Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно трансфертного ценообразования)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.01.2015 № 1861
Дата рассмотрения: 27.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо трансфертного ціноутворення)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законодавство щодо державного регулювання трансфертного ціноутворення застосовується в усіх країнах ОЕСР. Багаторічна правозастосовна практика та побудовані на ній рекомендації ОЕСР є цінним досвідом передових держав, який спрямований на запобігання поширенню практики штучного створення фінансових потоків між підприємствами, що входять до складу однієї транснаціональної корпорації або промислово-фінансової групи та є пов'язаними особами. В сучасних економічних умовах України застосування такого законодавства сприяє вирішенню проблеми протидії виведенню фінансових ресурсів за межі країни та заниження податкової бази через використання пов'язаних нерезидентів з низько податкових юрисдикцій. Однак, державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні не в повній мірі відповідає рекомендаціям ОЕСР, зокрема в частині застосування принципу "витягнутої руки" для внутрішніх господарських операцій резидентів України з метою перевірки правильності нарахування та сплати податку на додану вартість (п. 39.1.4, п. 188.1, п. 198.3 Податкового кодексу України), занадто низького порогу для визнання операції контрольованою, неправильному перекладу терміну "capital transactions", а також використанню в тексті закону нечітких визначень "сукупність операцій", "із залученням (за посередництвом)", що призведе до різного їх тлумачення платниками податків та контролюючими органами.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)" (далі - законопроект) необхідне з метою приведення положень Податкового кодексу України щодо податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення.

Даний законопроект є імплементацією зазначених рекомендації ОЕСР щодо контролю за визначенням цін у контрольованих господарських операціях між пов'язаними особами та впровадженням в Україні світових механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням, зокрема за операціями з контрагентами, зареєстрованими в низько податкових юрисдикціях.

З метою вирішення зазначених проблем законопроектом запропоновано удосконалення норм щодо регулювання трансфертного ціноутворенні в Україні шляхом внесення змін та доповнень.

2. Цілі та завдання законопроекту

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" розроблено з метою удосконалення існуючої системи державного регулювання трансфертного ціноутворення, усунення суперечностей та конкретизації норм, які негативно впливають на забезпечення реалізації податкової політики з урахуванням міжнародного досвіду та оптимального поєднання фіскальної та регулюючої функції оподаткування.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внесення наступних змін до Податкового кодексу України:

- видалити посилання на можливість контролю операцій за правилами статті 39 Податкового кодексу України для цілей нарахування податку на додану вартість в інших статтях Податкового кодексу України;

- вдосконалення визначення "пов'язані особи", зокрема в частині порядку підрахунку суми часток корпоративних прав за рахунок збільшення частки володіння особи в наступній юридичній особі в ланцюгу до 50 %, оскільки частка володіння корпоративними правами в розмірі 20 % в кожній наступній юридичній особі не передбачає фактичної можливості платника податків впливати на рішення осіб у ланцюгу;

- узгодження між собою окремих пунктів та підпунктів статті 39 Податкового кодексу України, оскільки не всі підпункти пункту 39.2.1 в чинній редакції перелічують визначення контрольованих операцій. Зокрема, з тексту Податкового кодексу України Законом від 28.12.2014 року N 72-VIII було виключено ряд норм про поширення положень про трансфертне ціноутворення на внутрішні операції резидентів України для цілей нарахування податку на додану вартість, однак в деяких нормах Податкового кодексу України (14, 188.1, 198.3) залишились посилання на можливість контролю господарських операцій для цілей нарахування податку на додану вартість.

- законодавче закріплення необхідності визначення переліку товарів, які мають біржове котирування Кабінетом Міністрів України;

- уточнення поняття "capital transactions" - операції з капіталом при віднесенні господарських операцій до контрольованих;

- усунення нечітко визначених термінів "сукупність операцій", "із залученням (за посередництвом)", які можуть призвести до різного тлумачення норм підпункту 39.2.1.5 пункту 39.2.1 статті 39 Податкового кодексу України, а також уточнення, що норми даного підпункту поширюються лише для цілей податку на прибуток для контрольованих операцій з нерезидентами, де платник податків намагається запобігти виникненню контрольованих операцій шляхом включення до ланцюга непов'язаного посередника з номінальними функціями;

- збільшення порогових показників для визнання операції контрольованою та виключення доходів пов'язаних осіб при розрахунку загального обсягу доходу платника податків;

- повернення до Податкового кодексу норми щодо податкового контролю, які були видалені помилково при копіюванні цих норм до закону. Підпункти 39.4.3 та 39.4.4 в попередній редакції Податкового кодексу України є тісно пов'язаними між собою, і 39.4.4 містить посилання на "таке повідомлення", суть якого пояснюється в пункті 39.4.3. При цьому до поточної редакції увійшов лише пункт 39.4.4 під номером 39.5.1.2.

- зменшення штрафу за недекларування операцій та встановлення максимального рівня за відповідний звітний період.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регламентуються Податковим кодексом України.

Прийняття поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України, оскільки йдеться про сферу, врегульовану Податковим Кодексом України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не вимагає додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" приведе у відповідність правила застосування механізму трансфертного ціноутворення до основних підходів, що використовуються в міжнародній практиці, усуне суперечності та сприятиме зростанню ділової активності.

 

Народні депутати України:

Т. Г. Острікова

А. В. Журжій

Г. М. Гопко

О. П. Продан

Н. П. Южаніна

Опрос