Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" (относительно уточнения некоторых вопросов реформы межбюджетных отношений с учетом положений Закона Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" и финансирования ведомственных заведений здравоохранения Укрзализницы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.01.2015 № 1820
Дата рассмотрения: 23.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин з урахуванням положень Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" та фінансування відомчих закладів охорони здоров'я Укрзалізниці)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

В системі охорони здоров'я на залізничному транспорті України медичні заклади виконують специфічні загальнодержавні функції, надаючи первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу працюючим залізничникам, пенсіонерам залізничного транспорту, транспортним будівельникам, членам їх сімей, прикріпленому на обслуговування місцевому (територіальному) населенню та пасажирам залізничного транспорту. Через систему заходів з медичного забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті відбувається професійний відбір кандидатур для роботи на залізничному транспорті, проводяться профілактичні попередні (при влаштуванні на роботу) та періодичні медичні огляди працівників залізничного транспорту, передрейсові медичні огляди локомотивних бригад, водіїв транспортних засобів. Слід зауважити, що медичні заклади залізничного транспорту будувались, оснащувались і розвивались, в основному, за фінансової підтримки залізниць.

Мережа медичних закладів залізничного транспорту сформувалася відповідно до мережі залізниць, місць розміщення підприємств залізничного транспорту, проживання залізничників, транспортних будівельників та історично підпорядкована лінійно-виробничому принципу обслуговування експлуатаційного персоналу залізниць, членів їх родин, а також приписного населення. Слід відмітити, що в деяких регіонах відомчий медичний заклад є єдиним медичним закладом, який обслуговує все місцеве населення. На сьогодні відомча мережа включає 94 юридичні особи: 73 лікарні з ліжковим фондом 8550 ліжок, 17 самостійних поліклінік, 4 станції переливання крові. У їх складі на лінійних станціях первинну медичну допомогу забезпечують лінійні амбулаторії (43) та фельдшерсько-акушерські пункти (70). На підприємствах та в організаціях залізничного транспорту функціонують лікарські та фельдшерські здоровпункти (295).

Кадровий потенціал медичних закладів Укрзалізниці становить близько 25 тис. осіб, в т. ч. 5 тис. лікарів, і 12 тис. середніх медичних працівників. Зазначений контингент фахівців обслуговує 1,2 млн. населення, з яких 0,7 млн. осіб є працівники та пенсіонери залізничного транспорту, а 0,5 млн. осіб - члени сімей залізничників та інше прикріплене міське населення.

Одне з найактуальніших питань галузевої медицини та основна і специфічна особливість діяльності медичних закладів Укрзалізниці є забезпечення медичної складової безпеки руху на залізничному транспорті шляхом проведення періодичних медичних оглядів залізничників та передрейсових медичних оглядів.

Щорічно близько 70 % працюючих залізничників підлягають періодичним медичним оглядам. Серед контингентів залізничників, що підлягають медичним оглядам, 60 % мають безпосереднє відношення до забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті. 80 % працівників здійснюють свою професійну діяльність у шкідливих умовах праці. Система медичного забезпечення безпеки руху включає попередній медичний та психологічний відбір кандидатів для роботи на залізничному транспорті, періодичні медичні огляди, передрейсові та післярейсові медичні огляди. Так, щорічно медичними закладами залізниць проводиться близько 350 тис. періодичних медичних оглядів та 5 млн. передрейсових та післярейсових оглядів.

Приблизно у третини працівників, що пройшли медичний огляд, щорічно виявляється чи підтверджено наявність тих чи інших захворювань. 76 % хворих залізничників підлягають диспансерному спостереженню.

За результатами періодичних медичних оглядів щорічно відсторонюється від роботи за станом здоров'я 0,6 - 0,7 % працівників.

