Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения защиты имущественных прав акционеров)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.01.2015 № 1839
Дата рассмотрения: 26.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення захисту майнових прав акціонерів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Поданим проектом Закону передбачається внести зміни до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо зниження кворуму загальних зборів.

На сьогодні відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Слід зазначити, що такий показник кворуму є надто високим, порівняно із законодавчими вимогами інших держав.

Так, відповідно до закону Республіки Казахстан кворум загальних зборів становить 40 %.

У Франції кворум чергових загальних зборів вважається наявним, якщо на зборах присутні акціонери, які володіють не менш ніж 25 % відсотками голосуючих акцій; для повторних зборів забезпечення кворуму не вимагається зовсім.

Згідно закону Великобританії про компанії дві уповноважені на участь у зборах особи (учасники компанії чи представники компанії), які присутні зборах, забезпечують їх кворум.

Слід зазначити, що пунктом 2.4 Рекомендацій Президії ВСГУ "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" та пункту 25 Постанови Пленуму ВСУ "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" звертається увага на неможливість встановлення в статутах товариств іншого кворум, крім законодавчо визначеного, у зв'язку з чим положення установчих документів, які встановлюють інші правила щодо визначення кворуму, є такими, що суперечать закону і не підлягають застосуванню.

Відсутність відповідних змін до установчих документів матиме наслідком оспорювання акціонерами рішень вищого органу управління товариством як таких що є нелігитимними.

Крім того, проектом Закону пропонується забезпечити дієвий механізм виплати дивідендів акціонерним товариством та стягнення акціонером дивідендів в порядку наказного провадження у разі їх невиплати.

Для чого пропонується передбачити, що у разу невиплати акціонерним товариством дивідендів у шестимісячний строк у акціонерів товариства виникає право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу або вчинення виконавчого напису нотаріусом.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою запропонованих змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" є зниження вимоги щодо участі акціонерів у загальних зборах такого товариства для наявності кворуму до рівня світової практики та розблокування прийняття рішень, який дозволить проведення зборів сукупним власникам 50 і більше відсотків простих акцій товариства.

3. Правові аспекти

У даній сфері регулювання діють Конституція України, Закон України "Про акціонерні товариства", Цивільно-процесуального та Господарсько-процесуального кодексів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

За результатами проведеної антидискримінаційної експертизи, проект акта не містить положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза стосовно проекту акта не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил та процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не проходив громадську антикорупційну експертизу.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення обговорення та консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним, тому не потребує погодження Держпідприємництва.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Метою запропонованих змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" є зниження вимоги щодо участі акціонерів у загальних зборах такого товариства для наявності кворуму до рівня світової практики та розблокування прийняття рішень, який дозволить проведення зборів сукупним власникам 50 і більше відсотків простих акцій товариства.

Проектом Закону пропонується забезпечити дієвий механізм виплати дивідендів акціонерним товариством та стягнення акціонером дивідендів в порядку наказного провадження або вчинення виконавчого напису нотаріусом у разі їх невиплати.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Опрос