Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно исключения правовых норм, содержащих коррупционную составляющую и препятствующих деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.01.2015 № 1851
Дата рассмотрения: 26.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вилучення правових норм, що містять корупційну складову та унеможливлюють діяльність сільськогосподарських товаровиробників"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Метою законопроекту є захист українських сільськогосподарських товаровиробників, недопущення їх знищення через непродумані та необгрунтовані "податкові новації", а також забезпечення продовольчої безпеки держави, зайнятості сільського населення.

З 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", який ухвалений Верховною Радою України 28 грудня 2014 року, тобто за 3 дні до набрання ним чинності.

Ці зміни внесені до податкового законодавства із грубим порушенням принципу стабільності податкового законодавства, закріпленого в підпункті 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, відповідно до якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.

Порушення зазначеного принципу вже призводить до дестабілізації роботи сільськогосподарських товаровиробників, може призвести аж до масового припинення діяльності багатьох з них та потягти вкрай негативні наслідки для аграрного сектору економіки в цілому.

Зазначеними "податковими новаціями", зокрема, змінами у підпункті 14.1.235 пункту 14.1 статті 14, абзаці 1 пункту 288.1 статті 288, пункті 292-1.1 статті 292-1 статті 292-1 Податкового кодексу України запроваджено нові вимоги щодо підстав нарахування єдиного податку платникам четвертої групи (раніше - фіксований сільськогосподарський податок) та умов застосування спрощеної системи оподаткування сільськогосподарськими товаровиробниками.

З метою оподаткування запроваджено обов'язкову умову щодо наявності оформлених та зареєстрованих в установленому порядку договорів оренди землі як виключної підстави застосування спрощеної системи оподаткування та нарахування єдиного податку платникам четвертої групи - сільськогосподарським товаровиробникам.

З 1 січня 2015 року при вирішенні питання про застосування спрощеної системи оподаткування сільськогосподарським товаровиробником та нарахуванні єдиного податку мають враховуватися лише зареєстровані договори оренди землі.

В правозастосувальній практиці це означатиме, що договори оренди землі, які на 1 січня 2015 року є укладеними або перебувають на стадії переукладання чи продовження їх дії, але поки що не зареєстровані в установленому порядку, не будуть враховуватися при вирішенні питання щодо застосування до сільськогосподарських товаровиробників спрощеної системи оподаткування (платники єдиного податку четвертої групи) та нарахування єдиного податку. Відповідно продукція, вирощена на "незареєстрованих" земельних ділянках, фіскальними органами не буде вважатися продукцією власного виробництва даного сільгосппідприємства. Це, в свою чергу, потягне позбавлення сільськогосподарського товаровиробника права на застосування спрощеної системи оподаткування.

Більш того, за відсутності чіткого внормування в даному питанні наявність навіть одного незареєстрованого договору оренди може трактуватися фіскальними органами як підстава для відмови в наданні та/або позбавлення права на застосування спрощеної системи оподаткування сільськогосподарським товаровиробником.

Це безумовно матиме катастрофічні наслідки для українського села та призведе до позбавлення великої кількості сільськогосподарських товаровиробників, права на застосування спрощеної системи оподаткування.

Зазначені "податкові новації" покладуть на українського сільгоспвиробника надмірний та в більшості випадків непосильний податковий тягар у зв'язку із переведенням на загальну систему оподаткування, позбавлять його конкурентоспроможності, можливостей розвитку та модернізації сільськогосподарського виробництва, призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій та судових спорів між товаровиробниками та фіскальними органами, до чисельних випадків банкрутств сільськогосподарських товаровиробників, підвищення рівня безробіття та соціальної напруги серед мешканців сільської місцевості.

Також, що вкрай важливо, дані "новації" для чиновників одразу декількох державних органів є інструментом вимагання хабарів, і саме із цією метою вони були впроваджені.

Зазначене вкрай негативно відіб'ється на аграрному секторі економіки в цілому та завдасть руйнівного удару по продовольчій безпеці країни в умовах економічної кризи.

Слід наголосити, на практиці зазначені вимоги є практично неможливо виконати в повному обсязі.

Сільськогосподарські товаровиробники й селяни перманентно стикаються з великою кількістю проблем, пов'язаних із державною реєстрацією договорів оренди землі, оскільки всі процеси дуже складні і забюрократизовані.

З 01.01.2013 повноваженнями щодо проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень наділена Державна реєстраційна служба (Укрдержреєстр), яка веде єдиний державний реєстр речових майнових прав та обтяжень на нерухоме майно.

На сьогодні держава в особі Укрдержреєстру не в змозі забезпечити вчасне та в повному обсязі надання адміністративних послуг з реєстрації договорів оренди.

Як правило, в районах реєстрацію договорів оренди землі здійснює один працівник Укрдержреєстру, що не дозволяє опрацювати тисячі договорів оренди, що надходять для державної реєстрації, в установленому порядку та строки.

