Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно особенностей взимания рентной платы за пользование недрами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.02.2015 № 2006-2
Дата рассмотрения: 09.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо особливостей справляння рентної плати за користування надрами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Актуальність прийняття законопроекту обумовлена необхідністю привести ряд норм Податкового кодексу України до положень Конституції України та основних засад податкового законодавства.

Зміни до Розділу IX "Рентна плата" та Підрозділу 91 "Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин" Податкового кодексу України, прийняті Законом України N 71-VIII від 28.12.2014 року, в частині встановлення спеціальних ставок рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність, є такими, що порушують норми Конституції України та закону.

Так, відповідно до пункту 525.20 статті 252 Податкового кодексу України встановлено спеціальний, тобто окремий, особливий розмір ставки при видобутку природного газу під час виконання договорів про спільну діяльність на рівні 70 %. Абзацом першим пункту 1.1 Підрозділу 91 "Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин" Податкового кодексу України встановлено особливості застосування деяких норм розділу IX "Рентна плата" цього Кодексу, а саме поетапне підвищення ставки рентної плати при видобутку природного газу для вказаних суб'єктів, починаючи з 60 % - з 01.01.2015 р. до 31.03.2015 р.; 65 % - з 01.04.2015 р. до 30.06.2015 р.; 70 % - з 01.07.2015 р.

Разом з цим, розмір ставки рентної плати для інших учасників господарювання, не за договорами спільної діяльності, встановлені залежно від глибини покладів: до 5000 метрів - 55 % та понад 5000 метрів - 28 %.

Більше того, діючі норми Податкового кодексу України встановили різні ставки (звичайну та дискримінаційну), в залежності від виду договору, виключно на один продукт видобування - природний газ.

Встановлення розміру оподаткування в залежності від виду договору, за яким господарюючий суб'єкт здійснює діяльність та в залежності від певного виду продукту видобування (природний газ), суперечить Конституції України. Так, стаття 13 Конституції України гарантує рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, стаття 24 гарантує недопущення будь-яких привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, стаття 42 гарантує державне забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та недопущення неправомірного обмеження конкуренції.

Крім того, вказані вище норми Закону суперечать основним засадам податкового законодавства, встановленим ст. 4 Податкового кодексу України, оскільки прямо впливають на зменшення конкурентоздатності платників податків, які здійснюють видобування саме за договорами про спільну діяльність, що прямо суперечить принципу нейтральності оподаткування, встановленому підпунктом 4.1.8 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України та встановлюють податкову дискримінацію окремих платників податків з боку державних органів, що також прямо суперечить принципу рівності, передбаченому підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України.

Норми вказаного Закону суперечать також статті 5 Господарського кодексу України, яка передбачає наступні конституційні основи правопорядку у сфері господарювання: забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, визнання усіх суб'єктів права власності рівними перед законом, визнання і дія в Україні принципу верховенства права; а також статті 6 Господарського кодексу України, яка встановлює такі загальні принципи господарювання в Україні: забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання.

Оскільки, згідно статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, всі закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі Конституції України та відповідати їй.

Натомість, зазначені вище норми Податкового кодексу України в частині застосування спеціальних ставок рентної плати до окремих суб'єктів господарювання (в залежності від обраного виду цивільно-правового договору) та по певному виду продукту (лише для природного газу) не відповідають та прямо порушують норми Конституції України та принципи податкового законодавства, передбачені Податковим кодексом України, а також Господарського кодексу України.

Застосування вказаного підходу до розміру оподаткування створює негативний інвестиційний клімат в Україні, що на даний час є неприпустимим, оскільки в умовах фінансової кризи сприяє відтоку інвестицій з нафтогазової галузі та згортанню видобутку в Україні вітчизняними та іноземними компаніями.

Крім цього, вказаний підхід до встановлення розміру оподаткування пригнічує підприємницьку діяльність в нафтогазовій сфері всередині України, що, в свою чергу, неминуче сприятиме посиленню російської сторони щодо постачання енергоносіїв українським споживачам.

Показовим прикладом є згортання в Україні своєї діяльності британською нафтогазовою компанією JKX Oil & Gas, яка заявила про рішення призупинити свої планові капіталовкладення в Україну у 2015 році через збіг поточних обмежень з продажу свого газу промисловим клієнтам та значне підвищення податкових тарифів на видобуток.

