ніж термін "громадська організація".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини, пов'язані з утворенням та діяльністю громадських об'єднань, регулюються Конституцією України, законом України "Про громадські об'єднання".

Проект Закону відповідає європейським стандартам у сфері прав людини.

Проект Закону розроблений на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, та належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18 березня 2004 р. N 1629, а також в рамках розробленого Плану заходів Міністерством юстиції щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2015 рік від 30 січня 2015 року.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Таким чином, підготовка до проекту Закону фінансово-економічного обґрунтування не є необхідним.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Прийняття Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких Законів України (щодо визначення сфери суспільної діяльності громадських об'єднань та приведенням вимог чинного законодавства у відповідність до норм Закону України "Про громадські об'єднання")" дозволить удосконалити механізм забезпечення реалізації громадянами України реалізацію своїх прав та особистих інтересів через громадські об'єднання, основна сфера суспільної діяльності яких буде визначена законом, що сприятиме подальшому розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах глобалізації та наближення до європейських стандартів розвитку демократії.

Крім того, розроблення нового законопроекту вказаного зразка позитивно вплине на створення більшої кількості громадських об'єднань за певним напрямом їх діяльності, сприятиме зростанню соціальної активності кожного члена об'єднання, залученню держави до вирішення нагальних потреб громадськості та міжнародного розвитку у сфері обміну досвідом між громадськими об'єднаннями в Україні та в зарубіжних країнах, а також розширить межі діяльності не лише громадських організацій, а й громадських об'єднань в цілому.

 

Народний депутат України 

С. М. Євтушок

Опрос