Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.02.2015 № 1918
Дата рассмотрения: 02.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" були внесені зміни до Податкового кодексу України, які містять багато неузгоджених норм та створюють правові колізії.

Наявність таких колізій дозволяє органам фіскальної служби вільно тлумачити норми податкового законодавства. До отримання відповідних роз'яснень Державної фіскальної служби платники податків не можуть однозначно застосовувати норми чинного законодавства, що створює загрози для їх діяльності.

Практично всі норми щодо запровадження системи електронного адміністрування набрали чинності з 1 січня 2015 року, частково з 1 липня 2015 року. При цьому лише частина норм передбачає запровадження системи електронного адміністрування з 1 лютого 2015 року. Зокрема, у січні 2015 року, з одного боку, вимагається реєстрація всіх податкових накладних (як умова для отримання покупцем права на податковий кредит за такими податковими накладними), з іншого боку, перехідними положеннями Податкового кодексу України реєстрація всіх податкових накладних вимагається лише з 1 лютого 2015 року, що створює правову колізію та підлягає негайному врегулюванню. Крім цього, у січні 2015 року відсутнє запровадження тестового режиму для реєстрації податкових накладних, тобто на січень 2015 року не розповсюджується так званий "тестовий режим" та реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з нормами Податкового кодексу України повинні здійснюватися з обмеженням сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, що суперечить духу прийнятих у грудні змін до Податкового кодексу України.

У зв'язку з тим, що у січні місяці відсутня форма коригування податкових накладних з підстави наявності в таких накладних помилок, у платників податку, що отримали від постачальників податкові накладні із помилками, відсутні правові підстави для отримання права на податковий кредит. Надання скарг на таких постачальників в органи фіскальної служби з 1 січня 2015 року вже не дають можливості відновити своє право на податковий кредит, передбачений механізм виправлення помилок в податкових накладних в січні 2015 року вже не діє.

Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних відповідно до норм Податкового кодексу України запроваджуються з 1 січня 2015 року в повному обсязі, а за період з лютого по червень 2015 року - в розмірі 20 %, 30 %, 40 % та 50 % (не застосовуються штрафні санкції лише в розмірі 10 % за затримання реєстрації податкової накладної до 15 днів), що є нелогічним, так як саме за січень 2015 року платники податку на додану вартість повинні бути взагалі звільнені від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. З урахуванням наявності тестового режиму застосування штрафних санкцій протягом періоду його запровадження, недоцільно.

Встановлення обмеження права на реєстрацію податкових накладних періодом 180 днів при запровадженні 50 % розміру штрафних санкцій від суми незареєстрованих податкових накладних протягом періоду, що перевищує 180 днів є дискримінаційною нормою, за якою навіть сплата постачальником такого великого штрафу позбавляє покупця на отримання права на податковий кредит (необхідно з 01.07.2015 року збільшити граничний термін для отримання та реєстрації платниками податкових накладних до 1095 днів у разі, якщо такий постачальник сплатить штраф за несвоєчасну реєстрацію у розмірі 50 %).

Для зменшення впливу ризиків від термінового запровадження системи електронного адміністрування на діяльність платників податку, а також у зв'язку з тим, що у січні 2015 року платники податку були змушені терміново укладати договори з органами фіскальної служи на електронну звітність, переналаштовувати своє програмне забезпечення та налаштовувати електронний зв'язок зі своїми постачальниками з метою отримання податкових накладних в електронній формі, виникає гостра необхідність законодавчо закріпити запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість з 1 лютого 2015 року, залишивши у січні 2015 року порядок адміністрування податку, що діяв станом на 1 січня 2015 року.

Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII продовжено дію норми, відповідно до якої тимчасово до 1 січня 2017 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів. При цьому на сьогоднішній день Кабінетом Міністрів України не затверджений Перелік таких відходів та брухту чорних і кольорових металів. У зв'язку з цим, з метою врегулювання питань застосування цієї норми доцільно подовжити на 2015 рік дію Переліку, встановленого на 2014 рік.

Нормами Податкового кодексу України з урахуванням змін від 28 грудня 2014 р. N 71-VIII надані права органам фіскальної служби як на проведення перевірок правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, так і на проведення перевірок правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності). Тобто запроваджені дві норми, які дублюють одна одну, та, фактично встановлюють новий об'єкт перевірок - правильності ведення бухгалтерського обліку.

Крім цього, редакція Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII містить дві суперечливі редакції норми, що встановлюють порядок коригування фінансового результату в частині сум роялті, нарахованих на користь нерезидентів.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень" розроблено з метою вдосконалення його окремих норм, усунення правових колізій та множинного тлумачення норм Податкового кодексу України, а також врегулювання найбільш проблемних на сьогоднішній день питань, що виникають під час його застосування,.

2. Цілі та завдання законопроекту

Основним завданням законопроекту є вдосконалення системи оподаткування з метою забезпечення балансу інтересів держави та бізнесу, паритетності прав контролюючих органів та платників податків, створення більш прозорих механізмів адміністрування податків і зборів.

Основним механізмом реалізації мети законопроекту є спрощення та уточнення процедур адміністрування податків, які направлені на унеможливлення вільного застосування норм Податкового кодексу України, скасування підстав для їх неоднозначного тлумачення, виникнення конфліктів між платниками податків і контролюючими органами.

Внесення змін до Податкового кодексу України є необхідним кроком для першочергового усунення недоліків податкового законодавства та надання можливості бізнесу уникнути зайвих штрафів.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проект Закону України передбачає:

- виключити норми Податкового кодексу України, що дублюють одна одну;

- встановити більш справедливий механізм, передбачений нормами Податкового кодексу України, що діяли до 1 січня 2015 року, відносно сплати платниками податку на прибуток авансових внесків;

- вилучення посилань на норми, які не були запроваджені Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи";

- перенесення дати запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість на 1 лютого 2015 року;

- перегляд механізму застосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних;

- уточнення переліку витрат, на які дозволяється зменшувати доходи, отримані фізичними особами - підприємцями, що працюють на загальній системі оподаткування;

- збільшений граничний строк отримання та реєстрації податкових накладних;

- визначений порядок використання пільгового режиму оподаткування податком на додану вартість операцій постачання відходів та брухту чорних та кольорових металів до моменту затвердження Кабінетом Міністрів України нового Переліку таких відходів та брухту;

- внесені уточнюючі зміни в ряд перехідних положень щодо особливостей справляння податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері є Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, крім Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація відповідного законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень" буде вдосконалено законодавчу основу оподаткування суб'єктів господарювання.

 

Народні депутати України:

О. П. Продан

Т. Г. Острікова

А. В. Журжій

Опрос