Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права интеллектуальной собственности на служебные произведения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.01.2015 № 1812
Дата рассмотрения: 22.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права інтелектуальної власності на службові твори"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

Проект Закону розроблено з метою приведення положень Закону України "Про авторське право і суміжні права" стосовно здійснення майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір у відповідність до Цивільного кодексу (далі - ЦК) України та виконання вимог частини четвертої статті 181 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію).

Одна із головних проблем, пов'язаних зі створенням службового твору, полягає у тому, що відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) майнові права на такий твір належать роботодавцю, тоді як згідно з частиною другою статті 429 ЦК України - автору (працівникові) та роботодавцю спільно, якщо інше не визначено договором. Варто визнати, що норма ЦК України більшою мірою відповідає інтересам сторін трудового договору та усуває "монопольне" право роботодавця на результат інтелектуальної діяльності працівника. Крім того, актуальна судова практика свідчить про те, що перевага при вирішенні зазначеної колізії віддається ЦК України (абзац другий пункту 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 року N 5 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав"). Тому проектом акта пропонується привести положення спеціального Закону у відповідність до існуючої практики та суспільних потреб.

Окремо варто звернути увагу на порядок набуття майнових прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми, створені в рамках виконання трудового договору. Слід зазначити, що вітчизняне законодавство не містить спеціальних норм з цього приводу. Проте відповідно до частини четвертої статті 181 Угоди про асоціацію майнові права на такий твір належать роботодавцю, якщо інше не визначено договором. Крім того, відповідно до частини третьої статті 2 Директиви 2009/24/EC Європейського Парламенту і Ради від 23 квітня 2009 року про правову охорону комп'ютерних програм якщо комп'ютерна програма створена працівником під час виконання ним службових обов'язків або за вказівками його роботодавця, лише роботодавець має право користуватися всіма майновими правами на створену таким чином програму, якщо інше не передбачене договором. У зв'язку з цим виникає необхідність гармонізації законодавства України з положеннями права Європейського Союзу в частині набуття роботодавцем майнових прав на комп'ютерні програми, створені в рамках виконання трудового договору.

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Метою ухвалення законопроекту є уніфікація законодавства України у сфері правової охорони службових творів та приведення його у відповідність до вимог Європейського Союзу.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Проект Закону передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України "Про авторське право і суміжні права" стосовно набуття майнових прав інтелектуальної власності на твори, створені в рамках виконання трудового договору, зокрема комп'ютерні програми.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Цивільний кодекс України та Закон України "Про авторське право і суміжні права".

Прийняття запропонованого проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Ухвалення акта дозволить чіткіше визначити порядок набуття майнових прав інтелектуальної власності на службові твори, зокрема комп'ютерні програми, що сприятиме удосконаленню національної системи права інтелектуальної власності та її адаптації до права Європейського Союзу.

 

Народні депутати України:

Алексєєв І. С.

Сторожук Д. А.

Опрос