295 медичних пунктів забезпечують проведення передрейсових медичних оглядів, серед яких 215 - це здоровпункти підприємств залізничного транспорту. Щорічно проводиться більше 5 млн. передрейсових медичних оглядів. Регулярно передрейсові медогляди проходять понад 55 тис. працівників, серед яких більше 43 тис. - члени локомотивних бригад.

Рівень первинної інвалідності серед залізничників майже вдвічі нижчий ніж у цілому по Україні серед осіб працездатного віку, однак слід взяти до уваги, що діюча система професійного відбору заздалегідь відсторонює від роботи ненадійних за станом здоров'я працівників. В середньому щорічно рівень інвалідності становить 0,8 на 1000 працюючих.

Показник забезпеченості стаціонарними ліжками 69,9 на 10 тис. обслуговуваного населення.

Стаціонарна медична допомога щорічно надається близько 260 - 280 тис. хворих. Слід зазначити, що впродовж семирічного періоду спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пролікованих пацієнтів (2007 рік - 268,5 тис., 2013 рік - 276 тис.) при зменшенні потужності ліжкового фонду (2007 рік - 9270, 2013 рік - 8760), що свідчить про підвищення ефективності використання ліжкового фонду та лікувально-діагностичних заходів.

Питома вага працівників залізничного транспорту у структурі пролікованих хворих майже незмінна впродовж останніх трьох років і становить близько 53 %, у тому числі 60 - 62 % працівників лікується за страховими полісами.

Близько 170 тис. пацієнтів (62 %) щорічно використовують страховий поліс добровільного медичного страхування, з них 60 % працівники та 33 % пенсіонери залізничного транспорту.

Хворі, що госпіталізовані з ургентних показань, складають п'яту частину (близько 20 %) в структурі пролікованих. 46 % ургентних хворих проліковуються у дорожніх лікарнях та ЦКЛ УЗ, що є центрами спеціалізованої допомоги на залізницях. Показники роботи ліжкового фонду з року в рік виконуються. Динаміка цих показників за семирічний період позитивна. Середня тривалість лікування одного хворого у стаціонарі 8 - 12 днів.

В стаціонарах хірургічного профілю щорічно оперується близько 59 тис. хворих. Половину операцій проводиться під загальним знеболюванням. Широко застосовуються сучасні методи провідникової спинальної анестезії. Показник кількості виконаних оперативних втручань на 10 тис. обслуговуваного дорослого населення становить 560.

Показник хірургічної активності по мережі медичних закладів УЗ становить близько 52 %. Простежується позитивна динаміка його зростання впродовж останніх семи років завдяки впровадженню у хірургічну практику малоінвазивних ендоскопічних методів оперативних втручань, які в більшості потужних хірургічних стаціонарів стали рутинними методами лікування. Так, питома вага операцій з використанням ендоскопічної апаратури зросла за шестилітній період удвічі з 7 % до 16 %.

Система охорони здоров'я на залізничному транспорті поступово формувалася для виконання загальнодержавних функцій - надання первинної медико-санітарної, амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги працюючим на залізницях, членам їх сімей та пасажирам.

Проте, основним напрямом діяльності системи охорони здоров'я залізничної галузі є виконання специфічних функцій з медичного забезпечення безпеки залізничних перевезень через систему заходів, що сформовані особливостями роботи на залізничному транспорті в умовах психоемоційної напруги, підвищеної небезпеки, високогір'я, на висоті, зі струмом високої напруги та під впливом електромагнітного випромінювання, а також керування високошвидкісними поїздами зі швидкістю понад 160 км/год.

Заходи з медичного забезпечення безпеки залізничних перевезень передбачають:

- проведення попередніх медичних оглядів осіб, що приймаються на роботу до підрозділів та підприємств залізничного транспорту;

- проведення періодичних медичних оглядів, диспансеризації та моніторингу стану здоров'я працівників залізничного транспорту;

- проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад, передзмінних (у разі потреби проміжних та післязмінних) медичних оглядів бригад і змін, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів та маневровою роботою;

- медичне забезпечення профілактики та участь у ліквідації наслідків аварій та катастроф на залізничному транспорті, пов'язаних як із перевезеннями небезпечних вантажів, так і з пасажирськими перевезеннями.

