Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно уточнения некоторых вопросов реформы межбюджетных отношений с учетом положений Закона Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.01.2015 № 1809
Дата рассмотрения: 02.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин з урахуванням положень Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Заклади охорони здоров'я Укрзалізниці будувались, оснащувались і розвивались, за лінійно-виробничим принципом відповідно до розміщення підприємств залізничного транспорту та за фінансової підтримки залізниць.

Залізниці України відповідно до Галузевої угоди та колективних договорів надають медичним закладам Укрзалізниці фінансову допомогу, забезпечують утримання та ремонт споруд і комунікацій, придбання медичного обладнання, а заклади охорони здоров'я Укрзалізниці здійснюють профілактичні медичні огляди та лікування залізничників, транспортних будівельників, членів їх сімей, обслуговують місцеве населення та пасажирів залізничного транспорту. Питома вага працівників залізниці у структурі пролікованих хворих становить близько 53 %, у тому числі 170 тис. пацієнтів (62 %) працівників лікується за страховими полісами. Добровільне медичне страхування залізничників і пенсіонерів відбувається через страхові компанії та створену на Львівській залізниці власну "Лікарняну касу", що також сприяє фінансуванню відомчих лікувально-профілактичних закладів залізничного транспорту. Цей унікальний досвід щодо співпраці зі страховими компаніями дозволяє використовувати систему закладів охорони здоров'я Укрзалізниці як базову при впроваджені в державі обов'язкового медичного страхування.

Слід відмітити, що в деяких регіонах заклад охорони здоров'я Укрзалізниці є єдиним медичним закладом, який обслуговує місцеве населення.

Проте, основним напрямом діяльності системи охорони здоров'я залізничної галузі є виконання специфічних загальнодержавних функцій з медичного забезпечення безпеки залізничних перевезень через систему заходів, що сформовані особливостями роботи на залізничному транспорті в умовах психоемоційної напруги, підвищеної небезпеки, високогір'я, на висоті, зі струмом високої напруги та під впливом електромагнітного випромінювання, а також керування високошвидкісними поїздами зі швидкістю понад 160 км/год., а саме:

- проведення попередніх медичних оглядів осіб, що приймаються на роботу до підрозділів та підприємств залізничного транспорту;

- проведення періодичних медичних оглядів, диспансеризації та моніторингу стану здоров'я працівників залізничного транспорту;

- проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад, передзмінних (у разі потреби проміжних та післязмінних) медичних оглядів бригад і змін, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів та маневровою роботою;

- медичне забезпечення профілактики та участь у ліквідації наслідків аварій та катастроф на залізничному транспорті, пов'язаних як із перевезеннями небезпечних вантажів, так і з пасажирськими перевезеннями;

- психологічний відбір кандидатів для роботи на залізничному транспорті.

Щорічно медичними закладами залізниць проводиться близько 350 тис. періодичних медичних оглядів (45 % - залізничники, які мають безпосереднє відношення до забезпечення безпеки руху на залізниці, та 55 % залізничники, які здійснюють свою професійну діяльність у шкідливих умовах праці) та 5 млн. передрейсових та післярейсових оглядів. Регулярно передрейсові медогляди проходять понад 55 тис. працівників, серед яких більше 43 тис. - члени локомотивних бригад.

Здійснюючи перші кроки до євроінтеграції, Україна має виконувати соціальні загальноєвропейські стандарти ліцензування машиністів, коли саме залізниця є відповідальною за медичну і психологічну придатність машиністів локомотивів. Необхідно нагадати, що залізничний транспорт відноситься до категорії підвищеної небезпеки. При цьому, відповідно до законодавства України місцеві органи влади не несуть жодної відповідальності за безпеку перевезень.

З набуттям чинності реформи міжбюджетних відносин (абзац другий пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)", Кабінетом Міністрів України протягом року має бути розроблено проекти законів України з питань охорони здоров'я, передбачивши заходи щодо передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, окрім установ та закладів військових формувань. На жаль, перелік виключень не розширено на відомчі охорони здоров'я Укрзалізниці, які відповідно до абзацу 2 частини першої статті першої Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" та постанови Кабіну Міністрів України від 25 червня 2014 року N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", вносяться до статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця":

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування

01111836

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Дніпропетровськ ДП "Придніпровська залізниця"

01112451

Державний заклад "Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця"

01112161

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця"

23889513

Державний заклад "Клінічна лікарня ДТГО "Львівська залізниця"

01111167

Державний заклад "Дорожня лікарня ДП "Одеська залізниця"

01108202

Державний лікувально-профілактичний заклад "Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці"

25611224

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Харків СТГО "Південна залізниця"

01110802

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 1 станції Київ ДТГО "Південно-Західна залізниця"

26386770

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 2 станції Київ ДТГО "Південно-Західна залізниця"

01110788

Державний заклад "Вузлова лікарня N 1 ст. Дарниця ДТГО "Південно-Західна залізниця"

22275453

Державний заклад "Відділкова клінічна лікарня станції Сімферополь ДП "Придніпровська залізниця"

Штатна чисельність цих закладів складає понад 8 тисяч штатних одиниць, з них - 1,6 тисяча лікарів, 3 тисячі осіб середнього медичного персоналу, які обслуговують понад 260 тисяч залізничників та прикріпленого населення.

