Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ломбардах и ломбардной деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.01.2015 № 1800
Дата рассмотрения: 20.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ломбарди та ломбардну діяльність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття акта обумовлена відсутністю врегулювання на рівні спеціального закону засад створення ломбардів та їх діяльності в Україні.

Станом на 01.10.2014 в Україні зареєстровано 478 ломбардів та понад 4,5 тисяч їх відокремлених підрозділів, активи яких, за підсумками трьох кварталів 2014 року, складають 1630,4 мільйонів гривень. За 9 місяців 2014 року ломбардами було видано 8651,4 тисяч фінансових кредитів під заставу майна на загальну суму 6318,2 мільйонів гривень.

З метою постійної координації діяльності, а також захисту своїх інтересів ломбардами створено Всеукраїнську асоціацію ломбардів, яка має статус саморегулівної організації на ринку фінансових послуг.

Крім того, в Україні зростають загальні обсяги кредитування на ринку ломбардних послуг. Так, у третьому кварталі 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року сума наданих ломбардами фінансових кредитів збільшилась на 6,9 %, кількість наданих фінансових кредитів та сума погашених фінансових кредитів збільшилися на 14,8 та 4 % відповідно. Таке зростання пов'язано, перш за все, із забезпеченням ломбардами першочергових потреб громадян у короткострокових кредитах та відсутності альтернативних джерел задоволення цих потреб.

Разом з тим, в Україні складається ситуація, коли величезний сегмент фінансового ринку, який займають ломбарди, практично не регулюється на законодавчому рівні (зазначена сфера наразі регулюється лише підзаконними актами та загальними законодавчими актами). Крім того, вбачається очевидним недостатній рівень захищеності на рівні закону прав та інтересів фізичних осіб - клієнтів ломбардів.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою прийняття законопроекту є врегулювання економічних, правових та організаційних засад створення ломбардів та провадження ними ломбардної діяльності в Україні.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Сутність найважливіших положень проекту полягає у такому:

1) визначено поняття ломбарду та ломбардної діяльності. Згідно із законопроектом ломбардом є небанківською фінансовою установою, виключними видами діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів під заставу рухомого майна на визначений строк і під проценти та інша діяльність, яка визначена в цьому законопроекті;

2) запроваджено вимоги щодо створення ломбардів у формі господарського товариства;

3) чітко врегульовано порядок провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів та діяльності із зберігання майна, встановлено вичерпний перелік іншої діяльності, яку мають право здійснювати ломбарди;

4) встановлено вимоги до приміщень, в яких може здійснюватися ломбардна діяльність, кредитних договорів, договорів застави та правил ломбардної діяльності, а також вимоги до власного та статутного капіталів ломбардів;

5) визначено засади створення та діяльності добровільних об'єднань ломбардів;

6) встановлено шестимісячний перехідний період для приведення у відповідність ломбардами своєї діяльність у разі прийняття цього законопроекту.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діють такі основні нормативно-правові акти:

1) Цивільний кодекс України;

2) Господарський кодекс України;

3) Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

4) Закон України "Про заставу";

5) Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень";

6) Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за N 565/10845.

Реалізація акта передбачає внесення змін до чинних та розроблення нових нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з питань ломбардів.

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону в разі його прийняття не буде потребувати додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Результатом прийняття законопроекту буде чітке визначення місця та ролі такого виду фінансових установ, як ломбарди в економіці України та умов провадження ними діяльності, підвищення рівня законодавчого захисту прав клієнтів ломбардів.

 

Народні депутати України:

Поляков М. А.

Романюк В. М.

Опрос