Забезпечення медичних аспектів безпеки залізничних перевезень здійснюється такими рівнями:

I рівень - пункти охорони здоров'я, що забезпечують первинну медичну та лікарську медичну допомогу в структурних підрозділах і на підприємствах залізничного транспорту, на які покладено виконання передрейсових та післярейсових медичних оглядів певним категоріям працівників, робота яких пов'язана з безпекою залізничних перевезень;

II рівень - служба виробничих лікарів: прикріплення працівників підприємств та структурних підрозділів залізниць до терапевтичних виробничих дільниць для забезпечення комплексу заходів з ранньої діагностики хронічних захворювань, первинної та вторинної профілактики, загальної диспансеризації, динамічного спостереження і оздоровлення працівників безпосередньо за місцем роботи;

III рівень - діяльність лікарських експертних комісій з проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, професійного добору, визначення придатності працівників до роботи за станом здоров'я;

IV рівень - поглиблене обстеження працівників залізничного транспорту в умовах спеціалізованих стаціонарних підрозділів у складних діагностичних випадках, лікування виявленої патології та відновлення здоров'я до того рівня, що дозволяє працівнику виконувати професійні обов'язки з безпекою для себе та виробництва.

Відповідно до законодавства України виконавчі органи рад відповідних рівнів (область, район) не несуть жодної відповідальності за безпеку перевезень. У той же час, залізничний транспорт відноситься до категорії підвищеної небезпеки, й особлива увага має приділятися забезпеченню безпеки руху та мінімізації можливих ризиків.

На сьогодні залізниці України відповідно до Галузевої угоди та колективних договорів надають відомчим медичним закладам фінансову допомогу, забезпечують утримання та ремонт споруд і комунікацій, придбання медичного обладнання тощо.

Також в галузі організовано добровільне медичне страхування залізничників і пенсіонерів через страхові компанії та створену на Львівській залізниці власну "Лікарняну касу", що також сприяє фінансуванню відомчих лікувально-профілактичних закладів залізничного транспорту. Цей унікальний досвід щодо співпраці зі страховими компаніями дозволяє використовувати систему закладів охорони здоров'я Укрзалізниці як базову при впроваджені в державі обов'язкового медичного страхування.

Здійснюючи перші кроки до євроінтеграції, Україна не може ігнорувати соціальні стандарти, затверджені Європарламентом, стосовно загальноєвропейського ліцензування машиністів. Цими стандартами передбачена відповідальність саме залізничних компаній за медичну і психологічну придатність машиністів локомотивів згідно з загальноєвропейськими нормами та підтримання її на весь період роботи.

Система охорони здоров'я на залізничному транспорті впродовж свого існування переконливо довела свою спроможність та право на подальше функціонування за лінійним принципом. В Україні лише галузева система охорони здоров'я дотримується принципів профілактичної медицини та по суті своєї діяльності має суворо регламентоване профілактичне направлення. Зміни існуючого централізованого порядку підпорядкування та фінансування неминуче призведуть до порушення цілісної системи забезпечення медичних аспектів безпеки руху на залізничному транспорті, погіршення стану здоров'я залізничників, їх працездатності та зниження соціальних стандартів.

28.12.2014 Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)".

Абзацом другим пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)" Кабінету Міністрів України доручено протягом року з дня набрання чинності Закону розробити проекти законів України з питань охорони здоров'я, передбачивши, зокрема, здійснення заходів щодо передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.

Разом з тим, відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" передача об'єктів інфраструктури у комунальну власність здійснюється за згодою трудового колективу, а також за умови наявності у приймаючої сторони бізнес-плану з визначенням етапів та термінів його реалізації, розробленого на підставі розрахунків економічного обґрунтування щодо забезпечення ефективного використання цього майна.