При цьому найголовніша небезпека полягає в тому, що створено неприйнятний прецедент погіршення умов саме для інвесторів, які до таких змін вже встигли вкласти кошти в українську економіку.

Якщо держава не бажає інвестицій у будь-якій галузі, це має відбуватись через пряму заборону/обмеження, а не шляхом податкової дискримінації, тим більше, якщо це стосується вже здійснених (або вже частково здійснених) вкладів інвесторів.

За таких обставин, необхідно негайно привести у відповідність до Конституції України та законів України норми Податкового кодексу України шляхом прийняття відповідного законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо особливостей справляння рентної плати за користування надрами)".

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону.

Проект закону розроблено з метою врегулювання питання щодо забезпечення однакового підходу до всіх платників податків та установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків, створення умов для видобутку в Україні власних енергоносіїв та забезпечення енергетичної незалежності України.

Оскільки всі види господарських договорів, що використовуються господарюючими суб'єктами, в тому числі і договори про спільну діяльність, відповідають чинному законодавству України, то, відповідно, всі суб'єкти господарювання повинні знаходитись у рівних умовах, оскільки займаються однорідною діяльністю. Ніяких суттєвих відмінностей у тому, здійснює добуток ліцензіат самостійно чи залучає підрядника, соінвестора чи іншого суб'єкта до виробничої діяльності немає, тому не повинно бути різного підходу до оподаткування платників податків. В іншому випадку це є проявом податкової дискримінації до вказаних платників податків, що створює анти конкурентні умови на ринку, стимулює вивід інвестицій та згортання власного видобутку в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону.

Проектом Закону України пропонується пункт 252.20 статті 252 розділу IX "Рентна плата" та пункт 1.1 Підрозділу 91 "Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин" Податкового кодексу України викласти у новій редакції.

Зміст запропонованих змін передбачає однаковий підхід при встановленні ставок рентної плати за користування надрами, незалежно від обраного платником податків виду цивільно-правових відносин чи правочину, за якими платник податку здійснює видобуток.

Виключення з пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу України спеціального розміру ставки під час виконання договорів про спільну діяльність на рівні 70 % та абзацу першого пункту 1.1 Підрозділу 91 "Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин" Податкового кодексу України забезпечить стійку конкурентоздатність всіх суб'єктів, які здійснюють видобування на території держави, усуне прояви податкової дискримінації окремих платників податків, стимулюватиме збільшення видобутку корисних копалин, забезпечить захист енергетичної незалежності України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, які регулюють відносини у сфері господарювання, є Конституція України, Податковий кодекс України, Господарський кодекс України.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Діючий на даний час розмір рентної ставки для платників податків, які здійснюють видобуток природного газу за договорами про спільну діяльність, є безпрецедентно великим у світовій практиці.

Подальше застосування 70 % рентної плати на видобуток природного газу призведе до неможливості проведення відповідними компаніями буріння, відновлення та елементарного ремонту діючих свердловин, що неминуче призведе до згортання та повного зникнення нафтогазової галузі в Україні.

Застосування до платників податків, які здійснюють видобуток за договорами про спільну діяльність, однакового підходу до встановлення ставок рентної плати нарівні з іншими суб'єктами ринку дозволить зберегти на належному рівні, а в подальшому збільшити видобуток в Україні та дозволить забезпечити енергетичну незалежність України від Росії.

Розрахунок надходжень до Державного бюджету України за рахунок відрахувань платниками рентних платежів не може сприйматися як прогноз, а є суто умовним, оскільки вже на цей час відомо про значне скорочення таких надходжень, а за умови подальшого застосування підвищених ставок рентних платежів такі надходження від платників податків взагалі можуть бути припинені.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння рентної плати за користування надрами)" дозволить привести у відповідність до Конституції України та основних засад податкового законодавства положення Податкового кодексу України, забезпечити конкурентоздатність всіх суб'єктів нафтогазового ринку, сприятиме збільшенню видобутку в Україні та надходжень до Державного бюджету України, запобігатиме відтоку інвестицій із нафтогазової галузі та дозволить забезпечити енергетичну незалежність України.

 

Народний депутат України

О. В. Кірш

Опрос