Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно служебных произведений, произведений, созданных на заказ и при выполнении работ

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.02.2015 № 1812-1
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при виконанні робіт"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Закон України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) прийнято у 1993 році. Охорона об'єктів авторського права та суміжних прав також врегульована Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), прийнятим у 2004 році. Деякі норми Закону та ЦК України суперечать одна одній або ж використовують різну термінологію, що призводить до неоднакового трактування норм законодавства України.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при виконанні робіт" (далі - проект Закону) розроблено для усунення названих недоліків.

Крім того, проект Закону розроблений на виконання вимог ч. 4 ст. 181 Угоди про асоціацію України з ЄС, яка передбачає: "якщо комп'ютерна програма створюється найманим працівником на виконання своїх трудових обов'язків або відповідно до вказівок роботодавця, то роботодавцю належать усі виключні майнові права на створену таким чином комп'ютерну програму, якщо інше не передбачено контрактом".

Проект Закону має також має вирішити проблему, пов'язану зі створенням твору за замовленням. Відповідно до ЦК України виконавцем за договором про створення об'єкта інтелектуальної власності за замовленням може бути лише творець, але не особа, що організовує створення такого об'єкту. В результаті замовники, що сплачують юридичним особам за створення технічної документації, комп'ютерних програм та інших творів, не отримують навіть права використовувати замовлені об'єкти. Проект Закону передбачає надання замовнику такого права, якщо сторони не погодять інше в договорі.

2. Мета проекту Закону і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є належна нормативна регламентація відносин, пов'язаних з визначенням автора твору, створенням твору в рамках трудового договору або за замовленням, закріплення у чинному законодавстві положень про складний твір, а також розв'язання питань, пов'язаних з такими нововведеннями.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонуються зміни до Цивільного кодексу України та Закону України "Про авторське право і суміжні права", які дозволять усунути неузгодженості між нормативно-правовими актами вищого рівня з приводу об'єктів авторського права, зокрема тих, які стосуються авторських прав щодо створення об'єктів згідно трудового договору та за замовленням.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Для вирішення проблемних питань в сфері охорони авторських та суміжних прав у проекті Закону передбачено внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України "Про авторське право і суміжні права", які визначають:

- невіддільність права на визнання людини автором твору;

- порядок визначення належності окремих немайнових прав на твори іншим особам, окрім автора, на виконання загальних норм ЦК України;

- немайнові права роботодавця та замовника на твір, створений відповідно за службовим завданням та замовленням;

- права на твори, що виникли при виконанні робіт за договорами, які прямо передбачають створення творів та які прямо не передбачають їх створення;

- поняття (термін) "складний твір" та коло питань, що вирішуються з його застосуванням.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не впливає на показники бюджету та не потребує додаткових витрат з Державного бюджету або місцевих бюджетів.

5. Стан нормативно-правової бази (місце законопроекту в системі законодавства)

Правовідносини, що врегульовуються законопроектом, встановлені відповідними положеннями Цивільного кодексу України, Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття закону

Прийняття цього проекту Закону України сприятиме:

- більш ефективному захисту прав інтелектуальної власності на твори;

- усуненню спорів щодо прав на службові твори;

- подоланню колізії, пов'язаної з неоднозначним регулюванням питань, пов'язаних зі службовим твором;

- створенню умов для безперешкодної реалізації своїх прав особами, які правомірно та добросовісно використовують у господарському обігу об'єкти авторського права;

- створенню умов для набуття прав інтелектуальної власності особами, які правомірно та добросовісно організовують створення творів.

 

Народні депутати України

Р. С.  Семенуха
О. І. Данченко
І. В. Сисоєнко

Опрос