В даній ситуації відсутня і наявність гарантії збереження структури медичних закладів залізниць для виконання специфічних функцій по медичному забезпеченню безпеки руху поїздів.

Слід зауважити, що:

- трудові колективи залізничників категорично заперечують проти передачі закладів охорони здоров'я Укрзалізниці, так як надання медичної допомоги залізничникам і членам їх сімей у відомчих медичних закладах гарантовано статтею 16 Закону України "Про залізничний транспорт";

- бізнес-план реформування залізничного транспорту розроблено, етапи та терміни його реалізації визначені Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390.

Передача відомчих медичних закладів Укрзалізниці до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, а органам місцевого самоврядування - функцій управління, фінансування та координації над усіма медичними закладами залізниць має ризик скорочення мережі медичних закладів і масового звільнення медичних працівників, що буде причиною гострої соціальної напруги.

Разом з тим, відповідно до абзацу другого частини першої статті 1 Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", до статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця" вноситься майно залізничного транспорту загального користування, зокрема відомчі заклади охорони здоров'я.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - Постанова) затверджено перелік підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, на базі яких утворюється публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" (далі - Товариство), до якого включені 11 закладів охорони здоров'я Укрзалізниці.

На виконання Постанови вжиті заходи з реорганізації 11 медичних закладів охорони здоров'я Укрзалізниці, зокрема внесено до Єдиного державного реєстру запис щодо прийняття рішення про припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом злиття підприємств та установ залізничного транспорту, на базі яких утворюється Товариство. Зокрема, проведена інвентаризація майна та майнових прав, затверджені акти інвентаризації, переліки майна і земельних ділянок. На сьогодні зазначені матеріали передані оцінювачу для проведення незалежної оцінки майна з метою формування статутного капіталу Товариства.

Збереження у структурі залізничного транспорту закладів охорони здоров'я передбачається також і пунктом 8 Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390.

До того ж, додатком 10 до Закону України "Про Державний бюджет на 2015 рік" враховано передачу і тих медичних закладів Укрзалізниці, які відповідно до постанови Кабіну Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" визначені у переліку підприємств та установ, що увійдуть до складу ПАТ "Українська залізниця".

Таким чином, 11 закладів охорони здоров'я Укрзалізниці:

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування

01111836

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Дніпропетровськ
ДП "Придніпровська залізниця"

01112451

Державний заклад "Дорожня лікарня станції Ясинувата
ДП "Донецька залізниця"

01112161

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк
ДП "Донецька залізниця"

23889513

Державний заклад "Клінічна лікарня ДТГО "Львівська залізниця"

01111167

Державний заклад "Дорожня лікарня ДП "Одеська залізниця"

01108202

Державний лікувально-профілактичний заклад "Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці"

25611224

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Харків
СТГО "Південна залізниця"

01110802

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 1 станції Київ
ДТГО "Південно-Західна залізниця"

26386770

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 2 станції Київ
ДТГО "Південно-Західна залізниця"

01110788

Державний заклад "Вузлова лікарня N 1 ст. Дарниця ДТГО "Південно-Західна залізниця"

22275453

Державний заклад "Відділкова клінічна лікарня станції Сімферополь
ДП "Придніпровська залізниця"

які на даний час знаходяться в стадії реформування згідно діючого законодавства для подальшого включення у вигляді структурних підрозділів ПАТ "Українська залізниця", випадково підпали під передачу місцевим органам управління. Штатна чисельність зазначених закладів складає понад 8 тис. шт. од., з них - 1,6 тис. лікарів, 3 тис. осіб середнього медичного персоналу, які обслуговують понад 260 тис. залізничного та прикріпленого населення.