Наприклад, за наявності кількох сотень договорів оренди землі, що подаються для державної реєстрації, лише в одного товаровиробника, із врахуванням того, що як правило таких сільськогосподарських товаровиробників в межах району десятки, процес державної реєстрації договорів оренди землі розтягується на місяці.

Цей процес істотно ускладнюється також необхідністю здійснювати додаткові реєстраційні процедури при переукладенні або продовженні дії договорів оренди, які укладалися до 2013 року, зокрема, на підставі документів, що засвідчують право власності на землю орендодавця, виданими до 1 січня 2013 року.

Наприклад, при продовженні термінів оренди земельних ділянок, крім реєстрації права власності, необхідно здійснити також реєстрацію існуючого права оренди, і лише потім - вносити до Реєстру відомості про продовження терміну.

Велика кількість проблем із переукладенням договорів оренди та їх державною реєстрацію виникає також у випадках переходу земельної ділянки у спадщину, оскільки часто селяни не мають коштів, необхідних для оформлення спадщини та переоформлення прав власності на відповідні земельні ділянки.

Тому селяни-орендодавці та сільськогосподарські товаровиробники не в змозі оперативно виконати зазначені вимоги земельного та податкового законодавства з незалежних від них причин. Всі проблеми довкола реєстрації договорів оренди землі створила держава, а негативні наслідки цього вона хоче покласти на селян та сільськогосподарських виробників.

Також слід звернути увагу, що запроваджені зміни йдуть врозріз із державною політикою дерегуляції та спрощення порядку ведення бізнесу, оскільки суттєво ускладнюється, а в багатьох випадках й унеможливлюється адміністрування єдиного податку платниками четвертої групи.

Відповідно до підпункту 4 пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу України реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

При цьому відповідно до підпунктів 14.1.234, 14.1.135 пункту 14.1 статті 14, абзацу 1 пункту 288.1 статті 288, пункту 292-1.1 статті 292-1 Податкового кодексу при визначенні частки сільськогосподарського виробництва, яка дає право на застосування спрощеної системи оподаткування, враховується лише сільськогосподарська продукція, яка вирощена на земельних ділянках, права власності або користування на які оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

Таким чином, продукція, вирощена на земельних ділянках, договори оренди яких на відповідний період часу з будь-яких причин (зокрема, з вини держави в особі Укрдержреєстру) не були "зареєстровані", для цілей оподаткування єдиним податком не включається до частки сільськогосподарського товаровиробництва (не менш 75 відсотків), яка дає право на застосування спрощеної системи оподаткування.

До того ж, виходячи із логіки зазначених "податкових новацій", з 1 січня 2015 року сільськогосподарський товаровиробник має вести облік вирощеної сільськогосподарської продукції окремо по земельних ділянках, договори оренди яких зареєстровані, та по земельних ділянках, договори оренди по яких не зареєстровані.

Фактично ж сільськогосподарський виробник змушений буде вести облік вирощеної сільськогосподарської продукції по кожній земельній ділянці.

Це є можливим для невеликого господарства, яке орендує та обробляє, наприклад, 10 - 20 земельних ділянок.

Такі підходи абсолютно неможливо реалізувати для більших сільськогосподарських підприємств, які орендують, наприклад, більше ста земельних ділянок і для яких процес укладення, переукладення, продовження дії договорів оренди землі та їх державної реєстрації є постійним процесом.

Таким чином, запроваджені в Податковому кодексі України механізми призведуть до дестабілізації на аграрному ринку.

З огляду на викладене, пропонується виключити відповідні положення з Податкового кодексу України.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Законопроект розроблений з метою захисту вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, недопущення знищення сільськогосподарських товаровиробників через непродумані та необгрунтовані "податкові новації", упередження запровадження корупційних схем та масових банкрутств сільськогосподарських товаровиробників, а також забезпечення продовольчої безпеки держави, зайнятості сільського населення, убезпечення виникнення соціальної напруги в сільській місцевості.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вилучення правових норм, містять корупційну складову та унеможливлюють діяльність сільськогосподарських товаровиробників" пропонується вилучити у підпункті 14.1.235 пункту 14.1 статті 14, абзаці 1 пункту 288.1 статті 288, пункті 292-1.1 статті 292-1 Податкового кодексу України положення щодо наявності зареєстрованих в установленому порядку договорів оренди землі як підстав нарахування єдиного податку платникам четвертої групи та умов застосування спрощеної системи оподаткування сільськогосподарськими товаровиробниками.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що пропонується врегулювати у законопроекті, регулюються такими законодавчими актами:

- Конституція України;

- Земельний кодекс України;

- Закон України "Про оренду землі";

- Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Реалізація запропонованого проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття даного законопроекту сприятиме законному вирішенню питань економічного і соціального розвитку, яке включає ефективне і раціональне використання, земель сільськогосподарського призначення, підтримку національного сільськогосподарського товаровиробника.

 

Народний депутат України

А. О. Корнацький

Опрос