Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации права физических и юридических лиц на профессиональную защиту и представительство их интересов в судах и других государственных органах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.01.2015 № 1866
Дата рассмотрения: 27.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права фізичних та юридичних осіб на професійний захист та представництво їх інтересів у судах та інших державних органах"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 59 Конституції України встановлено, що кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Щодо тлумачення даної норми Конституційний Суд України двічі приймав рішення - це Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року N 13-рп/2000 у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) та Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року N 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) Конституційний Суд України. Зі змісту цих рішень слідує, що здійснення захисту та надання правової допомоги особами, які не є адвокатами, так звані "фахівці у галузі права" можливе або за умови прямої вказівки про це в законі, або якщо законами України щодо цього не встановлено обмежень.

Ні з 2000 року, ні з 2009 до цього час на законодавчому рівні як не були легалізовані "фахівці у галузі права", так і не встановлювалось ніяких обмежень щодо здійснення представництва в судах особами, які не здійснюють адвокатської діяльності (крім кримінального провадження). Згідно чинних на даний час положень законодавчих актів України, які визначають порядок цивільного, господарського, адміністративного судочинства, судочинства у справах про притягнення до адміністративної відповідальності, а також здійснення виконавчого провадження представниками у суді та органах державної виконавчої служби можуть бути будь-які особи, крім тих, які не відповідають віковим, службовим та правосуб'єктним обмеженням. Така тривала бездіяльність законодавця в питанні законодавчої реалізації положень ст. 59 Конституції України на здійснення представництва в судах та інших державних органах виключно адвокатами, призвела до катастрофічно низького рівня якості процесуального представництва, який зараз спостерігається в судах України. Це закономірний і логічний наслідок, адже "фахівець у галузі права" не зв'язаний нормами Правил адвокатської етики, не може бути притягнутий до відповідальності за їх порушення, зрештою і, найголовніше, він не обмежений жодними зобов'язаннями щодо збереження відомостей, отриманих від свого довірителя і за загальною процедурою може бути допитаний стосовного таких відомостей, в нього без будь-яких процесуальних гарантій можуть вилучатись всі без винятку документи. Звісно, що такий стан речей і призвів до відвертого непрофесіоналізму і безвідповідальності в питанні надання правової допомоги більшістю таких фахівців.

Саме тому, вкрай необхідним є законодавчо встановити, що представництво інтересів в судах та інших державних органах здійснюють виключно адвокати. Така норма вже запропонована в Законопроекті N 1794, зареєстрованому 19.01.2015 р. "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (щодо набуття статусу адвоката, відновлення гарантій адвокатської діяльності, удосконалення форм і видів адвокатської діяльності, формування та діяльності органів адвокатського самоврядування)". Однак, відповідних змін потребують і безпосередньо процесуальні кодекси та інші закони, в яких йдеться про представництво. Такі зміни і пропонується внести даним Законопроектом. При цьому, Законопроект передбачає і можливість здійснювати представництво в судах тими юристами, як перебувають в трудових відносинах зі своїми довірителями - юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. Це зумовлено тим, що юристи, які роками працюють на тому чи іншому підприємстві, в установі, організації, безумовно детально володіють специфікою роботи "свого" підприємства, а власники не завжди вважають за доцільне залучати до роботи саме адвоката.

2. Мета Законопроекту і шляхи її досягнення

Метою Законопроекту є підвищення якісного рівня здійснення представництва інтересів громадян, підприємств, установ та організацій у судах при розгляд цивільних, господарських, адміністративних справа та справ про адміністративні правопорушення, підвищення рівня відповідальності за наслідки представництва, забезпечення особі права на професійний захист її інтересів у судах і інших державних органах.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють наступні нормативно-правові акти:

Конституція України;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Господарський процесуальний кодекс України,

Цивільний процесуальний кодекс України,

Кодекс адміністративного судочинства України,

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Закон України "Про безоплатну правову допомогу"

Закон України "Про виконавче провадження"

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту не потребує витрат з Державного бюджету України

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття

Прийняття Законопроекту матиме наслідком:

суттєве підвищення рівня надання правової допомоги і здійснення представництва в судах, інших державних органах;

фактичну реалізацію положень ст. 59 Конституції України;

відновлення і зміцнення довіри суспільства до адвокатів та адвокатури в цілому.

Це відповідатиме запроваджуваній судовій реформі, вимогам Конституції України, міжнародно-правовим актам про права і свободи людини, в тому числі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Народний депутат України

І. О. Лапін

Опрос