Ситуацію ускладнює й те, що починаючи з 01.01.2015 заклади охорони здоров'я Укрзалізниці позбавлені фінансування з наступних причин:

додатком 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" передбачено фінансування закладів охорони здоров'я Міністерства інфраструктури України, що забезпечують медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту, з місцевих бюджетів з 01.01.2015;

при цьому причетними центральними органами виконавчої влади та місцевими органами самоврядування до теперішнього часу не розроблено чіткого порядку фінансування медичних закладів, що мають бути передані на утримання за рахунок місцевих бюджетів;

Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 N 1482, передбачає заходи для забезпечення передачі підприємств з державної в комунальну власність, виконання яких за процедурою потребуватиме від трьох до шести місяців;

відповідно до Кодексу законів про працю України, необхідно за два місяці попередити працівників закладів про істотні зміни умов праці, за три місяці - профспілкові комітети.

У підсумку, оскільки місцеві органи самоврядування не мають права фінансувати медичні заклади до моменту їх перепідпорядкування, на зазначений перехідний період, у зв'язку з правовою колізією, що виникла, відомчі медичні заклади залізничного транспорту, залишаться без фінансування, що призведе до зриву лікувального процесу, заборгованості по заробітній платі (понад 22 тис. осіб) та комунальним платежам (як мінімум на три місяці), призвести до припинення функціонування медичних закладів і може вплинути на забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті в цілому.

Враховуючи вищевикладене, пропонується внести технічні правки до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", а саме:

1) доповнити абзац перший статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" після слів "у додатку N 10 до цього Закону," текстом наступного змісту: "за виключенням 11 відомчих закладів охорони здоров'я Укрзалізниці, які вносяться до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування,";

2) доповнити статтю 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" після абзацу другого новим абзацом наступного змісту: "Визначити Міністерство інфраструктури України головним розпорядником бюджетних коштів за програмою КПКВ 3104040 "Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту" з урахуванням 11 відомчих закладах охорони здоров'я Укрзалізниці, які вносяться до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", за загальним фондом у сумі 764399,2 тис. грн., відповідно зменшивши видатки по загальному фонду Міністерства охорони здоров'я за програмою КПКВ 2311410 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" (на 764399,2 тис. гривень).";

II. Виключити із додатка N 10 "Перелік закладів, установ, організацій та закладів освіти, культури, охорони здоров'я та фізичної культури і спорту, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів" Закону України "Про Держаний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), Закон, Бюджет від 28.12.2014 N 80-VIII, Голос України, 31.12.2014, N 254) відомчі заклади охорони здоров'я Укрзалізниці, які відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" увійдуть до складу ПАТ "Українська залізниця":

1) Дніпропетровська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 1 "Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Дніпропетровськ державного підприємства "Придніпровська залізниця", м. Дніпропетровськ";

2) Донецька область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 1 "Державний заклад "Дорожня лікарня станції Ясинувата державного підприємства "Донецька залізниця", Донецька обл.";

3) Донецька область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 2 "Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк державного підприємства "Донецька залізниця", м. Донецьк";

4) Львівська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 2 "Державний заклад "Клінічна лікарня державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця", м. Львів";

5) Одеська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 1 "Державний заклад "Дорожня лікарня державного підприємства "Одеська залізниця", м. Одеса";

6) Харківська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 1 "Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Харків статутного територіально-галузевого об'єднання "Південна залізниця", м. Харків";

7) Харківська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 7 "Державний лікувально-профілактичний заклад "Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці", м. Харків";

8) Київська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 1 "Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 1 станції Київ державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця", м. Київ";

9) Київська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 1 "Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 2 станції Київ державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця", м. Київ";

10) Київська область, розділ "заклади, установи та організації охорони здоров'я": пункт 3 "Державний заклад "Вузлова лікарня N 1 ст. Дарниця державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця", м. Київ".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин для уникнення протиріч при проведенні реформи залізничного транспорту, що реалізується відповідно до положень Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390, постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", та відновлення фінансування закладів охорони здоров'я Укрзалізниці, шляхом внесення змін до статті 28, додатків N 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік" та N 10 "Перелік закладів, установ, організацій та закладів освіти, культури, охорони здоров'я та фізичної культури і спорту, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів" Закону України "Про Держаний бюджет України на 2015 рік".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік";

