Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 22 Закона Украины "О милиции" относительно приведения в соответствие с Кодексом законов о труде Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.01.2015 № 1804
Дата рассмотрения: 15.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про міліцію" щодо приведення у відповідність із Кодексом законів про працю України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Відповідно до частини четвертої статті 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Трудові права громадян України регулюються Кодексом законів про працю України (КЗпП), який є головним законодавчим актом у сфері трудового права. Кодекс законів про працю України визначає порядок оформлення трудових відносин працівника з роботодавцем, тривалість робочого часу, відпочинку, а також умови праці за специфічних умов: у вихідні та святкові дні, у нічний час, понаднормово, тощо.

Відповідно до частини першої статті 50 КЗпП України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас, статтею 22 Закону України "Про міліцію" визначено, що для працівників міліції встановлюється 41-годинний робочий тиждень, що суперечить вищезазначеній нормі Кодексу законів про працю України.

Крім того, частиною тринадцятою статті 22 Закону України "Про міліцію" визначено, що оплата праці в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні провадиться відповідно до вимог законодавства. Однак, Кодекс законів про працю України регулює питання виплати заробітної плати, в той час, як статтею 19 Закону України "Про міліцію" визначено, що працівники міліції отримують грошове забезпечення, форми і розміри якого встановлюються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування якісного особового складу міліції, диференційовано враховувати характер і умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності і компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати.

Таким чином існує правова неузгодженість між Кодексом законів про працю України та частинами дванадцятою, тринадцятою статті 22 Закону України "Про міліцію", яку і пропонується врегулювати даним проектом Закону України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект ініційований з метою приведення частин дванадцятої, тринадцятої статті 22 Закону України "Про міліцію" до вимог Кодексу законів про працю України. Завданням проекту Закону є належне врегулювання трудових прав працівників органів внутрішніх справ України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається викласти у новій редакції частини дванадцяту, тринадцяту статті 22 Закону України "Про міліцію", встановивши, що на працівників органів внутрішніх справ поширюються норми Кодексу законів про працю України, в тому числі щодо оплати праці в надурочний та нічний час, у вихідні та святкові дні.

Компенсація працівнику органів внутрішніх справ за роботу в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні виплачується виходячи з середньомісячного розміру його грошового забезпечення.

Прикінцевими положеннями законопроекту Кабінету Міністрів України доручається привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом, а також забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Законом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України від 20.12.90 р. N 565-XII "Про міліцію", постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 р. N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

Реалізація положень поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту Закону України не вплине на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про міліцію" щодо приведення у відповідність із Кодексом законів про працю України" дозволить усунути правову неузгодженість між положеннями Закону України "Про міліцію" та Кодексом законів про працю України та посилити соціальну захищеність працівників органів внутрішніх справ України.

 

Народні депутати України

Опрос