Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (относительно восстановления в системе общей юрисдикции военных судов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.01.2015 № 1896
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо відновлення в системі загальної юрисдикції військових судів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Після прийняття Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ліквідація військових судів, як складового елемента системи правосуддя в Україні не зняло, а навпаки - загострило проблему правосуддя, сильним поштовхом для цього стали військові дії на сході країни, які в свою чергу призвели до збільшилося кількості військових злочинів, що вже дало підстави для відновлення військових прокуратур. Наступним кроком є відновлення у системі загальної юрисдикції Військові суди, які спеціалізуються на даній категорії справ, адже суддям місцевих та районних судів дуже важко досліджувати справи Збройних Сил, без необхідної на те практики, що в подальшому призводить до порушення процесуального законодавства.

Таким чином, пропонується заповнити прогалини в законодавстві доповнивши до системи загальних судів - Військові суди, які спеціалізуються на розгляді справ у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.

2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект має за мету відновити в системі загального судочинства Військові суди, які відповідно до Конституції України та цього Закону здійснюватимуть судочинство у Збройних Силах України та інших військових формуваннях утворених відповідно до закону.

Завданням суду при здійсненні правосуддя є забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина гарантованих Конституцією та законами України, захисту прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Ці завдання суд виконує виходячи із принципу верховенства права, яке згідно ст. 8 Конституції діє в Україні. Це означає, що суд як правовий інститут держави при здійсненні правосуддя виходить з пріоритету права перед, іншими соціальними нормами, наприклад звичаями, мораллю тощо. Суд, здійснюючи правосуддя, повинен керуватися тільки Конституцією і законодавством України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Військові суди, як і інші органи судової влади наділяються основними повноваженнями, властивими даної гілки державної влади. На них покладені відправлення правосуддя, перевірка правомірності рішень і дій посадових осіб, які зачіпають права і свободи військовослужбовців і громадян, прирівняних до них, забезпечення виконання вироків та інших судових рішень, участь у формуванні суддівського корпусу (військових суддів) і сприяння органам суддівського співтовариства в підсистемі військових судів.

Законопроектом запропоновано ряд статей до Закону "Про судоустрій і статус суддів", які відновлять механізм правового регулювання суспільних відносин військовослужбовців та їхню відповідність вимогам правових норм.

Саме військові суди закладуть фундамент у подальші реформи судової системи в цілому. Оскільки специфіка їхньої роботи буде вимагати від органів влади вдосконалення механізму роботи з судами, який призведе до правильного визначення обставини, в яких особа повинна керуватися даним правилом поведінки.

Судді військових судів є незалежними і у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя нікому не підзвітні. Діяльність військових судів спрямована на охорону від будь-яких посягань на безпеку України, боєздатність та боєготовність її Збройних Сил та інших військових формувань, захист прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, а також прав і законних інтересів військових частин, установ та організацій.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом, на сьогодні частково регулюються Конституцією України, і Законом України "Про судоустрій і статус суддів", який є базою для реалізації цього законопроекту.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України на друге півріччя 2015 р. та в подальшому. У разі внесення запропонованих змін до Закону додаткова потреба в коштах на місяць становитиме 2 млн. грн.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття.

Прийняття зазначеного законопроекту сприяє забезпеченню національної безпеки України, підвищенню престижу судової системи утвердження принципів соціальної справедливості та гуманності.

 

Народний депутат України

С. Г. Міщенко

Опрос