- Закон України "Про залізничний транспорт";

- Закон України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";

- Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)";

- Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390;

- постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту передбачає зміну розпорядника бюджетних коштів за програмою КПКВ 3104040 "Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту", яка вже передбачена Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік". Отже, реалізація законопроекту не передбачає збільшення видатків з Державного бюджету України.

У Державному бюджеті України на 2015 рік видатки для Міністерства інфраструктури України передбачено в сумі 3260072,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду - 3201150,3 тис. гривень, по спеціальному - 58921,7 тис. гривень.

Прийняття законопроекту збільшить видатки Міністерства інфраструктури України за програмою КПКВ 3104040 "Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту" на 1067880,3 тис. гривень до розміру в 4327952,3 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду - на 764399,2 тис. гривень до 3965549,3 тис. гривень, по спеціальному - на 303481,1 тис. гривень до 362402,8 тис. гривень, відповідно на ту ж суму зменшиться розмір видатків по загальному фонду Міністерства охорони здоров'я за програмою КПКВ 2311410 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" (на 764399,2 тис. гривень).

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується повноважень Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства інфраструктури України, Державної адміністрації залізничного транспорту.

6. Регіональний аспект

Запропонований проект Закону не впливає на розвиток адміністративно - територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Нормативні акти, відповідно яких реалізується реформа залізничного транспорту пройшли громадське обговорення, і вже прийняті. Даний законопроект лише технічно уточнює деякі питання реформи міжбюджетних відносин для уникнення протиріч при проведенні реформи залізничного транспорту.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Оскільки місцеві органи самоврядування не мають права фінансувати медичні заклади до моменту їх перепідпорядкування, на зазначений перехідний період, у зв'язку з правовою колізією, що виникла, відомчі медичні заклади залізничного транспорту, залишаться без фінансування, що призведе до зриву лікувального процесу, заборгованості по заробітній платі (понад 22 тис. працівників відомчих медичних закладів) та комунальним платежам (як мінімум на три місяці), припинення функціонування медичних закладів і може вплинути на забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті в цілому.

Законопроект не потребує узгодження із громадськими організаціями, так як лише технічно уточнює деякі питання реформи міжбюджетних відносин для уникнення протиріч при проведенні реформи залізничного транспорту, нормативні акти для реалізації якої пройшли обговорення серед колективів підприємств залізничного транспорту, причетних органів виконавчої влади, і вже прийняті.

Законопроект послужить гарантом соціального захисту працівників і сприятиме зняттю напруги в колективах відомчих медичних закладів Укрзалізниці, зокрема тих, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить:

- забезпечити утримання відомчих закладів охорони здоров'я Укрзалізниці, які надають стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу працівникам залізничного транспорту, членам їх сімей та пасажирам, забезпечують здійснення постійного контролю за станом здоров'я працівників, пов'язаних з безпекою руху на транспорті, здійснюють заготівлю крові та її компонентів для потреб лікувальних закладів Укрзалізниці;

- забезпечити соціальний захист працівників закладів охорони здоров'я Укрзалізниці;

- врегулювати питання фінансування на перехідний період до здійснення передачі медичних закладів залізничного транспорту загального користування з державної в комунальну власність, згідно з встановленим порядком;

- закінчити процедуру проведення реформи залізничного транспорту відповідно до положень Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390, постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця";

- забезпечити процедуру передачі закладів охорони здоров'я в правовому полі.

101. Прогноз результатів

Законопроект сприятиме збереженню робочих місць працівників відомчих медичних закладів Укрзалізниці.

 

Народний депутат України

В. М. Остапчук (посв. N 375)

Опрос