Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" и некоторые другие законы Украины (относительно расширения возможностей граждан Украины участия в управлении государственными и общественными делами, во влиянии на усовершенствование работы органов государственной власти и местного самоуправления, в отстаивании своих прав и законных интересов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.02.2015 № 1919
Дата рассмотрения: 02.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" та деяких інших законів України (щодо розширення можливостей громадян України участі в управлінні державними і громадськими справами, у впливі на удосконалення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, у відстоюванні своїх прав і законних інтересів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування мають важливе значення у забезпеченні постійного зв'язку між державою та громадянином, у вирішенні життєво важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, у реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина, в процесі побудови демократичної, соціальної, правової держави, а також є важливим фактором впливу громадськості на державні справи та забезпечують можливість громадян брати безпосередню участь в удосконаленні роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день Закон України "Про звернення громадян" надає громадянам можливість подання звернення лише письмово (шляхом надсилання поштою або передачі особисто чи через уповноважену особу) або усно на особистому прийомі. Дані способи подачі звернень громадян не відображають сучасні можливості щодо реалізації права на звернення, а також не забезпечують оперативність в подачі та опрацюванні звернень.

Варто зазначити, що останнім часом з метою спрощення умов подання звернень та підвищення оперативності їх розгляду, окремі органи виконавчої влади почали використовувати такі інформаційно-комунікаційні технології, як телефонні "гарячі лінії". Використовують такі можливості й окремі підприємства, які надають публічні послуги (наприклад, банки). Проте, Закон України "Про звернення громадян" не передбачає такої форми подачі звернень. Так само як і не передбачає можливість надсилати звернення електронною поштою або через спеціальну форму на веб-сторінці офіційного веб-сайту відповідного органу, тоді як така можливість передбачена для запитів на інформацію (частина шоста статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"). Відсутнє правове регулювання й такого важливого механізму ініціювання суспільно важливих питань громадянами, як публічні онлайн-петиції, які останнім часом широко застосовуються як важливі механізми забезпечення безпосередньої демократії в США, країнах Європи та інших країнах світу.

Саме тому законопроектом пропонується на рівні закону передбачити засоби швидкої та зручної комунікації між громадянами з однієї сторони та органами державної влади, місцевого самоврядування - з іншої, з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних технологій.

Запровадження таких законодавчих новел сприятиме удосконаленню процесу взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю та прискореному реагуванню на її потреби, а також визначенню рівня якості надання державних та муніципальних послуг, ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Крім того, запропоновані зміни сприятимуть зменшенню паперового документообігу.

Щодо онлайн-петицій, то законодавче врегулювання порядку їх подачі та розгляду виведе на якісно новий рівень відносини між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування, забезпечить відкритість та публічність розгляду вимог та пропозицій громадян, надасть новий поштовх для подальшого розвитку громадянського суспільства. Адже онлайн-петиції ініціюються "знизу вгору" громадянами, розміщуються в публічному доступі, бар'єри для створення або підписання онлайн-петицій досить низькі, а також онлайн-петиція, звернена до органу державної влади, місцевого самоврядування не може бути ним проігнорована. Публічний характер онлайн-петиції виступає інструментом залучення суспільної уваги до проблеми, ініціювання її обговорення і впливу громадської думки на прийняття суспільно важливих рішень.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою законопроекту є розширення можливостей громадян України в участі в управлінні державними і громадськими справами, у впливі на удосконалення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, у відстоюванні своїх прав і законних інтересів шляхом використання сучасних технологій.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

- передбачити узагальнене поняття "звернення громадян", оскільки на сьогоднішній день Закон України "Про звернення громадян" не надає його чіткого визначення, а лише встановлює перелік його можливих видів.

- визначити, що під письмовими зверненнями також розуміються електронні документи, звернення, які надсилаються електронною поштою або через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет, телеграми;

- уточнити, що усно звернення може викладатися не лише на особистому прийомі, а й по єдиному телефонному номеру (контактного центру, телефонної "гарячої лінії");

- передбачити можливість надсилання звернень громадянами через спеціальну форму на веб-сторінці в мережі Інтернет (по аналогії із запитами на публічну інформацію);

- передбачити можливість розміщення публічних колективних звернень через мережу Інтернет, які передбачають необхідність зібрання голосів в їх підтримку (онлайн-петицій), а також порядок їх розгляду.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України та Закон України "Про звернення громадян", а також Закони України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час практичного застосування після його прийняття не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів на поточний рік.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню демократичних форм участі громадян в управлінні суспільними справами, захисту та відстоювання власних прав та законних інтересів, забезпечить суспільну довіру і створить систему прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, громадської участі та співпраці, стимулюватиме ефективність та оперативність роботи органів державної влади та місцевого самоврядування із зверненнями громадян.

 

Народний депутат України

І. Ю. Вінник

Опрос