Відповідно до Закону "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" передача об'єктів інфраструктури у комунальну власність здійснюється за згодою трудового колективу, а також за умови наявності у приймаючої сторони бізнес-плану з визначенням етапів та термінів його реалізації, з розрахунками економічного обґрунтування щодо забезпечення ефективного використання цього майна.

Слід зауважити, що:

- трудові колективи залізничників категорично проти передачі медичних закладів Укрзалізниці, так як надання медичної допомоги залізничникам і членам їх сімей у відомчих медичних закладах гарантовано статтею 16 Закону України "Про залізничний транспорт";

- бізнес-план реформування залізничного транспорту розроблено, етапи та терміни його реалізації визначені Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року N 1390, якою також передбачено збереження у структурі Укрзалізниці відомчих медичних закладів.

На виконання постанови Кабіну Міністрів України від 25 червня 2014 року N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" вжиті заходи з реорганізації 11 медичних закладів Укрзалізниці, зокрема:

- внесено до Єдиного державного реєстру запис щодо прийняття рішення про припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом злиття підприємств та установ залізничного транспорту, на базі яких утворюється ПАТ "Українська залізниця";

- проведена інвентаризація майна та майнових прав, затверджені акти інвентаризації, переліки майна і земельних ділянок;

- матеріали щодо інвентаризації передані оцінювачу для проведення незалежної оцінки майна з метою формування статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця".

Система охорони здоров'я на залізничному транспорті впродовж свого існування переконливо довела свою спроможність та право на подальше функціонування за лінійним принципом, і збереження в структурі Укрзалізниці. В Україні лише галузева система охорони здоров'я дотримується принципів профілактичної медицини та по суті своєї діяльності має суворо регламентоване профілактичне направлення.

Враховуючи вищевикладене, та з метою уникнення протиріч при проведенні однаково важливих реформ міжбюджетних відносин і залізничного транспорту, пропонується внести технічну поправку до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин з урахуванням положень Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", а саме в частині доручення Кабінету Міністрів України розробити проектів законів України з питань охорони здоров'я, передбачивши здійснення заходів щодо передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я, крім тих, які відповідно до абзацу 2 частини першої статті першої Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" та постанови Кабіну Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", вносяться до статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин для уникнення протиріч при проведенні реформи залізничного транспорту, що реалізується відповідно до положень Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390, постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", шляхом внесення змін до пункту 11 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про залізничний транспорт";

- Закон України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";

- Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)";

- Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390;

- постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткового фінансування з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України та Міністерством охорони здоров'я України.

6. Регіональний аспект

Запропонований проект Закону не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Нормативні акти, відповідно яких реалізується реформа залізничного транспорту пройшли громадське обговорення, і вже прийняті. Даний законопроект лише технічно уточнює деякі питання реформи міжбюджетних відносин для уникнення протиріч при проведенні реформи залізничного транспорту.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не потребує узгодження із громадськими організаціями, так як лише технічно уточнює деякі питання реформи міжбюджетних відносин для уникнення протиріч при проведенні реформи залізничного транспорту, нормативні акти для реалізації якої пройшли обговорення серед колективів підприємств залізничного транспорту, причетних органів виконавчої влади, і вже прийняті. Законопроект послужить гарантом соціального захисту працівників і сприятиме зняттю напруги в колективах відомчих закладів охорони здоров'я Укрзалізниці (8 тис. шт. од.), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту:

- сприятиме проведенню реформи залізничного транспорту відповідно до положень Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1390, постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця";

- не допустить порушення цілісної системи забезпечення медичних аспектів безпеки руху на залізничному транспорті;

- послужить гарантом соціального захисту працівників і сприятиме зняттю напруги в колективах відомчих закладів охорони здоров'я Укрзалізниці.

101. Прогноз результатів

Законопроект сприятиме збереженню робочих місць працівників відомчих закладів охорони здоров'я Укрзалізниці.

 

Народний депутат України

В. М. Остапчук (посв. N 375)

Опрос