Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложение N 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" (относительно организации научных исследований Национальной академии аграрных наук)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.01.2015 № 1810
Дата рассмотрения: 21.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо організації наукових досліджень Національної академії аграрних наук)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Національна академія аграрних наук України є головним центром держави з науково-методичного забезпечення розвитку агропромислового комплексу України, реформування і розвиток якого на сучасному етапі неможливе без наукового обґрунтування пріоритетних для України напрямів розвитку галузей сільського господарства.

На сьогодні Національна академія аграрних наук України координує та організовує проведення наукових досліджень за 44 стратегічними програмами, які охоплюють 799 фундаментальних та 753 прикладних дослідження. Суттєвих витрат на утримання потребують існуючі в академії банки генетичних ресурсів рослин та тварин, які є вагомим джерелом вихідного матеріалу селекції і збереження генофонду та входять у десятку найкращих у Європі. Цей потенціал має особливо важливе значення в умовах поширення генетично модифікованих об'єктів.

Водночас розв'язання актуальних проблем у сфері наукового забезпечення АПК щорічно гальмується через відсутність належного фінансового забезпечення Національної академії аграрних наук України.

Національній академії аграрних наук України граничним обсягом видатків на 2015 рік було доведено фінансування по загальному фонду бюджету в обсязі 460,3 млн. гривень (при потребі 653,2 млн. грн.) та додатково враховано збільшення видатків на комунальні послуги на 4,6 млн. грн. - всього 464,9 млн. гривень.

Законом "Про Державний бюджет України на 2015 рік" Академії передбачено за загальним фондом лише 358,3 млн. грн., що на 106,6 млн. грн. (або на 23 %) менше порівняно з доведеним граничними обсягами та на 78,9 млн. грн. (або на 18 %) менше порівняно із 2014 роком.

Фінансування з державного бюджету Національної академії наук України у 6,4 рази більше ніж Національній академії аграрних наук України, тоді як співвідношення виконаних НАН України протягом 2012 - 2013 років наукових і науково-технічних робіт до виконаних Національною академією аграрних наук становить лише 2/1. Таке ж співвідношення зберігається і по отриманим охоронним документам на об'єкти права інтелектуальної власності.

Водночас Національній академії наук України фінансування за загальним фондом державного бюджету скорочено порівняно із 2014 роком лише на 7,7 % (на 191,6 млн. грн.).

Враховуючи підвищення тарифів на комунальні послуги та інфляційні процеси, наукові установи Національної академії аграрних наук України в 2015 році матимуть значні складності зі виплатою заробітних плат працівникам (середній розмір яких у 2014 менший ніж в середньому по економіці України і становить лише 2997 гривень), оплатою комунальних послуг, придбанням необхідних для наукових досліджень матеріалів та обладнання. Подальше скорочення фінансування Академії призведе до недоотримання високоякісного насіннєвого матеріалу, до зриву посівної кампанії і як наслідок - до залежності від іноземної селекції, що є загрозою для продовольчої безпеки України.

Проект Закону України "Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" розроблено з метою забезпечення Національної академії аграрних наук України достатнім фінансовим ресурсом для фінансування наукових досліджень у 2015 році.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою законопроекту є уточнення чинної редакції додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" для збільшення фінансового ресурсу загального фонду державного бюджету на фінансування наукових досліджень Національної академії аграрних наук України у 2015 році.

Враховуючи необхідність жорсткої економії бюджетних коштів, законопроектом пропонується збільшити бюджетні призначення на фінансування наукових досліджень Національної академії аграрних наук України по загальному фонду державного бюджету на 60 млн. грн. до обсягу видатків загального фонду 418,3 млн. грн., що на 10 % менше ніж граничні обсяги видатків.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни у додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" шляхом збільшення бюджетних призначень загального фонду державного бюджету на 60 млн. грн. за наступними бюджетними програмами:

10,4 млн. грн. "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України" (код 6591020);

49,6 млн. грн. "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" (код 6591060).

Компенсувати збільшення бюджетних призначень Національній академії аграрних наук України пропонується шляхом відповідного зменшення бюджетних призначень загального фонду бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості у частині видатків на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації" (код 1101070).

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект є збалансованим. Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить Національну академію аграрних наук України достатнім фінансовим ресурсом для фінансування наукових досліджень у 2015 році, і як наслідок, забезпечить вітчизняний агропромисловий комплекс України високоякісним вітчизняним насіннєвим матеріалом.

 

Народний депутат України

Ю. В. Тимошенко

Народний депутат України

І. Г. Кириленко

Опрос