Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Военной милиции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.01.2015 № 1882
Дата рассмотрения: 29.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Військову міліцію"

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році та забезпечення правопорядку і законності у Збройних Силах України, правоохоронних органах спеціального призначення та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Проектом Закону України "Про Військову міліцію" пропонується утворити правове підгрунтя для створення Військової міліції - правоохоронного органу у підпорядкуванні Міністра оборони України, призначеного для забезпечення правопорядку і законності у Міністерстві оборони України (далі - МО України) та Збройних Силах України (далі - ЗС України), надання слідчим підрозділам Військової міліції статусу органу досудового розслідування.

З метою забезпечення законності та правопорядку сферу діяльності Військової міліції, у межах наданих повноважень, також пропонується поширити на військовослужбовців правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Верховною Радою України 07.03.2002 було прийнято Закон України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", відповідно до якого у складі ЗС України правоохоронну діяльність здійснює Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку), до основних завдань та функцій якої зокрема віднесено запобігання, виявлення і припинення злочинів та інших правопорушень у ЗС України, обставин, причин і умов, що їм сприяли, а також захист майна ЗС України від розкрадання та інших протиправних посягань.

Враховуючи досвід із забезпечення правопорядку в арміях найбільш розвинутих країн Європи та світу, в яких функціонують правоохоронні органи з військовим статусом, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.02.2008 було схвалено Концепцію реформування кримінальної юстиції України, якою передбачено перетворення Служби правопорядку у Військову міліцію та віднесення до її компетенції розслідування військових злочинів.

Зазначене рішення відповідає принципам та практиці роботи правоохоронних органів провідних країн Європи та світу у сфері громадської безпеки.

У переважній більшості провідних країн Європи та світу правоохоронні органи з військовим статусом (військова поліція, карабінери, жандармерія) функціонують в структурі їх збройних сил, підпорядковані міністру оборони або мають подвійне підпорядкування, наділені широкими повноваженнями щодо виявлення, припинення та розслідування злочинів, скоєних військовослужбовцями, а також виконують поліцейські та адміністративні функції в інтересах всієї країни.

Під час прийняття 13.04.2012 нового Кримінального процесуального кодексу України рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.02.2008, пропозиції профільного комітету Верховної Ради України та МО України щодо включення слідчих підрозділів Служби правопорядку до переліку органів досудового розслідування враховано не було.

Як наслідок, на цей час в державі склалась ситуація, коли фактично в бойових умовах, під час виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції діюча система органів досудового розслідування не забезпечує ефективне та оперативне розслідування масових військових злочинів, що негативно впливає на стан боєготовності військових частин і підрозділів ЗС України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

З урахуванням закладеного у статті 121 Конституції України вичерпного переліку функцій прокуратури України, після введення в дію положень статті 216 КПК України досудове розслідування військових злочинів має належати до компетенції слідчих органів МВС України. Проте розслідування цієї категорії злочинів стане невластивою функцією зазначеного правоохоронного органу, що також буде суперечити міжнародним стандартам та практиці боротьби із злочинністю у арміях розвинених країн Європи та світу.

Верховною Радою України 14.10.2014 прийнято в новій редакції Закон України "Про прокуратуру", яким не передбачено здійснення органами прокуратури України загального нагляду за дотриманням законності у ЗС України та інших військових формуваннях.

21.11.2014 представниками депутатських фракцій у Верховній Раді України було підписано Коаліційну угоду, якою в системі заходів щодо реформування органів правопорядку передбачено створення на базі Служби правопорядку Військової міліції та визначення пріоритетними напрямами її діяльності попередження та виявлення кримінальних правопорушень, надання їй права здійснювати досудове розслідування в умовах воєнного стану - всіх кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, а також всіх злочинів, вчинених військовослужбовцями безпосередньо у зоні ведення бойових дій.

Військова міліція повинна мати статус військового формування із функціями забезпечення правопорядку та підпорядковуватись Міністру оборони України.

Законопроектом передбачено надання повноважень слідчим Військової міліції на досудове розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), передбачених статтями 402 - 421, 425 - 435 Кримінального кодексу України вчинених військовослужбовцями, а також злочинів, вчинених державними службовцями та працівниками МО України, ЗС України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Законопроект також передбачає можливість покладання за зверненням Міністра внутрішніх справ України Президентом України на Військову міліцію виконання спільно з підрозділами міліції та Національної гвардії України окремих завдань щодо охорони та забезпечення громадського порядку, виявлення та припинення кримінальних правопорушень серед цивільного населення в місцевостях, в яких введено режим воєнного або надзвичайного стану.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту Закону є необхідність закріплення правових засад діяльності правоохоронного органу, який здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення та досудового розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів).

Законопроектом зокрема передбачається врегулювати на законодавчому рівні такі питання:

статус, повноваження, організаційну структуру, завдання і функції Військової міліції;

повноваження особового складу Військової міліції при виконанні службових обов'язків.

3. Правові аспекти

Підставою для розробки проекту є Коаліційна угода підписана 21.11.2014 представниками депутатських фракцій у Верховній Раді України.

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація проекту Закону України потребує фінансових і матеріальних витрат у межах, передбачених видатків на оборону України в Державному бюджеті на поточний рік.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону стосується центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні військові формування.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону удосконалить організацію забезпечення правопорядку і законності у МО України, ЗС України, правоохоронних органах спеціального призначення та інших військових формуваннях утворених відповідно до законів України, забезпечить можливість ефективно та оперативно здійснювати розслідування найбільш поширених військових злочинів, що позитивно вплине на рівень національної безпеки держави.

 

Народні депутати України 

М. П. Паламарчук
В. М. Король

Опрос