Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 140 Налогового кодекса Украины (относительно особенностей налогообложения операций финансового лизинга)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.01.2015 № 1811
Дата рассмотрения: 11.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 140 Податкового кодексу України" (щодо особливостей оподаткування операцій фінансового лізингу)"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

Статтею 17 Конституції України передбачено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Згідно з пунктом 4.3.3 Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 року N 105 (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 року N 389), одним з ключових напрямків забезпечення економічної безпеки є недопущення неконтрольованого відпливу капіталу за межі держави.

Водночас, доводиться констатувати, що недосконалі механізми оподаткування міжнародних операцій створюють умови для прихованого та неконтрольованого відпливу фінансових ресурсів за межі держави. При цьому навіть подальше повернення цих ресурсів в Україну у вигляді кредитів, інвестицій не відновлює фінансовий потенціал країни, оскільки такі процеси супроводжуються фактичним недоотриманням коштів до бюджету країни через використання тіньових схем оптимізації оподаткування.

Наприклад, сьогодні набула поширення практика використання міжнародних лізингових операцій між пов'язаними особами в тіньових схемах. Відповідно до даної схеми орендодавець (компанія-нерезидент, що має офшорний статус), придбаває певне майно (об'єкт фінансового лізингу) та передає його орендарю (українській компанії) на умовах договору фінансового лізингу. У подальшому орендар сплачує регулярні лізингові платежі орендодавцю, з урахуванням суми процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу. При цьому сума таких процентів або комісій штучно завищується.

Нормами Податкового кодексу України визначено, що об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

У зв'язку з цим пропонується доповнити норми Податкового кодексу України, що регламентують механізм розрахунку податку на прибутку підприємств, положенням про те, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового (звітного) періоду, у якому здійснюється таке нарахування на користь особи, яка є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням підпункту 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу (щодо визначення терміна "нерезиденти, що мають офшорний статус").

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Необхідність прийняття проекту Закону обумовлена потребою створення законодавчих перешкод для тіньового виведення капіталу з України шляхом використання міжнародних лізингових операцій, що призводить до суттєвого скорочення податкових надходжень до бюджету з податку на прибуток.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Проектом Закону пропонується внести зміну до Податкового кодексу України, відповідно до якої фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового (звітного) періоду, у якому здійснюється таке нарахування на користь особи, яка є нерезидентом, що має офшорний статус.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Відносини, які є предметом цього законопроекту, регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України.

Ухвалення законопроекту не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення цього законопроекту не потребуватиме додаткових матеріальних чи фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Прийняття даного проекту Закону звузить можливості тіньового виведення капіталу з України, унеможливить формування фіктивних витрат українських компаній при здійсненні лізингових операцій із залученням офшорних компаній, що у свою чергу дозволить збільшити податкові надходження до бюджету з податку на прибуток підприємств.

 

Народні депутати України

Алексєєв І. С. (посв. N 060)

Сторожук Д. А. (посв. N 056)

Опрос