Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизма восстановления доверия к судебной власти

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.01.2015 № 1881
Дата рассмотрения: 29.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму відновлення довіри до судової влади"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В Україні на даний момент одночасно діє два Закони, котрі регулюють суспільні відносини щодо люстрації професійних суддів, - "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" та "Про очищення влади". При цьому, категорії суддів, що підлягають перевірці за двома Законами, значною мірою співпадають.

У рішенні "Щокін проти України" Європейський суд з прав людини вказав, що відсутність в національному законодавстві необхідної чіткості та точності порушує вимогу "якості закону", передбачену Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не забезпечує адекватний захист від свавільного втручання публічних органів державної влади. Також у рішенні "Сєрков проти України" цей суд вказав таке: "Відповідно, на думку Суду, відсутність необхідної передбачуваності та чіткості національного законодавства з такого важливого фіскального питання, яка призводила до його суперечливого тлумачення судом, порушує вимоги Конвенції щодо "якості закону".

Поряд з цим, у підпункті "с" пункту 97 попереднього висновку N 788/2014 від 28 листопада 2014 року щодо Закону України "Про очищення влади" (Закону про люстрацію) Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) вказала, що не бачить жодних підстав для розповсюдження Закону про люстрацію на суддів, враховуючи, що вони стали об'єктом іншого спеціального Закону про люстрацію, прийнятого всього кілька місяців тому.

Відтак, прийняття даного законопроекту дозволить уникнути подвійного нормативно-правового регулювання питання люстрації (перевірки) суддів. Це, в свою чергу, дозволить привести вищезгадані Закони у відповідність до вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема в частині вимоги "якості закону", та Конституції України.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою цього законопроекту є удосконалення механізму відновлення довіри до судової влади, що планується здійснити двома шляхами: 1) уніфікацією процедури люстрації (перевірки) суддів; 2) усуненням перешкод у діяльності Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

Окрім того, завданням законопроекту є утвердження в Україні принципу верховенства права. Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Принцип юридичної визначеності є складовою верховенства права. Конституційний Суд України в Рішенні від 29 червня 2010 року у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" зазначив, що "одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлених такими обмеженнями". Відтак, через прийняття законопроекту вдасться забезпечити більш високий рівень передбачуваності застосування правових норм щодо люстрації суддів.

3. Основні положення законопроекту

З Закону України "Про очищення влади" виключаються норми про люстрацію суддів за прийняття ними відповідних рішень. Водночас, право перевірки таких суддів залишається за Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (надалі - ТСК). При цьому, ТСК здійснюватиме таку перевірку в обов'язковому порядку щодо усіх суддів, котрі виносили відповідні рішення, а не працюватиме за заявним принципом.

Також змінюється принцип формування ТСК та її чисельний склад: зі складу суб'єктів, котрі мають право призначати членів, виключається Верховна Рада України, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики змінюється на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, кількість членів ТСК скорочується до 11.

Встановлюється заборона членам ТСК, як особам, на котрих не поширюється дія законів "Про засади запобігання і протидії корупції" та "Про запобігання корупції", на період здійснення своїх повноважень надавати правову допомогу у судах загальної юрисдикції.

Розширюється перелік підстав для зупинення строку притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів.

Встановлюється пріоритет перевірок ТСК відносно перевірок щодо тих самих справ, які перевіряються Вищою радою юстиції або Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Законами України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", "Про очищення влади", "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття

Застосування закону дозволить привести у відповідність до вимог Конституції України, практики Європейського суду з прав людини діючі процедури люстрації суддів.

 

Народні депутати України

О. Сироїд
В. Чумак

Опрос